Actueel

PAROCHIENIEUWS :

Broederlijk delen

VACATURE: Coördinator Buurthuis Ommekaar

Jolien draagt binnenkort haar functie over als coördinator van welzijnsschakel buurthuis Ommekaar te Buizingen.


Als coördinator zet je de ingeslagen weg van het buurthuis verder en teken je samen met de vrijwilligers de krijtlijnen uit voor de toekomst.


Ben jij sociaal, ondernemend, geëngageerd en durf je verantwoordelijkheid dragen?

Solliciteer dan zeker via ommekaar@scarlet.be

ADVENTSVLAMMETJES

In Don Bosco Buizingen laaide niet enkel de vlam van ‘De warmste week’ hoog op. Ook via de actie van Welzijnszorg “Samen tegen armoede” en de @ventuur-ateliers in de kerk en in Zennedal is de advent weer helemaal in beeld. Financieel de actie steunen kan ook via een storting  op BE 21 0000 0000 0303


Op zondag 12 december kan je genieten van een Soep op de stoep moment na de viering en wie mee geschenkjes wilt verzamelen voor Kerstvreugde 2021 kan de geschenkjes binnenbrengen in de kerk nog tot zondag 19 december. Deze zijn bestemd voor de mensen uitgenodigd voor het jaarlijks kerstdiner in Sint-Rochus.


De liturgie van de vier ‘ontgrendelende’ adventzondagen zijn met enthousiasme voorbereid en uitgewerkt door Alis Lories, Anette Rimez, Els Paridaens, Ilse Debelder, Nancy Speeckaert,  Marijke Descheemaeker en alle voorgangers en lectoren die ons voorgaan in de adventsliturgie. Zij doen dat graag met een ‘dank je wel’ voor het prachtige materiaal uit het Spoor Zes boekje, de adventskalender en de liturgiemap. De goede Sint en Piet zijn met warme herinneringen en dromen vertrokken zowel uit de parochie als uit Buurthuis Ommekaar. Daar liggen intussen warme en mooie kerstattributen in de aanbieding. Een veilig Ommekaar bezoek is altijd deugddoend.

VORMSELVIERING FJALMENTO

PAROCHIETOEKOMSTDROOMDAG

Op zaterdag 27 november ging de parochietoekomstdroomdag door in de Don Bosco kerk en omgeving. Geen eenvoudige beslissing maar na veel twijfel, beraad, gesprekken gingen we ervoor.


We kregen de kans om een krachtige spreker te ontmoeten, Erik Eynikel, Professor Theologie aan de universiteit van Regensburg, master in de oriëntalistiek en o.a. hoofdredacteur van het tijdschrift voor geestelijk leven.

Erik nam ons mee in bovenstroom-onderstroom filosofie, verhalen vertellen, oordeel loos luisteren en blijven dromen. 

Een stevige inleiding die ons kon beroeren en op weg heeft gezet. 


Na een luchtmomentje en ook wel koffie of thee (ieder in zijn gepersonaliseerde mok) nam Peter ons mee op weg doorheen de draftversie van de toekomsttekst. 

“strategische keuzes 2022-2027”.


Wat drijft er nu boven na onze grondige omgevingsanalyse ? Welke strategische keuzes willen we maken voor de volgende jaren ? Waar willen we met andere woorden meer werk van maken ?

We blijven kiezen voor een kerkgemeenschap van mensen die met een zekere regelmaat samenkomt in één of andere ruimte. Een groep die verbinding zoekt en cultiveert in verhalen, symbolen en rituelen. Een moment waarin traditie en actualiteit in elkaar verweven worden, waar verleden en heden aan het licht komen om veruit naar een toekomst te reiken (Roos Maes). MAAR We kiezen er ook voor om nog nadrukkelijker naar buiten te gaan. Om met onze voeten in de maatschappij te gaan staan, de ‘zoekers’ (en niet-zoekers) aan te spreken. De nadruk komt dan te liggen op de kunst van het begeleiden van ‘zoekers’ (zoeken met de zoekenden) in dialoog en wederzijds respect, in het delen van spirituele beleving en in het van elkaar leren (naar T. Halik).

We blijven kiezen voor een open kerk waar iedereen welkom is.  Een warme kerk met een boeiend aanbod dat het leven van mensen dieper en rijker kan maken MAAR We streven nog nadrukkelijker naar een aanbod op verschillende niveau’s, zowel voor sterk geëngageerde gelovigen als voor mensen die enkel even de sfeer willen opsnuiven en voor alle geledingen daar tussenin (Kolet Janssen). We willen geen elitekerk worden maar rekening houden met sociologische verschillen en de groeiende diversiteit om ons heen. Het gaat daarbij om meer dan gastvrijheid, het gaat om de bereidheid om actief werk te maken van echte ontmoeting, verbinding en verandering.

We blijven kiezen voor een zeer verzorgd en zinvol catechese aanbod EN we willen voor en met jongeren (ook buiten de catschesewerking) een vrijplaats creeëren waar jongeren hun zoeken en vragen naar spiritualiteit en zingeving kunnen delen en ontdekken

We blijven kiezen voor een kerk ‘vanuit de basis’, waar mensen ruimte en vertrouwen krijgen voor initiatief en innovatie, ruimte om nieuwe wegen te ontdekken maar ook om te falen. Die uitnodiging willen we niet beperken tot de gekende parochianen MAAR doortrekken naar mensen die we ontmoeten in nieuwe netwerken en bewegingen.

We blijven inzetten op een aanbod van vormingen voor vrijwilligers en parochianen in het algemeen EN integreren opleidingen nog nadrukkelijker in onze werking. Het gaat daarbij over het investeren in het ontwikkelen van het persoonlijk geloofsleven maar even goed over de organisatie van een vorming over elk ander nuttig en zinvol thema. Opleiding beperken we ook niet tot het volgen van een cursus bij een expert, het gaat even goed over het voeren van (groeps)gesprekken of het uitwisselen van ervaringen.

Onze parochie is een veilige haven voor gelovigen die nadenken over hun geloof, de betekenis ervan kunnen bevragen en het kunnen confronteren met inzichten en interpretaties van anderen. MAAR we willen meer gelegenheden creëren om dit delen van ervaringen mogelijk te maken, om de innerlijke ontdekkingstocht te stimuleren via gesprek.

We blijven kiezen voor een evangelische tegendraadse boodschap die ons wegroept uit onszelf en die ons uitdaagt tot een andere levensstijl, het streven naar duurzaamheid, voor een boodschap van solidariteit met de kwetsbaren, hier en aan de andere kant van de wereld EN we kiezen er voor om vaker standpunten in te nemen en te communiceren wanneer gebeurtenissen om ons heen om een kritische reactie vragen of een teken van aanmoediging verdienen.

We blijven een verzorgde communicatie voeren, intern en extern MAAR beseffen meer dan ooit dat een verdere ‘professionalisering’ van de communicatie in een digitale wereld noodzakelijk is. We zullen ons buigen over de vraag hoe we nog beter de verschillende doelgroepen kunnen bereiken, via welke kanalen en met welke boodschappen.  "

En toen vertrokken we in kleine groepjes met een begeleider en checklist :

*Zorgt de activiteit voor ontmoeting en verbinding ? Ook met mensen buiten onze kerk ?
*Maakt netwerking een deel uit van de activiteit ? Betrekken we mensen, organisaties, bewegingen buiten onze kerk ? Zoeken we naar samenwerking ?
*Hebben we oog voor diversiteit ? Is de activiteit laagdrempelig genoeg, toegankelijk voor iedereen ?
*Is vorming wenselijk ? Voor de begeleiders en/of voor de deelnemers ?
*Is er oog voor duurzaamheid (verspilling, afval, lokaal en fair trade, ecologische voetafdruk,…) ?
*Hoe communiceren we onze activiteit (intern en extern)? Is de boodschap duidelijk en op maat van de verschillende doelgroepen ? Gebruiken we de meest geschikte communicatiekanalen ?
*Biedt de activiteit kansen tot verdieping van het persoonlijke geloofsleven ?


naar een droomplek. Een plekje voor elke groep in één van onze lokalen. Elke groep ging aan de slag om kritisch te bevragen maar vooral om te dromen en acties voor te stellen en te laten horen.


Na deze sessie sloten we samen af in te kerk. Oordeelloos luisteren naar iemand van de werkgroepjes die al de ideeën, dromen, toekomstplannen… op een gouden vlieger neerschreef en aan de groep kenbaar maakten.  

Samen afsluiten,  ja ook dat kon en wel met het Don Bosco lied. 


Het was een krachtige, verbonden, open parochietoekomstdroomdag. 

En nu aan de slag !

 

 

Vandaag kregen we al een paar warme reacties  : 

 

Vooreerst wilde ik jullie toch van harte bedanken en proficiat wensen
met de mooie dag gisteren, we hebben er erg veel plezier aan beleefd en
zijn in volle verwachting van verdere initiatieven! 
Toch wil ik één puntje toevoegen: we hebben ons gisteren bij het
verzinnen van methodes om doelgroepen te bereiken nogal op leeftijd
gefocust, en ik kan dat begrijpen, niet alles tegelijk...  Maar ik wou
toch ook aangeven dat ikzelf ook kleur en etniciteit een tekort vind in
onze parochie - de groep gisteren was éénkleurig wit.  Dus denk ik dat
we misschien later toch ook aan dat aspect aandacht moeten besteden.
Arne

Ik heb heerlijk geslapen, nog wel adrenaline, maar het was krachtig.

 

Een krachtige, verbonden dag. Wat een rijkdom. Blijf zo verder doen !

Francine

 

Naast de bijzondere woordenschataanwinst om een scrabblespel glansrijk te winnen (Parochietoekomstdag), een echte dank u wel voor de inspanningen en de energie die jullie in deze toekomstdag gestoken hebben.

De 16d-8u-4m regel van Erik is goed blijven hangen en typeert treffend wat er nodig is qua investering maar ook hoe snel zich dit condenseert en uiteindelijk ontvouwt in de tijdspanne van een ogenblik. Een bijzondere dag waar we allen energie van hebben gekregen.

Het doet ons allen hoopvol uitkijken naar een bijzonder geboortemoment en nieuw leven voor deze gemeenschap. 
Jan & Mariël 

 


Don Bosco, inspirator. Maar ook alle mensen die samen mee gemeenschap vormen. Openheid en zorg hoog in het vaandel dragen en er zijn voor elkaar en onze maatschappij. Die doen en altijd opnieuw willen groeien en bloeien. Een rijkdom.

'ONT DREMPELEN'

Wat als we alle drempels zouden weghalen in alle huizen, zei de luis tegen de pels, dan zouden alle rolstoelers, alle krukkenwandelaars, alle rollatorenden overal gewoon kunnen bewegen... overal.

Wat als we alle drempels zouden weghalen bij alle huizen, zei de luis tegen de pels, dan zou de huur nooit te hoog zijn voor het budget van de huurder; iedereen zou de huur kunnen betalen en er zouden geen uithuiszettingen gebeuren, geen weigerende huisbazen meer zijn.

Wat als er veel meer sociale woningen zouden worden gebouwd in alle vormen en maten voor veel meer mensen, zei de luis tegen de pels, dan zouden mensen niet tien jaar op een wachtlijst hoeven te staan, dan zouden ook grote gezinnen passen in huizen, dan zouden sociale woningen een geluk zijn in de steden en de dorpen.

Wat als... zei de luis tegen de pels, en hij ging er maar weer in zitten.  

Het is nog niet zover.


(naar Ina Koeman) 

OMMEKAAR

De vrijwilligers van Ommekaar zorgen ervoor dat de Sint dit jaar écht bij iedereen kan komen! 

Kerstboomactie OMMEKAAR

OMMEKAAR slaat de mannen-handen in elkaar om jullie een creatieve Kerst te bezorgen.

 

Ja, u leest het goed!

 

Onze mannelijke vrijwilligers toveren paletten om in Kerstbomen.

 

Klein formaat                       +/-    80 cm          10 € /st

Klein formaat in hoekvorm  +/-    80 cm          10 €/st

Groot formaat                      +/- 150 cm           15 €/st

 

Haalt u ook graag zo'n boom in huis dan kan je via onderstaande knop bestellen. 

Van zodra al de paletten opgebruikt zijn kunnen we geen Kerstbomen meer maken. 

Zo gaan we bij elke bestelling een mail terugsturen om te bevestigen of om te laten weten dat we uitverkocht zijn. 

Enkel de personen die een bevestiging ontvangen hebben zullen hun bestelling tijdens de openingsuren kunnen ophalen en ter plaatse betalen.

 

 

De Kerstmannen van OMMEKAAR danken u hartelijk!

Mediteren op zolder

Sinds enkele jaren ben ik in contact met Christelijke Meditatie en zo een fervente “thuis-mediteerder” geworden. Stilaan groeide bij mij ook de behoefte om mijn meditatiepraktijk  en de vruchten ervan te kunnen delen met anderen.

Op mijn zoektocht naar een geschikte ruimte kwam ik in de Don Boscoparochie van Buizingen. Daar kreeg ik een plekje op de gezellige salonzolder.

Daar zou ik graag met een groepje geïnteresseerde mensen wekelijks willen samenkomen om 25 minuten te mediteren. Deze sessies zouden elke dinsdagavond van 20u tot 21u doorgaan. Ze worden jullie kosteloos aangeboden.

Als Christen mediteren is niet zo vreemd. Het sluit aan bij een oeroude traditie die bij de woestijnvaders (en moeders) in de eerste eeuwen is begonnen. Het is mediteren of bidden met één enkel woord dat steeds innerlijk herhaald wordt. Het woord dat we aanraden vanuit Christelijke Meditatie is het woord "maranatha". Het laatste woord uit onze bijbel. Alhoewel het voor sommigen misschien wel oosters "klinkt" is niets minder waar. Denk maar aan de bergrede en "je binnenkamer binnentreden en spreken tot je Vader die  in het verborgene is... Of denk maar aan het bidden "zonder veel omhaal van woorden". 

Het mediteren heeft als doel om dichter te kunnen aansluiten bij de Bron van alle Leven, om één te kunnen worden met die Ene, die we God noemen. We focussen ons niet en verwachten ook niet dat het goed is voor onze gezondheid, of dat we er meer ontspannen van kunnen worden. Deze vruchten krijg je er echter wel gratis bij! Christelijke meditatie is dus een vorm van gebed, naast alle andere vormen. José Pype, de voorzitter van WCCM-België komt op dinsdagavond 14 december naar Buizingen. 

Wil je meer weten over Christelijke Meditatie? Voel je je aangesproken door deze meditatiepraktijk?

Welkom dan  in Don Bosco, de Ark op 14 december 2021 van 20u tot 21u.

Christel Geeraerts.

INVESTEER MEE IN EEN BETERE WERELD

Op zondag 7 november werden we opgeroepen om mee te investeren in een betere wereld.

Kunnen wij mee investeren, zorgen voor verandering? Ligt dit in onze talenten? Gaan we ervoor?

De omhaling voor 11.11.11 zorgde alvast voor een fijn bedrag 203,70 euro.

Dank jullie wel!

DE WARMSTE STOEL

Sure I can leave a light on
Let it shine on, leave it 'till dawn
Sure I can leave a light on
Leave a light on for you


Vind jij armoede ook onaanvaardbaar?
Wil jij drempels wegwerken en zo mee vorm geven
aan kerst vanuit onze Don Boscoparochie?

Wij willen onze stoelen in de kerk
graag verwarmen met leuke geschenkjes
voor mensen die met minder ook een fijne kerst willen vieren

Op elke kerkstoel kan je vanaf vandaag een kadootje komen leggen
met een kaartje voor man/vrouw/jongen/meisje
en de leeftijd als dat er toe doet

Vanaf 20 december worden deze geschenken uitgedeeld
op plekken waar dat nodig is.


Superbedankt !!!!

STOP DE IMMUNITEIT VAN HET VATICAAN VOOR MISBRUIKSLACHTOFFERS

Geachte mevrouw,

Geachte heer,

Beste vrienden,

 

Namens Roel Verschueren, vertegenwoordiger van slachtoffers van seksueel misbruik in de Belgische kerk voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

We hebben je hulp nodig.

Waar gaat het over?

Overlevenden van seksueel misbruik door kerkelijke geestelijken vragen om uw hulp. Miljoenen overlevenden van seksueel misbruik over de hele wereld hebben de moed en de kracht gevonden om naar voren te treden en te eisen dat het Vaticaan ter verantwoording wordt geroepen voor het feit dat het structureel seksueel misbruik heeft laten voortduren terwijl zij naar behoren waren geïnformeerd. Ook in België werd een eis tot schadevergoeding ingediend. De rechtbank verklaarde echter dat zij niet bevoegd was om de zaak te behandelen aangezien de Heilige Stoel immuniteit geniet. Niet alleen België, maar ook vele andere landen hebben in het verleden de Kerk beschermd en de slachtoffers van seksueel misbruik verwaarloosd. 

De slachtoffers van seksueel misbruik hebben de zaak vervolgens aanhangig gemaakt bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, in de hoop dat de immuniteit van de Heilige Stoel zou worden opgeheven en dat zij toegang zouden krijgen tot een onafhankelijke burgerlijke rechtbank die de zaak op haar merites zou beoordelen. Op 12 oktober 2021 oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak J.C. en anderen tegen België dat de immuniteit van de Heilige Stoel zwaarder weegt dan het recht van overlevenden van seksueel misbruik om hun zaak te laten behandelen door een onafhankelijke burgerlijke rechtbank. En dus, opnieuw, zijn overlevenden van seksueel misbruik in de kou blijven staan. 

Ze vragen nu om uw hulp. 

Aangezien het om een ernstige zaak van algemeen belang gaat, willen de overlevenden de zaak aanhangig maken bij de Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en - als laatste kans - vragen om opheffing van de immuniteit van de Heilige Stoel met betrekking tot klachten over seksueel misbruik. 

Dit is de laatste kans voor de vele bekende slachtoffers over de hele wereld om enige vorm van gerechtigheid te verkrijgen. Kunnen wij op uw stem rekenen om het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ervan te overtuigen de zaak voor de Grote Kamer te brengen en een einde te maken aan de immuniteit van het Vaticaan? 

Ken je nog andere personen die het willen opnemen voor de slachtoffers van seksueel misbruik in de katholieke Kerk of die zelf slachtoffer zijn geweest? Stuur hen gerust dit bericht door.

 

Je steunt door:

De petitie te ondertekenen (de namen van de mensen die ondertekenen worden nergens zichtbaar - dus niet openbaar - gemaakt.

Je kan wel het aantal (het getal) ondertekenaars opvolgen (op diezelfde link) maar niet hun namen. Een commentaar bijvoegen kan wel.

Donatie of giften zijn absoluut niet nodig.

En vooral door deze vraag (mail) door te sturen naar zoveel mogelijk mensen (individuen)

in Europa. (niet naar kranten en zo).

Op aanvraag kan je deze inleidende tekst in het Engels of het Frans toegestuurd krijgen.

De petitie zelf is in het Engels gesteld omdat het om een Europese actie gaat.

 

Dank

Vriendelijke groet,

Rik Devillé

www.mensenrechtenindekerk.be

ONT-DREMPELEN

Van drempels en stempels naar ont-drempelen.

drem·pel (de; m; meervoud: drempels) = 1 onderdwarsstuk van een deurkozijn; 2 figuurlijk) belemmering

stem·pel (het/de; o en m; meervoud: stempels) = 1 gereedschap met in de onderkant aangebrachte figuren, letters enz., waarvan je de afdruk op iets kunt overbrengen; 2 afdruk van een stempel: zijn stempel op iets drukken het door zijn medewerking sterk beïnvloeden; 3 soort, slag: iemand van de oude stempel met ouderwetse ideeën.


Ontdrempelen is dit jaar het thema van de adventsvieringen, durven we drempels afbreken en kiezen voor een gelijkwaardige maatschappij waar we ons in zetten om te ONT DREMPELEN?

Wil je ook ontdekken wat Ont Drempelen kan beteken en of jij de sprong durft wagen?

Vier dan elke zondag mee in de Don Bosco kerk om 10 uur. Van harte welkom!

70 JAAR DON BOSCO

"Don Bosco Buizingen wordt gedragen door vele handen en beschermd door een regenboog.

Aarde, Lucht, vuur en water, de natuurelementen versterken haar kracht.

Mensen staan centraal en in deze parochie.

En de vlinder en de witte duif, symboliseren de vrijheid en openheid van deze gemeenschap."

Gust Van Kelecom

Belangrijk is het spoor dat je achterlaat

In de viering van Allerheiligen mochten wij ons verbonden weten met onze dierbare overledenen en met God. We noemen hun namen: Jan-Baptist, Wilfried, Agnes, Marie-Louise, René, Nicole, Jan, Angèle, Marcel, Henri Claude, Fran, Henri, Linda.

In de stilte van ons hart, in warme tekenen van brood en wijn, wat bloemen en een naam-steen, de steun van een naaste... mochten wij zoveel delen van pijn en verdriet om verder te kunnen gaan.

Het mooiste wat je kunt achterlaten zijn sporen van liefde.

DRAAGSTEEN

Beste betrokken mens,


Op de gedachtenisweide aan onze Don Boscokerk is recent een nieuw symbolisch kunstwerk geplaatst met de naam  ‘Draagsteen’


In het beeld ‘Draagsteen ‘herkennen we een liefdevolle God
die ons opneemt in een nieuwe schepping.
Het betekent de voltooiing van ons aardse leven,
met elk ons eigen levensverhaal.


Als gastheer geeft Hij ons een wit steentje
met een nieuwe naam, een naam
die niemand kent behalve hij die hem ontvangt.

Deze nieuwe naam sluit aan
bij het innerlijke leven van de mens,
bij zijn persoonlijkheid, zijn inzet, zijn geloof,
zijn omvang van liefde, zijn ervaring, zijn kennis.


Tevens symboliseert de draagsteen de brug, de overgang naar de eeuwigheid.


Dit kunstwerk is van de hand van Luc Van Ruysevelt. We mochten hem beter leren kennen als een zeer bevlogen man, met een enorm atelier en nog grotere creativiteit.


Het meest getroffen werden we echter door zijn warme voorstel.

Hij maakte dit kunstwerk voor de Don Boscogemeenschap en wenst de kostprijs van het kunstwerk niet zelf te ontvangen, maar te schenken aan vzw De Poel.


Aan ons dus om te bepalen wat dit werk waard is...

Een moeilijke opgave.


Daarom hebben we beslist dit geschenk open te trekken en zo vzw De Poel misschien dankzij het kunstenaarschap van Luc een extra grote ondersteuning te kunnen bieden.

Is dit beeld voor u van waarde? 

Dan kan u rechtstreeks een financiële bijdrage doen aan vzw De Poel.


Uw warme gift kan via rekeningnummer BE42 7795 9092 6054 met als mededeling ‘draagsteen’. Een fiscaal attest is mogelijk. 


Wij zijn Luc enorm dankbaar voor dit prachtige werk waarmee hij niet alleen onze gedachtenisweide maar ook de wereld een stukje mooier maakt!Hartelijk dank als u ook hieraan wil bijdragen.Met vriendelijke groet,de plaatsers 😊

EEN FIJNE KERST

Op zondag 19 december komen we om 9 uur samen in de Regenboog. We schikken voor de kerstperiode en kerstviering onder de deskundige leiding van Geert en Josette.

Op maandag 20 december om 8.30uur mag je komen schrobben en boenen in de Don Bosco kerk. We zorgen dan voor een mooie, gezellige, propere kerstkerk.

MET WOORD EN BEELD OP VERHAAL KOMEN