Actueel

PAROCHIENIEUWS :

OMDENK-VIERINGEN

We mogen opnieuw gewoon vieren rond de tafel van verbondenheid.

UBUNTU: 'IK BEN OMDAT JIJ BENT'

Ubuntu is een klein woord dat enorm veel betekent. Het woord is afkomstig uit een Zuid-Afrikaanse filosofie en omvat al onze idealen over hoe we samen een goed leven kunnen leiden. We ervaren het als we contact maken met andere mensen en het menselijke in de ander zien. Of als we aandachtig luisteren naar iemand en er een diepe band ontstaat. En als we onszelf en anderen behandelen met het respect dat wij en zij verdienen.

In het kader van het zomerproject werken we rond het boek “de levenswijsheden van Ubuntu”, geschreven door Mungi Ngomane.  Dit boek neemt de 14 levenswijsheden onder de loep.


Zie jezelf in anderen – samen staan we sterk – verplaats jezelf in een ander – kies voor het bredere perspectief – zie het goede in iedereen – wees waardig en heb respect voor jezelf en anderen – verkies hoop boven optimisme – de kracht van vergeving – ga op zoek naar manieren om contact te maken – sta open voor diversiteit – erken de realiteit – zoek humor in onze menselijkheid – waarom kleine dingen voor een groot verschil zorgen – leer luisteren opdat je kan horen.


Wil je het boek uitlenen of er even in komen snuisteren. 
Geef dan een seintje via
donboscobuizingen@gmail.comBeste tochtgenoot,


De levenswijsheid die mij het meeste aanspreekt is levenswijsheid nummer 8.  Ga op zoek naar manieren om contact te maken, om me verbonden te voelen met elkéén. Ik ga regelmatig in de natuur wandelen, ik geniet van het geluid van de vogels en het ruisen van de bomen.  Ik omarm de bomen, ik doe aan bosbaden, Ik voel de sapstromen van de boom. ik maak contact met de aarde.  Dit heb ik geleerd van mijn relaxatietherapeute.  Dit is voor mij een manier om mijn gevoelens en mijn emoties te uiten of over te brengen.  Zelf doe ik aan relaxatieoefeningen bij mijn relaxatietherapeute en beoefen ik ze thuis ook.  Werken met mijn ademhaling goed onder controle te houden, is heel belangrijk en heel goed voor mijn gezondheid.  Ook goed voor mezelf zorgen is heel belangrijk.  En sinds kort ben ik ook met Vortex Healing begonnen.  Het is te zeggen : mijn relaxatietherapeute geeft mij bij mijn relaxatie-oefeningen die ze mij persoonlijk geeft, ook vortex healing mee.  Dit is een spirituele behandeling.  Een helingwijze en een pad voor ontwaken, transformeert de wortels van emotioneel bewustzijn, heelt het fysieke lichaam.  Het is een manier van werken met energie en bewustzijn.  Deze ondersteunt mij op mijn weg naar genezing.  Mijn pad van genezing is een zeer lange weg.  Mij zelf genezen is een levenslang proces.  Oxytocine en serotonine zijn hormonen die vrij komen als ik in een ontspannen staat ben.  Dus als ik relaxatie- en ademhalingsoefeningen doe, dan maakt mijn lichaam deze hormonen aan.  Deze geven een boodschap aan mijn hersenen dat ik rustig en kalm ben en dat er geen gevaar is.  Dan verdwijnen ook de stresshormonen adrenaline en cortisol.  Het is dus belangrijk dat ik veel oefeningen doe om rustig te worden.  

Nog een manier om contact te zoeken, zijn de Femma-aktiviteiten, en de samenwerking met de Don Boscogemeenschap, waar ik zeker ook mijn steentje bij draag.  Lector, voorganger, parochieraad, vrijwilligerswerk enz…… En ook nog met andere vrienden van vroeger.

Wat LICHAMELIJK en GEESTELIJK ook goed gezond is voor mij en sleutel tot contact is, het mee zingen in het Suma Khantaty koor van Don Bosco Buizingen.  Zingen is voor mij een verademing.  Een hele nieuwe wereld die voor mij is open gegaan.  Dan vergeet je even al je problemen en zorgen.  

Wat een andere sleutel tot contact voor mij is, scholing.  Ik leer graag allerhande en nieuwe dingen bij.  Zowel het bijscholen van mijn Engels als computerscholing.


En als laatste nog een contactsleutel: namelijk mij ten dienste stellen bij buurthuis Ommekaar, waar ik mee de kleding sorteer en ook de goederen aanneem wat ze komen binnen brengen.  In normale omstandigheden doe ik ook af en toe het praatcafé.


De levenswijsheden die ik verder nog zou willen uitdiepen, zijn levenswijsheid nummer drie, levenswijsheid nummer elf en levenswijsheid nummer veertien. Ik begin met levenswijsheid nummer drie.  Verplaats je in een ander.  De boodschap, als je het niet eens bent met iemand, bekijk het standpunt van de ander, door zijn ogen, door het gezichtspunt van een ander. Als iemand me gekwetst heeft door wat hij of zij heeft gedaan, moet ik leren proberen de andere kant van het verhaal te zien en dat is een hele grote uitdaging.  Als ik die poging doe, levert het me meer op.  Het doel is om de vrede, het respect, het begrip en het contact tussen mensen te bevorderen. Nog een andere levenswijsheid die ik verder zou willen uitdiepen is levenswijsheid nummer elf.  Erken de realiteit (hoe pijnlijk die ook is). Eerlijk zijn over de realiteit, ze durven onder ogen zien en de confrontatie aangaan, is iets waar ik nog goed moet aan werken.  Als iemand me persoonlijk een harde opmerking maakt en je het totaal niet verwacht van deze persoon, trek ik me dat altijd aan en blijf ik er over nadenken.  Het vreet aan mij.  Dan stel ik me daarbij de vraag : had ze gelijk om zo over mij te denken?  Was het terecht ?  Wat denken andere mensen over mij ?  Denken zij nu ook slecht over mij ?  Kritiek is niet gerechtvaardigd, maar mensen die opbouwende kritiek geven, dat moet ik leren accepteren en niet als negatief ervaren. En tot slot nog een andere levenswijsheid veertien.  Leer te luisteren, opdat je kunt horen. Er is een verschil tussen passief en actief luisteren.  Als het om Ubuntu gaat, legt goede communicatie de basis voor stevige contacten die we allemaal nodig hebben.  Ik moet goed proberen actief te luisteren, mijn hart, oren en geest te openen, en op die manier de ander in mezelf te zien.


Ilse Debelder

 

GESCHREVEN STILTE


Polsstokhoogspringen is een oefening in stijgen en
dalen. Tot vlinder ontpopt de springer en dwarrelt
op de heuvel. Aan de zwaartekracht onttrokken
wordt men gewichtloos pas na zware arbeid.


De stok een trap waarmee de hemel wordt beklommen.
Lange lichamen in hun reis richting oneindigheid
en lucht. De springer verlaat ons zicht.
Tot ziens. Afscheid nemen is durven te springen.


Zoete herinnering aan de sprong een record!
Vaak zag ik de hoogspringer falen, om daarna licht
beteuterd de stok weer op te nemen. De stok eerst
zo licht als een veer, bij hervatting zwaar, massief


een zwaard waarmee de hemel wordt doorkliefd:
wat stijgt en wat valt. Ik wens je een behouden vlucht.


Abdelkader Benali

Met een knipoog naar de Olympische Spelen kunnen jullie op zondag 25 juli na de viering van 10u terecht in het winkeltje ’geschreven stilte’.

 

Van harte welkom

 

Philippe en Marijke

PAROCHIERAAD 16 JUNI 2021

Witte steen wordt kunstwerk

Vanuit de beslotenheid van onze huiskamers naar de groene, open ruimte achter de Don Boscokerk, van
maandenlang online vergaderen naar samenkomen in de natuur, het is een grote stap - voorwaarts
natuurlijk! We zijn met velen welkom op deze laatste parochieraad van het werkjaar, een grote schare
medewerkers die zich buigen over al wat onze gemeenschap aanbelangt.
In het midden van de kring brandt een kaars voor André Brems en Frans Verbeke, zeer gewaardeerde
medewerkers van het eerste uur wiens inzet voor de parochie bijblijft. We weten en houden hen aanwezig.
Vermits er enkele nieuwkomers zijn, nemen we de tijd om ons kort voor te stellen. Wie we zijn, wat ons
aantrekt en boeit in deze parochie, welke herinneringen we meedragen van de parochie of parochieraad
kunnen we in deze kennismakingsronde kwijt. Nieuwe verhalen duiken op en af en toe wordt ons
geheugen weer opgefrist. Ieder heeft wel een goede reden om zich verbonden te voelen met deze
gemeenschap. Soms gaat het echt heel ver terug. De rode draad doorheen de verhalen lijkt vooral: ‘We
voelen ons hier thuis. Op zoek naar een levendige, warme kerkgemeenschap of via de kinderen, zijn we
hier aanbeland en... blijven plakken.’ De meesten hebben al heel wat engagementen opgenomen, voelen
zich aangesproken om mee te zoeken en te denken hoe de toekomst er kan uitzien.

Het verslag van de parochieploeg houdt ons bij de les. Enkele mensen werden vervangen en werken zich in. Een projectgroep rond ‘toekomst’ is bezig met het lezen van interessante teksten en legt contacten met allerlei boeiende, inspirerende mensen. Een groepje bereidt ook de viering van 70 jaar Don Boscokerk voor. Door de zingevingsverantwoordelijke Katinka werd een mooie ‘troostweek’ uitgewerkt. De ‘troostplek’ werd verschoven van de gedachtenisweide naar de vertelput, achter de gebouwen. Op de gedachtenisweide komt later nog een symbolisch kunstwerk, een beeld in witte steen. Een steen heeft verbinding met de aarde maar een ‘witte’ steen verwijst bovendien naar de eeuwigheid. Freddy ‘Steens’ duidt het geheel waarover later nog wel eens bericht wordt.

Dat we opnieuw met 100 personen samen mogen vieren is goed nieuws.

Het verslag van de vorige raad wordt goedgekeurd en de evaluatie van de voorbije vieringen (buiten, of met 15 genodigden binnen of...) verloopt vlot en positief. Ondanks de corona-stilte werd er met enthousiasme verder gewerkt aan zinvolle teksten en mooie momenten die deugd deden.

De dank- of steun-kaartjes worden ook weer niet vergeten. En dan worden de invullijsten doorgegeven, voor de flux en het barmoment, voor de bezinning en het verslag voor de website.

Te noteren data zijn: 27 juni: midzomer om 10 u; 24 oktober: viering 70 jaar Don Boscokerk; 27 november: parochiedag.

Over de verkiezing van een nieuwe voorzitter en medevoorzitter wordt verder nagedacht. Deze raad zijn we er nog niet uit, dus: ‘wordt vervolgd...’

Alis rondt deze zomerse raad af met een kleurrijke bezinning. De regenboog is er niet altijd maar wie de zeven kleuren ziet, benoemt en betekenis geeft, ontdekt wat geloven kan zijn: niet vanzelfsprekend, geen eenzame aangelegenheid maar een avontuur, een verbond tussen God en mensen.

Met een creatieve, fijne attentie worden alle raads- en ploegleden en de voorzitters bedacht en bedankt. En bij een lekker glaasje en smakelijk hapje kunnen we nog even napraten. Tot na de zomervakantie!

Volgende raadsvergadering: 15 september 2021.


Hilde Van Parys

BRIEF POLITICI 'HONGERSTAKING SANS-PAPIERS'

In de Begijnhofkerk in Brussel en in de VUB is al enkele weken een hongerstaking door sans-papiers aan de gang.   Velen onder hen verblijven al vele jaren in een schimmig statuut en in erbarmelijke omstandigheden in ons land.  Ze voeren deze actie om hun vraag voor een collectieve regularisatie kracht bij te zetten.   Onze politieke bewindvoerders beperken zich tot ofwel oorverdovend stilzwijgen of tot totale afwijzing van welke aanpak ook.

 

We willen niet beoordelen of de eis van de hongerstakers de best haalbare of meest wenselijke oplossing is.   We stellen ons echter wel enkele vragen.  

Een eerste vraag is of er tussen een "neen" en een "ja" geen andere uitwegen zijn.    Politici zijn in andere dossiers heel creatief in het interpreteren van wetten en het zoeken naar juridisch verantwoorde oplossingen. Wij vragen dat ze minstens hun houding van onverzettelijkheid herzien, alternatieve wegen onderzoeken en ons als burgers daarover informeren.

Een tweede vraag is of we het vanuit ons geweten kunnen aanvaarden mensen het recht op een menswaardig bestaan en in dit geval zelfs het recht op leven te ontzeggen.  We gaan als samenleving prat op onze humane cultuur - mede geïnspireerd op christelijke waarden - waar mensenrechten een fundamenteel onderdeel van zijn.  We "vergeten" echter nogal eens om deze  krachtige uitgangspunten ook te laten meespelen in ons handelen.   

 

HIER vind je een ontwerpbrief gericht aan Sammy Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie en aan Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken.   Daarin stellen we de huidige aanpak van onze politici ter discussie en vragen we hen te zoeken naar creatieve oplossingen die recht doen aan het respect van de zwaksten in onze samenleving.  

Als u de inhoud van de brief kan onderschrijven, kan u in persoonlijke naam de brief versturen naar beide politici.    Het staat je uiteraard ook vrij het ontwerp aan te passen aan je eigen opvattingen.

U kan de brief afdrukken, ondertekenen en versturen naar het kabinet
nl. De heer Sammy Mahdi, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Lambermontstraat 2 te 1000 Brussel

Mevrouw Annelies Verlinden, Minister van Binnenlandse Zaken, Wetstraat 2 te 1000 Brussel.

U kan de brief ook mailen via volgende mailadressen:  info.mahdi@mahdi.fed.be en kabinet.verlinden@ibz.fgov.be   

Vergeet niet je naam en adres onderaan de brief aan te vullen en de brief te handtekenen.

 

Indien je dit wenst, kan je ook familieleden, vrienden, bekenden,...de ontwerpbrief doorsturen met de vraag hem ook zelf te versturen en verder te verspreiden.

 

Met dank voor de aandacht die je hieraan besteedt.

 

 

Jef Schoenaerts

 

OXFAM POP-UP STORE

Oxfam Zennevallei zal in november en december 2021 een pop-up houden in de vroegere Dems-winkel gelegen tussen de Basiliekstraat, Volpestraat en Nieuwstraat te Halle. We hebben de locatie voor deze gelegenheid omgedoopt tot “Campus Oxfam Zennevallei”.


Oxfam Zennevallei wil graag samenwerken met andere organisaties voor dit uniek project en zal een gedeelte van de ruimte ter beschikking stellen van andere standhouders. We zoeken hiervoor organisaties en lokale producenten die passen in het concept: “goede doelen, vintagekleding, duurzame producten, kerstartikelen, lokale ambachten, ….”.

Voor een standplaats betaalt u tussen 10 en 13 euro per vierkante meter per maand (afhankelijk van de verrekening van de nutskosten). Standhouders kunnen voor de volledige periode huren of voor een deel van de openingsperiode (minimum één dag). Standhouders moeten zelf alle materiaal voor hun stand meebrengen en installeren.


Organisaties die zowel overdag als ’s avond de bar willen houden zijn eveneens welkom. Wij zorgen ervoor dat de bar steeds gevuld is.


Ook huren van ruimtes voor tijdelijke projecten zijn mogelijk voor enkele dagen,  één dag of voor een dagdeel. We denken aan de organisatie van een infoavond of een presentatie over duurzaamheid of transitie, een tentoonstelling of een filmvoorstelling, workshops, cursussen, ...


We streven er naar de campus (winkel- en stand gedeelte) tijdens de maanden november en december open te houden van woensdag t.e.m. zaterdag van 9u30 tot 17u30. Vanaf zondag 12 december zouden we 7 op 7 open willen zijn. Voor evenementen zijn de uren te bepalen door de eventorganisatoren binnen de wettelijke mogelijkheden.


Om dit project tot een goed einde te brengen, zoeken we nog naar mensen die het vrijwilligersteam van Oxfam Zennevallei (tijdelijk) willen versterken, in het bijzonder personen die willen meehelpen met de verhuis, de opbouw van standen, verlichting, administratie, ....


Geïnteresseerd?


Stuur ons een mailtje met een korte omschrijving van uw activiteit, de gewenste oppervlakte, periode waarin u wilt huren en contactgegevens van de verantwoordelijke. Op basis van uw omschrijving bepalen we of de activiteit mogelijk is binnen het concept.


Uw aanvraag dient ten laatste op 15 augustus te worden gestuurd naar ria.springael@telenet.be . U ontvangt ten laatste op 15 september een antwoord van ons.


Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij BrunoTordeur: Bruno.tordeur1@telenet.be  of via 0473/454664


Bruno en Ria

 

OXFAM-WERELDWINKEL HALLE IN FEEST

45 jaar geleden... Het begon allemaal op 26 juni 1976 met de opening van de eerste Oxfam-Wereldwinkel uit het Pajottenland te Essenbeek, Maasdal, met de mooie naam ‘De Rooie Tichel’. De winkel mocht thuis zijn in de woning van priester Raf Van Doren. Officieel werd de vzw opgericht op 15 november 1976.


In 1978 trok men dichter naar de stad in de Sint-Rochusstraat 5 te Halle, aan het station van Halle; ook weer met een klinkende naam ‘De Klaproos’.

Nog later verhuisde de Wereldwinkel in 1981 naar de pastorie van Sint-Vincentius te Buizingen

Elke dinsdag en donderdag is de wereldwinkel daar open in de pastorie van Sint-Vincentius, Kerkstraat 17.

Enkele jaren later vanaf 2 september 1987 kon men ook elke zondag na de eucharistieviering terecht in het portaal van de Don Boscokerk te Buizingen.

Ook te Lot kon men vanaf 1990 terecht in de kerk voor producten van de wereldwinkel. Later werd dit verplaatst naar het Buurthuis Babellot in de Dworpsestraat.

Tot er dan in 1990 een eigen echte winkel kwam: beide wereldwinkelpunten (Pastorie Vincentius en Don Boscokerk) verhuizen naar het Buurthuis Ommekaar. Dit buurthuis bevond zich in de O. de  Kerchove d’Exaerdestraat 48 te Buizingen. In 2002 trok het Buurthuis Ommekaar -samen met een verdeelpunt van de wereldwinkel- naar de gewezen kleuterschool van Don Bosco op Hoogveld 1.

Een volledig eigen Oxfam-Wereldwinkel kwam er in 1999. De vroegere winkel van Liboire in de O. de Kerchove d’Exaerdestraat 134 werd gehuurd en ingericht.

En ten laatste verhuisde de Wereldwinkel Buizingen in 2013 naar Halle in de Ninoofsesteenweg 5.

Een nieuwe winkel werd in oktober 2012 geopend te Beersel.

 

Actuele Verkooppunten:


Wereldwinkel Halle

Ninoofsesteenweg 5 1500 Halle

Wereldwinkel Beersel

Brusselsesteenweg 10 1652 Alsemberg

Verkooppunt Buizingen

Buurthuis Ommekaar, Hoogveld 1 1501 Buizingen

Verkooppunt Lot

Buurthuis Babbellot, Dworpsestraat 90 1651 Lot

EEN VACCIN VOOR IEDEREEN

Voor een meer rechtvaardige verdeling van de Covid-vaccins wereldwijd!


Het ziet er naar uit dat wij in de volgende maanden forse vooruitgang blijven boeken in de strijd tegen de Covid-epidemie. Een aantal landen, waaronder België, zijn inderdaad goed op weg, maar het grootste deel van wereld is dat niet. Momenteel gaat maar 1% van alle vaccins naar de arme landen!


Met enkele medestanders hebben we onder de vleugels van de Koning Boudewijnstichting de actie ‘A Vaccine for Everyone’ opgestart, een burgerinitiatief met de bedoeling om via giften van gewone burgers extra vaccins aan te kopen voor de arme wereldbevolking, binnen het wereldwijde COVAX-vaccinatieprogramma. Het ingezamelde geld zal doorgestort worden naar dit vaccinatieprogramma en zorgt onmiddellijk voor extra vaccins elders op de wereld.

 

In de eerste plaats vinden we dat deze coronapandemie een uitnodiging is tot concrete solidariteit tussen de meer en de minder begoede mensen en landen. Het is onze opdracht om op deze planeet zorg te dragen voor elkaar. Bovendien heeft het totaal geen zin om alleen ons eigen land of ons eigen continent veilig te stellen. Het virus blijft zich wereldwijd verspreiden en hoe langer de pandemie duurt, hoe meer kans er blijkt te zijn op nieuwe en meer besmettelijke mutaties.


Enkele reactie van personen en organisaties die de actie “A vaccine for everyone” ondersteunen:

 

 Lieve Herijgers (Broederlijk Delen): “Vanuit Broederlijk Delen ondertekenen we graag mee. Ik vind het een heel zinvolle actie. Want inderdaad… het gaat om patenten, maar zeker ook om centen…Heel knap initiatief (en past volledig ook in ons denken omtrent systeemverandering). Veel succes!”


Steven Van Gucht (viroloog): “Kent u jonge mensen met kinderverlamming? Vrienden die getekend zijn voor het leven door pokken of kinderen die gestorven zijn aan mazelen? Niemand, want vaccins werken. Punt. Vaccins zijn géén luxe, maar essentieel. Met dit soort initiatieven kunnen we levens redden in arme landen en het virus beter controleren op wereldschaal."


Stefaan Bonte (Artsen Zonder Vakantie) : “Eerst en vooral proficiat dat jullie samen met de Koning Boudewijnstichting het Fonds ‘A Vaccine for Everyone’ hebben opgericht. Een straf voorbeeld van wat internationale solidariteit betekent. Artsen Zonder Vakantie ondersteunt de actie graag.”


HELP persoonlijk het COVAX-programma in de arme landen!


Met een gift van 40 euro* op de rekening van “A vaccine for everyone” bij de

Koning Boudewijnstichting zorgt u zelf voor de vaccinatie tegen Covid-19 van 8 personen elders in de wereld.


We willen benadrukken dat ook kleinere giften erg welkom zijn: het aantal donoren is als signaal even belangrijk als het totale bedrag van deze actie.


Stort uw bijdrage op het rekeningnummer

BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting

met vermelding van de gestructureerde mededeling: +++ 623/3640/20093 +++


*Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar waardoor u 45 % ervan recupereert via uw

belastingaangifte. De Koning Boudewijnstichting bezorgt u hiervoor begin 2022 een fiscaal attest.

 

Meer informatie en een betaalknop vindt u op de website van 'A vaccine for everyone': sites.google.com/view/avaccineforeveryone


Zondag 24 oktober 2021 vieren we 70 jaar Don Boscokerk

dat weten jullie ondertussen al.

We willen ook al melden dat van 24 oktober tot 31 oktober

een tentoonstelling doorgaat in de kerk.

Wie tentoonstelt vernemen jullie later.

Zoals beloofd geven we beetje bij beetje wat meer info.

 

Inge, Marij, Katrien, Anette, Freddy, Jan en Alis