Ziekenzorgwerking Samana

WAT ALS JE ZIEK BENT ?


Voor een babbel of gezelschap kan je altijd

laten weten dat je graag bezoek wenst.

Elke parochie heeft een groepje vrijwilligers

die samen een 'ziekenzorgkern' vormen.

Voor praktische problemen bij ziekte kan je ook

contact (laten) opnemen met het buurthuis Ommekaar.

De contactadressen van de parochiale ziekenzorgwerkingen zijn:

 

Don Boscoparochie:

Josée Vervondel

Lentelaan 4

1600 Sint-Pieters-Leeuw

tel. 02.377.70.04


Suzanne Van Horenbeek

op de Alsembergsesteenweg


Sint-Vincentius Buizingen

Jeanne Paternot

Godeaustraat 16

1501 Buizingen

tel. 305.34.21

-----------------------------------------------------------------


LEER ONZE NIEUWE SAMANA WERKING KENNEN 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (c) Fred Debrock

Mensen met een chronische aandoening worden vaak herleid tot hun ziekte. Sterktes en krachten van mensen worden hierbij soms uit het oog verloren. Dat is jammer, want het is zo belangrijk om alert te zijn voor elk aspect van mens-zijn! Leni Reyniers, educatief medewerker bij Samana, bevestigt dit: Samana heeft niet voor niets als slogan “Samen mensen met een chronische ziekte en mantelzorgers in hun kracht zetten.”


Sinds kort is er een tweede Samana- kern gestart in Don Bosco Buizingen, met als naam Samana ‘samen beleven’! De Samana-kern Don Bosco Buizingen - die zich richt op ziekenbezoeken - blijft daarnaast ook gewoon functioneren. De nieuwe kern richt zich voornamelijk op het aanbieden van activiteiten, en zet in op beleving en beweging.


Ook als je gezondheid niet mee zit, kan je nieuwe ervaringen opdoen. Onze activiteiten bieden je zelfontplooiing, leren je omgaan met de hoogtes en laagtes van het leven, zorgen voor sociaal contact,…Kortom: de verbinding met jezelf en anderen wordt erdoor versterkt!


Ontdek de sessies ‘Dansen als medicijn’!


We richten ons momenteel op het aanbieden van sessies ‘Dansen als medicijn’. Nadia Denayer staat als therapeutisch danscoach in voor deze sessies. “Door het lichaam vrij te bewegen, leer je jezelf beter kennen. Er is tijdens de sessies ook ruimte voor het delen wat er in je leeft. Ik zie ook dat de samenkomsten mensen met elkaar in contact brengen, in een sfeer van begrip en vertrouwen”, aldus Nadia Je kan de sessies tweewekelijks op woensdagvoormiddag tussen 10u – 11u leren kennen. Klik hier voor meer info over de danssessies of zie de folder als bijlage.


Wil je op de hoogte blijven?


Ben je benieuwd om ons beter te leren kennen? Contacteer ons gerust! We zoeken deelnemers én vrijwilligers die de werking mee willen ondersteunen! Contacteer hiervoor Nadia Denayer – 0472/46.75.44 – nadia@rzijn.be of Leni Reyniers - 0475/82.71.34 – leni.reyniers@samana.be


Wil je graag een bezoekvrijwilliger, contacteer dan Josée Vervondel: 02/377.70.04


Van harte welkom!                                                                             -----------------------------------------------------------------KREONA :

 

Ziekenzorg Sint-Vincentius organiseert creatieve namiddagen voor langdurig zieken.

Elke eerste donderdag van de maand is er een Kreona-namiddag in het praatcafé van buurthuis Ommekaar telkens van 13.30u tot 16u.

Voor meer informatie hierover kan je terecht bij Jeanne Paternot, Godeaustraat 16, tel.  305.34.21


--------------------------------------------------------------------


REGIONAAL ZIEKENHUIS SINT MARIA - HALLE:
     In het Halse ziekenhuis kan je ten alle tijde beroep doen op een pastor.

     De verantwoordelijke ziekenhuispastor is Johan De Rijck.

     Pastorale mededewerkers pater Koen Van Nguygen,

     zuster Marie-Françoise.


     De website van het ziekenhuis is www.sintmaria.be