Liturgie


Aandachtspunt ! 

Hieronder vind je het gewone uurrooster van onze vieringen:

het juiste tijdstip van de vieringen voor dit weekeinde vind je terug op de pagina 'agenda' van onze website.


                                                 

Elk weekeinde wordt een eucharistieviering uitgewerkt door iemand van de 'liturgische werkgroep'.

Ook is er in onze kerken elke zondag een kindernevendienst. In Don Bosco wordt er ook babysit voorzien.

 

VIERINGEN IN ONZE 2 KERKEN :


Don Bosco kerk      Alsembergsesteenweg 130 - 1501 Buizingen

Zondag  10 uur

Viering

Elke eerste tot derde zondag

van de maand


Jonggezinde viering

Elke laatste zondag van de maand


Sint Vincentius kerk      Gemeenteplein - 1501 Buizingen

Zondag 11 uur

Viering
Jonggezinde vieringen :


Elke laatste zondag van de maand, behalve in de vakantieperiode, wordt er in de Don Boscokerk om 10 uur een 'Jonggezinde viering' gepland. Iedereen die het wenst kan hiervoor zijn of haar naam opgeven. Wie het wenst kan die viering niet alleen voorbereiden maar ook zelf (mee) voorgaan. De thema's kunnen vrij gekozen worden. Aan jonge gezinnen wordt ook de kans geboden de kleinsten naar de babyopvang te brengen en voor de kinderen tot 12 jaar is er tezelfdertijd een nevendienst.

Na de viering is er kans tot ontmoeting met een barmoment. Ook voor de kinderen is er dan een plaatsje. 

 

Verantwoordelijk koppel:

Bart en Nancy Vanvolsem-Speeckaert

Nachtegaalstraat 63 te Buizingen

tel. 02/361.05.10

mail: Vanvolsem.Bart@scarlet.be


Wil je via mail telkens een uitnodiging krijgen voor de eerstvolgende Jonggezinde viering, neem dan contact op met Bart en Nancy.

 

Nevenvieringen  en Babysit:


Buiten de grote vakantieperiode zijn er elk weekend kindernevendiensten.

Kinderen tussen 6 en 12 jaar zijn hier welkom. 

Deze nevenviering gebeurt vanaf het begin van de eucharistie. Tijdens de pauze bij de offerande komen de kinderen terug naar de kerk. 


Terzelfdertijd kunnen de ouders in de Don Boscokerk hun baby naar de babysitdienst brengen.

Deze gaat door in de pastorie, achter de kerk rechts, boven de eerste deur.


Verantwoordelijken voor deze nevenvieringen:

Don Bosco - Buizingen


Op zondag  10 u.

Els Paridaens   

e-mail: christiaensparidaens@telenet.be


 

Sint Vincentius  - Buizingen


Op zondag  11 u.

Els O    Tel. 0478.57.29.73

e-mail: els.o@telenet.be

 


Coördinatie babysit Don Bosco

 

Annette Rimez

Geynstbos 49

1501 Buizingen

tel. 02.360.23.10.

 

Intenties voor een overledene:


Vanuit elke parochie houden wij een gedachtenismoment  aan de overledenen van de voorbije maand.  In de St.-Vincentiuskerk is dat de laatste zondag van elke maand. In de Don Boscokerk is dat de eerste zondag van de volgende maand om 10 u.  Mensen die graag in een weekendviering een intentie voor een overledene willen hebben, dienen dit ten laatste drie weken vooraf aan iemand van de parochie mee te delen.

 

Liturgische werkgroepen:


Binnen deze groep wordt er voor gezorgd dat er elk weekend iemand een viering uitwerkt. Ieder is vrij een thema te kiezen.

In de sterke liturgische perioden zoals Advent en Vasten wordt verschillende zondagen na elkaar eenzelfde thema uitgediept.


Coördinatie:

Els Paridaens 

christiaensparidaens@telenet.be

02.356.77.71Iedereen die het wenst, ook al is hij of zij geen lid van de liturgische werkgroep, kan een viering uitwerken.

Voorwaarden:

  • Je geeft zelf tijdig je naam en telefoonnummer door.
  • De teksten voor de viering worden doorgemaild naar christiaensparidaens@telenet.be, ten laatste drie weken vóór dat de viering plaats vindt.
  • De CD met eventuele luisterliedjes en eventueel het visualisatiemateriaal wordt aan Els Paridaens bezorgd.
  • Documentatie kan je krijgen in de pastorie, Alsembergsesteenweg 130 te 1501 Buizingen.
  • Een 'valies' met tekstmateriaal is altijd ter beschikking.
  • Ondersteuning kan je steeds krijgen van Els

 

Voorgangers :


Aan elke kerk zijn voorgangers verbonden. Dat zijn mensen die hiervoor een opleiding hebben gevolgd en met of zonder regelmaat voorgaan in een weekendviering..


Voor de Sint-Vincentiuskerk zijn dat Thilda Debusscher, Rita Herreman en Leo Van der Elst.

Voor de Don Boscokerk is dat Alis Lories, Els Paridaens, Marga Devalck,  Mariël Berben, Nancy Speeckaert, Bart Vanvolsem, Freddy Steens, Jan Vereertbrugghen, Elke De Greef, Luc Christiaens, Jos Bellemans, Greetje Deroose, Kristel Stoffels, Rudy Kips, Katrien Moerman, Ilse Debelder, Eric Verdroncken en Marc Slootmans.

 

Predicatie :

Ieder lid van het voorgangersteam van een van de drie kerken kan dit op aanvraag doen.

 

Bloemen :


Verantwoordelijke per kerk:

Don Boscokerk: Geert Van Kelecom, e-mail: geert.vankelecom@skynet.be

Sint-Vincentiuskerk: Elise Ghysels-Mertens  Tel.: 02/ 356 50 64


 

Organisten :


Wij hebben in Don Bosco geen vaste organist. We werken enkel met gelegenheidsorganisten.


 

Kosters :


Marij Vanisterbecq is koster van de Don Boscokerk. e-mail: marij.vanisterbecq@telenet.be

 

Visualisatie :


Liturgie is niet enkel woord maar ook beeld.

In sterke liturgische tijden, en soms ook rond een of ander actueel thema werken mensen in beelden rond een liturgisch thema.

Coördinatie: Bart Vanvolsem, email: bart.vanvolsem@scarlet.be

 

Koren


Het Suma Kanthatykoor  van Don Bosco Buizingen repeteert in de Don Boscokerk of in de Regenboog, Alsembergsesteenweg 130 te Buizingen, telkens op dinsdag te 20.15 uur.

Contactadres:  Victoria Stroolens

victoria.stroolens@skynet.be - Broekborre 53/2 1500 Halle

De dirigent:   Dick Vandaele  dickvandaele@hotmail.com


 

 

Lectoren :


Voor de weekend-liturgie evenals voor een uitvaart zijn voor elke kerk lectoren beschikbaar.

Voor de weekend-liturgie komt iedere lector aan bod via een beurtrolsysteem.

Voor de Don Boscokerk:

Els Paridaens

02.356.77.71

christiaensparidaens@telenet.be


Klankinstallatie :


Elke kerk beschikt over een goede klankinstallatie. Families die een uitvaart, huwelijk, doop of voor een andere viering de kerk gebruiken kunnen beschikken over cassette- of cd-speler.

Elke kerk beschikt over twee vaststaande micro's en één loopmicro.

De Sint-Vincentiuskerk beschikt over een geklasseerd Vanpeteghem-orgel.

De Don Boscokerk heeft een digitaal klavier voor piano, piano-forte, orgel en klavecimbel en een uniek handgemaakt houten orgel.

 

Een kaarsje branden :


Biddende mensen kunnen hun gebed symbolisch uitdrukken door het laten branden van een kaarsje in de kerk. Die mogelijkheid bestaat in elke kerk bij het beeld van O.L.Vrouw.  Ook bij het beeld van Don Bosco kan je een kaarsje laten branden in de Don Boscokerk.

 

Kerk kuisploeg :


Naast het gewone wekelijkse onderhoud wordt er af en toe een 'grote kuis' gehouden in de kerken. Hiervoor wordt een beroep gedaan op vrijwilligers.

 

Open kerken :


In Sint Vincentius Buizingen is de kerk open op donderdag.

In Don Bosco Buizingen is de kerk meestal elke dag overdag open.

 

Bij een normaal kerkbezoek zal de alarminstallatie niet in gang schieten.

 


About Us

We're here to help you grow.

Nuttige informatie bij:


OPMAAK VIERING:


  • Thomas - vieringen: allerlei interessant materiaal zoals teksten, verhalen, gebeden, kant en klare vieringen... Klik hier


  • De Bijbel online:


Willibrordvertaling:Klik hier


Nieuwe bijbelvertaling: Klik hier
VOORBEELDVIERINGEN: Hier een link naar de OneDrive van Don Bosco Buizingen! Klik hier