Home

Deze website wordt tegen het einde van het jaar afgesloten.  De "parochies in beweging" zijn gaandeweg spijtig genoeg wat stilgevallen en de enige die nog overbleef, Don Bosco Buizingen, is door een beslissing van de bisschop haar status van parochie afgenomen.


Dus kozen we een URL die meer overeenstemt met de realiteit: www.donboscozennedal.be en maakten van de gelegenheid gebruik om over te stappen naar een ander beheersprogramma om het voor de beheerders wat makkelijker te maken.  Dit heeft er dan ook toe geleid dat de website wat gemoderniseerd is qua uiterlijk en meer afgestemd op de huidige gebruiker.  Ook gaven we ze de logo's en kleuren die recent zijn gekozen in plaats van het kleurenschema van deze site.


We willen dan ook van harte de vorige beheerder bedanken voor al het werk dat zij de afgelopen jaren in deze website gestoken heeft en willen haar een hart onder de riem steken: we blijven haar werk onverkort verder zetten.  Bedankt! 


Schuif je mee aan onze parochietafel,
ook jij hoort erbij.

Ervaar de kans om je geloof te beleven.

Want God zit in elk van ons,
niet meer of niet minder.

Laat je prikkelen om die droom tot leven te brengen,

vrij en toch verbonden

Kijk mee met een open, hoopvolle en milde blik

naar de wereld en haar mensen.

Wil jij graag de werking van de vzw Zennedal-Ommekaar financieel ondersteunen?  Klik hier om te zien hoe dat kan