Overlijden


                                                      EEN VAN UW DIERBAREN IS OVERLEDEN...


Verlangt u een christelijke uitvaartliturgie?

 

Familie en vrienden komen samen met de parochiegemeenschap van een overledene in haar/zijn kerk. Gewoonlijk kunnen de kerkgangers voor de uitvaart de overledenen en de familie begroeten achteraan in de kerk. in de liturgie is er plaats voor verdriet, dankbare herinnering en tegelijk ook vertrouwen in het Leven, een begin van opstanding. Ook kinderen en jongeren kunnen dat deel voor het leven mee beleven: zinvol afscheid nemen. Als de eucharistie belangrijk was voor de overledene of nog is voor de familie, kan ze tijdens de uitvaart worden gevierd. Dit is evenwel geen verplichting.

 

Praktische inlichtingen:

 

Het zou fijn zijn indien u zelf contact opneemt met de parochie om de uitvaart te bespreken.

Daarna neemt iemand van de parochie met de familie contact op om samen verder de uitvaartliturgie voor te bereiden.   

 


Om een begrafenisviering in één van deze kerken te kunnen vastleggen

    dient u contact op te nemen met de verantwoordelijke van deze parochie:

 

   * voor de kerk van H. Jan Bosco te Buizingen:   


                        Els Paridaens                        

   Alsembergsesteenweg 130 te 1501 Buizingen                             

                                                                                                           02./356.77.71                                                                                                       

 

   * voor de kerk van Sint-Vincentius te Buizingen:    

                   

   0479 87 32 30                  

 

 

Alleen deze mensen zijn bevoegd om een dag en uur voor een begrafenis vast te leggen.

Maakt de familie zelf de uitvaartliturgie?


Dat kan.


In de parochie kan je hiervoor een documentatiemap krijgen met allerlei teksten en liederen.


Je kunt op deze pagina ook al eens een kijkje nemen in een voorbeeldviering


Afscheid op het kerkhof:


Waarom zouden wij onze geliefde dode niet echt "begraven", neerlaten in het graf? Een bloem of een handvol aarde op de

kist in het graf is beter voor het rouwen dan het "achterlaten" van de lijkkist.

Misschien kan men vooraf iemand van de familie of van de vrienden vragen een kort gebed uit te spreken bij het graf of in

het crematorium, wanneer er geen voorganger vanuit de parochie aanwezig is.Asverstrooiing:


Voortaan mag de familie van een overledene - als de overledene dit schriftelijk heeft vastgelegd en ondertekend en gedagtekend

- ook zijn as laten verstrooien op de Gedachtenisweide naast de Don BoscokerkGedachtenisvieringen:

 

In Sint-Vincentius is er de laatste zondag van de maand, volgend op de maand van het overlijden, een gedachtenisviering in de kerk.

In de Don Boscokerk is dat op de eerste zondag te 10 u. van de volgende maand.

Mensen die graag in een weekendviering een intentie voor een overledene willen hebben, dienen dit ten laatste drie weken vooraf aan iemand van de parochie mee te delen.

Wil je een gedachtenismoment in een zondagviering voor een (of enkele) overledene(n), dan kan je zelf indien je het verlangt er iets persoonlijks inleggen (tekst, muziek, bloem, kaars enz...) na afspraak met de voorganger van die viering.

Mensen die graag iets bijdragen voor de kerk naar aanleiding van zo'n gedachtenismoment kunnen 14 euro storten

mededeling: naam van de overledene  + datum gedachtenismoment + naam van de kerk waar het gedachtenismoment gehouden wordt.

Wil je dat deze gedachtenis in het parochieblad verschijnt gelieve dan ten laatste 20 dagen voor datum dit mee te delen aan de betrokken parochie.

 

 

Gedachteniskruisje of gedachtenissteen:

 

Op het feest van Allerheiligen kan de familie het kruisje dat bij de begrafenis in de kerk op de kist werd gelegd en op het einde van de uitvaart achteraan in de kerk werd opgehangen, meenemen naar huis. Dit geldt voor de Sint-Vincentiuskerk van Buizingen.

 

In de Don Boscoparochie vragen wij aan de familie om tijdens de gedachtenisvirering van de parochiegemeenschap de steen op de gedachtenisweide te leggen.

Met het feest van Allerheiligen kan de familie die steen mee naar huis nemen. Het is evenwel geen verplichting.

 

 

Bezinningstekst:

 

Het is tijd voor mij om te gaan.

Nu geen tranen meer.

Kijk naar de hemel en geloof,

Eens zien we elkaar weer.

Tijd voor mij om jou te verlaten.

Geen verdriet meer en geen pijn.

Kijk naar de regenboog en weet: ik zal er altijd zijn.

Het zal niet eeuwig duren.  Eens komt er een moment

Dat ik je weer zal vasthouden,  dat je weer bij me bent.

Tijd voor ons om afscheid te nemen.

Droog je tranen nu.

Denk aan mij en wens mij altijd heel dichtbij.

Praat met mij,  verdring de pijn.

Ik zal er altijd voor je zijn