Dienst aan de wereld

DIENST AAN DE WERELD


Aangestoken zijn door geestdrift

en door geloof in mensen,

ruimte scheppen voor dialoog,

vertrouwen koesteren,

geduld bewaren,

de kunst beoefenen

om met ontzag voor traditie

te zoeken naar de kracht

van het nieuwe.

Daarin ligt het geheim

van de verbindingsmens.

                                                                                                   
Kris Gelaude

Wil jij onze werking graag financieel ondersteunen?  Lees in de brief hieronder hoe je dit kan doen.