Nevenviering - Kinderliturgie

NEVENVIERING


Buiten de grote vakantieperiode is er in de Don Boscokerk en in de Sint Vincentiuskerk een kindernevendiensten.

Kinderen tussen 6 en 12 jaar zijn hier welkom.

Deze nevenviering gebeurt vanaf het begin van de eucharistie.

Tijdens de pauze bij de offerande komen de kinderen terug naar de kerk. 


Terzelfdertijd kunnen de ouders in de Don Boscokerk hun baby naar de babysitdienst brengen.

Deze gaat door in de pastorie, achter de kerk rechts, boven de eerste deur.

Verantwoordelijken voor deze nevenvieringen:


Don Bosco - Buizingen                                                             Els Paridaens   

Op zondag  10 u.                                                                     e-mail: christiaensparidaens@telenet.be


Sint Vincentius - Buizingen                                                      Els O    Tel. 0478.57.29.73

Op zondag  11 u.                                                                     e-mail: els.o@telenet.be-----------------------------------------------------


KINDERLITURGIEONTSTAANSGESCHIEDENIS

 

 

Deze werkgroep is ontstaan vanuit een nood, èn op vraag van enkele jongeren uit onze parochie. Na het feest van de Groeizegen worden onze twaalfjarigen nl verwelkomd in de gewone zondagsliturgie.  "De 'nevenviering' ben je nu wel ontgroeid,"  krijgen ze dan te horen. Maar we merkten dat een paar jongens en meisjes toch nog graag meegingen met de jongsten onder ons. "Ja maar, het is zo saai bij de grote mensen," wierpen ze als tegenargument in het midden. We gingen dus op zoek naar alternatieven. We bieden hen de kans om, op eigen wijze, ook af en toe een viering in elkaar te steken.


Enkele voorbeelden...


IN DE SCHOENEN VAN DON BOSCO

 

Grote schoenen, kleine voeten, schoenen met hakken of met veters...witte schoenen met rode bollen...èn KLOMPEN?

 

Tijdens deze kinderviering kregen we bezoek van een straatjongen uit de 19e Eeuw...hij was een beetje vreemd gekleed en leefde in een huis bij DON BOSCO

 

We hoorden in een filmpje hoe Don Bosco reeds als kleine jongen aangegrepen werd door het lot van de straatjongens in Turijn. Hij werd priester en opende een opvangtehuis voor deze jongens.

 

We mochten een papieren voetspoor trekken tot buiten de kerk en elke kerkganger verklaarde het voorbeeld van Don Bosco te willen volgen, door over het spoor naar buiten te stappen.


 

VREDE IS ALS EEN REGENBOOG

 

Vrede op aarde, voor ieder kind ?

Vrede op aarde voor al wie wilt ?

Uit volle borst en met de nodige animo werd de kinderviering rond vrede ingezet.

Hoe zit het met de rechten van het kind ?

Welke zijn ze ? Wie heeft er rechten, wie niet ?

We zeggen al eens gauw ondoordacht “School is stom !” maar hoe blij mogen we wezen dat we de kans krijgen om ons te ontplooien, om bij te leren, met vriendjes te kunnen en mogen spelen.

Recht op wonen, recht op gezondheid.

We mochten ervaren dat het een kwestie van geluk hebben is, van op de juiste plek geboren te worden.

Een dubbeltje op zijn kant.

In deze kinderviering mochten we daar even bij stilstaan.

Onze kinderen stonden er vooraf bij stil en vonden dat stilstaan alleen niet voldoende was.

Dit had een verbluffend resultaat zowel wat de knutselwerkjes betrof als het bedrag dat we mochten overschrijven naar VZW Opvang, een organisatie die zorg draagt voor kinderen zonder thuis.

Dank hiervoor aan allen !

Kortom het was een kinderviering van en door kinderen om van te snoepen, zelfs letterlijk, een viering waar iedereen welkom was en er mocht bijhoren.

 

 

LEVE MIJN KLEUR 

 

Deze kinderviering ging over je eigen kleur.


Elmer kwam  natuurlijk ook voor in de viering. In het begin van de viering kregen alle mensen een diertje, de kinderen  mochten het diertje in hun lievelingskleur kleuren ,de volwassenen moesten er een goede eigenschap  met de beginletter van hun naam opschrijven. In de viering werd er ook een mooi verhaal over Elmer verteld, ieder kind kreeg een toeter voor een verrassing tijdens het verhaal . Het verhaal ging over Elmer die van de kudde wegging en op zoek ging naar grijze bessen toen hij ze gevonden had, schudde hij heel hard aan de boom en begon hij in de bessen die op de grond waren gevallen te rollen. Nu was Elmer net zoals alle anderen. Toen ging hij terug naar de kudde. Toen hij daar aan kwam, zag hij dat het daar maar een sober boeltje was, hij hoorde sommige olifanten mompelen : “ het is hier maar saai zonder Elmer”. Het begon hem wel wat op de zenuwen te werken dus toen stak hij zijn slurf hoog in de lucht en TOET toen bliezen alle kinderen op hun toeter. In de kudde was het volop feest want Elmer was terug. Toen begon het te regenen en Elmer kreeg weer al zijn mooie kleuren terug.

Ook hoorden we het verhaal van de goede herder en zijn schaapje dat verloren was.

Zo leerden we in de viering van “Leve mijn kleur” dat iedereen voor anderen en voor Jezus de moeite waard is.

Het leuke was, dat er keiveel kinderen zijn gekomen en dat het een gezellige bende was.

Iedereen kon na de viering ook een lekker drankje drinken aan de bar.