Beheer

Stichting Vicariaat Vlaams Brabant en Mechelen - afgekort Stichting VLBM - beheert het parochiaal patrimonium en de pastorale activiteiten.

Deze Stichting, met wezenlijk Rooms-katholiek confessioneel karakter, heeft meer bepaald tot doel de zorg voor het Tijdelijke, dit is het materieel en financieel beheer van canonieke goederen van o.a. parochies, pastorale zones en pastorale regio’s van het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen.Comité van het tijdelijke


Elke parochie heeft een 'Comité van het Tijdelijke'.

Dit is een groep van mensen of een werkgroep die instaan voor het goed beheer van de parochie en haar patrimonium en die er voor zorgen dat de doelstellingen van de parochiale v.z.w. of van de kerkfabriek kunnen worden gerealiseerd.  De Don-Bosco parochie heeft ervoor gekozen om het kamphuis Zennedal en het buurthuis Ommekaar in een aparte VZW onder te brengen.  Het financieel beheer van de parochie blijft wel onder het beheer van de Stichting VLBM.In de Don Boscoparochie zijn dat:


Nancy Speeckaert

kerkverantwoordelijke


Els Paridaens

Parochiecoördinator


Hilde Liebert

algemene boekhouding


Mary Vanisterbecq

penningmeester-boekhouding Don Boscoparochie


Wouter Marcoen

boekhouder en schatbewaarder van het kerkbestuur


Kristel Stoffels

boekhouding en schatbewaarder Federatie-Verloofdenwerking, onderafdelingBeheersdocument van de Don Boscoparochie: KLIK


Structuur van de Don Boscoparochie: KLIK


 


In de VZW Zennedal-Ommekaar zijn dat:


Els Paridaens

centrumverantwoordelijke Zennedal


Jolien Horré

zingevingswerker


Hanne Desmet

verantwoordelijke buurthuis Ommekaar


Hilde Liebert

algemene boekhouding


Annette Rimez, Danny Horré, Marc Lefever en Chris Vranckx

huisverantwoordelijke Zennedal


Jean-Marie De Greef

technisch en bouwkundig advies Ommekaar


Bart Vanvolsem

technisch en bouwkundig advies Zennedal


Mary Vanisterbecq

huisverantwoordelijke bovenlokalen Zennedal

penningmeester-boekhouding Zennedal


Linda Jaubin

penningmeester-boekhouding Ommekaar