Doop

Dopen in Buizingen


Beste ouders,

Fijn dat jullie ervoor kiezen om je kindje te laten dopen.
Een krachtige, persoonlijke keuze.


Graag nodigen wij jullie uit om van de doopviering iets persoonlijks te maken, een persoonlijk accent te geven. Eén of meer van deze persoonlijke elementen maken van het doopsel iets bijzonders en een blijvende herinnering voor jullie en voor de kerkgemeenschap.


Dit kan door een welkomstwoord uit te spreken, een eigen geschreven of gekozen tekst voor te lezen, een stukje muziek of liedje te brengen of te kiezen, te vertellen waarom jullie je kindje wensen te laten dopen … en nog zoveel meer. 


Via de verschillende stappen kan je alles rond een doopviering ontdekken.
Een hartelijke groet, het doopteam.

HOE EEN DOOP AANVRAGEN

Bij voorkeur via mail (zie contact ) twee maanden voor jullie geplande doopdatum.

Een doop kan in de twee parochies in Buizingen : Don Bosco en Sint-Vincentius.


We voorzien maandelijks een doopmoment op zaterdag of een zondagnamiddag of tijdens de zondagsviering om 10 u in de Don Boscokerk (of St Vincentiuskerk wanneer zo vermeld).


Graag hadden we van jullie enkele administratieve gegevens


De voorziene data zijn:


2024Juni

Zaterdag 8

Zondag 16

Juli

Zondag 14

Zaterdag 20

Augustus

Zondag 11

Zaterdag 24

September

Zondag 8

Zaterdag 14

Oktober

Zondag 13

Zaterdag 26

November

Zondag 10

Zaterdag 30

December

Zaterdag 7

Zondag 15


Na de bevestiging van de gekozen datum nodigen we jullie uit voor een doopgesprek samen met de voorganger. We plannen de doopgesprekken op de tweede zondag van de maand na de zondagsviering om 11 u. Jullie zijn van harte welkom om mee te vieren om 10 u.  Voor dit najaar is dat op 15 september, 13 oktober en 8 december


We wensen jullie alvast een boeiende en deugddoende voorbereiding

CONTACT

HET DOOPTEAM


1) Administratie en inhoud


Anne Spirgi

Anne.spirgi@skynet.be
02/377.83.41 (na 18uur)


Nadia Denayer
Nadia.denayer@gmail.com

0472 46 75 44


2) Doopvoorgangers


Anne Verhoeven
verhoevenanne01@gmail.com

0485 11 86 63


Rudy Kips
Rudy.kips@skynet.be
02/377.72.81 of 0474 84 08 53


Johan Veys
Johan_veys@hotmail.com

02/380.99.06


Luc Christiaens

lucchhalle@gmail.com


Eva Brems
eva_brems@hotmail.com
0484 82 87 42We wensen jullie alleszins een deugddoende doopviering en een wondermooie toekomst samen.

'VERGEET-ME-NIET'-LIJSTJE

Wanneer jullie iets aan de bestaande viering veranderen of een volledige viering maken:
-bezorg zeker 2 weken voor het doopsel de aangepaste viering aan de doopvoorganger.

-eigen muziek in MP3 formaat kan je meebrengen (max. 32 GB  opslagcapaciteit) en best vooraf testen  
! spreek hiertoe met de doopvoorganger minstens één week voor de viering  af.


Voor de gehuwden: vergeet jullie trouwboekje niet


Voor diegenen die graag surfen, enkele websites ter inspiratie: 
www.liturgie.net
www.4ingen.be


We vragen de bijdrage van € 25,00 te storten vóór de doopdatum op

BE27 7340 3475 1873

vzw Zennedal-Ommekaar

Alsembergsesteenweg 130 - 1501 Buizingen
Mededeling: 'Doop' Naam + voornaam kind + doopdatum

SYMBOLEN

Jouw naam
Elk kind dat op de wereld komt heeft een eigen roeping, een eigen toekomst.
Daarom krijgt het ook een eigen naam. Jullie kozen een naam, vol liefde en tederheid.


Een kruisje en een kusje

Een kruisje is een teken van geloof in jou en in God die je beschermt.
Een kruisje heeft de vorm van een plusteken: iets positief, iets goeds.
Een kusje is dan weer een teder gebaar van vriendschap en liefde.
Het is een teken dat zegt: ik ben er voor jou en ik zal je beschermen.


Doopdruppel
Gedoopt

een mens, een naam,
een druppel doopwater
bewaard in de handpalm van
Hem-die-leven-geeft
Haar-die-leven-draagt
vanaf de eerste dag
tot in eeuwigheid.


Water
water stroomt over je heen, doet deugd, verkwikt en zuivert.
We hebben het nodig om te leven.


Olie
Olie heelt en geneest.
Olie verzacht en geeft nieuwe kracht om opgewassen te zijn tegen de moeilijkheden op je levensweg.


Handoplegging
Iemand de handen opleggen is iemand in de eigen kring opnemen, verantwoordelijkheid en zorg delen, beschermen en alle goeds toewensen.
Is zeggen: “Dit kind mag op mij rekenen”.


Zin om zelf aan de slag te gaan ?
- Misschien roepen deze symbolen bij jullie iets bijzonders op ?

- Hoe zie je de symbolen van de doopviering: Naam, kruisje/kusje, water, olie,  handoplegging. 

-  Hoe zie je het meterschap/peterschap?
Vervullen meter en peter een specifieke rol? Of eerder symbolisch?
Willen meter/peter iets zeggen over hun meterschap/peterschap?


- Denk je aan speciale teksten of liedjes die deze symbolen extra glans geven ?
Wil je tijdens dit bijzondere moment iets speciaal delen ?

Doopkoffertje

Lieve dopeling en ouders,


Op deze feestelijke dag willen we jullie vanuit de parochiegemeenschappen allereerst van harte proficiat wensen met de doop van jullie kindje.
Dankbaar om het nieuwe leven, telkens een wonder....
We geven jullie een valiesje mee, een klein koffertje dat kan gevuld worden met grootse dromen...


Er zitten reeds wat kleine dingetjes in : sommige speels, andere een uitnodiging tot deelnemen aan een doe activiteit, sommige om even bij stil te staan..
Een minidruppeltje zit er ook al in, een verwijzing naar de doopdruppel die vandaag gevuld werd met doopwater.


Bij deze ook een uitnodiging/suggestie om naar jullie dopeling vandaag of één van de komende dagen een briefje te schrijven met een wens naar de toekomst toe, of een relaas hoe jullie deze dag vandaag beleefd hebben: dit briefje op te bergen in dit koffertje en deze terug boven te halen wanneer jullie zoon of dochterlief zelf kan lezen... om de brief dan samen te lezen...

Het is een warme uitnodiging.


Vanuit onze parochiegemeenschappen wensen we jullie in ieder geval heel veel
geluk toe! Altijd meer dan welkom!


Van harte,

de parochiegemeenschappen Don Bosco en Sint Vincentius Buizingen

Indien jouw gegevens op deze website niet meer juist zijn of je wenst deze gegevens of fotomateriaal om privacyredenen te laten verwijderen,

gelieve dan met ons contact op te nemen via contact@parochiesinbeweging.be