Beheer

v.z.w. Vereniging der Parochiale Werken van het Dekenaat Halle- afgekort v.z.w. V.P.W. Dekenaat Halle - beheert het parochiaal patrimonium, in opdracht van de parochieploeg.   

www.parochialewerkenhalle.be


29 parochies uit de gemeenten Halle, Pepingen, St.-P.-Leeuw, Beersel, St.-G.-Rode, Linkebeek en Drogenbos - evenals hun onderafdelingen - vormen samen deze v.z.w.


Voor de Don Bosco parochie:

 

Momenteel is deze fuctie vacant


 

 

Voor de Sint-Vincentiusparochie :


Frans Broos Godeaustraat 16 - 1501 Buizingen


tel.02.305.34.21

 

Lid:

Hugo Langbeen Kornijkveld 25 - 1501 Buizingen


tel. 02.356.02.22 hugo.langbeen@telenet.be 


HET COMITÉ VAN HET TIJDELIJKE


Elke parochie heeft een 'Comité van het Tijdelijke'.

Dit is een groep van mensen of een werkgroep die instaan voor het goed beheer van de parochie en haar patrimonium en die er voor zorgen dat de doelstellingen van de parochiale v.z.w. of van de kerkfabriek kunnen worden gerealiseerd.  De Don-Bosco parochie heeft ervoor gekozen om het kamphuis Zernnedal en het buurthuis Ommekaar in een aparte VZW onder te brengen.  Het financieel beheer van de parochie blijft wel onder het beheer van de VPW.In de Don Boscoparochie zijn dat:


Hilde Liebert

algemene boekhouding


Els Paridaens

Parochiecoördinator


Mary Vanisterbecq

penningmeester-boekhouding Don Boscoparochie


Bart Vanvolsem

kerkverantwoordelijkeWouter Marcoen

boekhouder en schatbewaarder van het kerkbestuur


Kristel Stoffels

boekhouding en schatbewaarder Federatie-Verloofdenwerking, onderafdelingBeheersdocument van de Don Boscoparochie: KLIK


Structuur van de Don Boscoparochie: KLIK


 


In de VZW Zennedal-Ommekaar zijn dat:


Els Paridaens

centrumverantwoordelijke Zennedal


Jolien Horré

coördionator Ommekaar


Hilde Liebert

algemene boekhouding


Annette Rimez

huisverantwoordelijke Zennedal


Jean-Marie De Greef

technisch en bouwkundig advies Ommekaar


Bart Vanvolsem & Jan Steenhouwer

technisch en bouwkundig advies ZennedalMary Vanisterbecq

huisverantwoordelijke bovenlokalen Zennedal

penningmeester-boekhouding Zennedal


Linda Jaubin

penningmeester-boekhouding Ommekaar


  

In de Sint-Vincentiusparochie zijn dat:

 


Frans Broos

algemene boekhouding

 

Hugo Langbeen

schatbewaarder van de kerkfabriek

 

Leden: Dirk Bellemans, Bruno Tordeur, Luk Vandermeersch, Marc Dereymaeker