Beheer

v.z.w. Vereniging der Parochiale Werken van het Dekenaat Halle- afgekort v.z.w. V.P.W. Dekenaat Halle - beheert het parochiaal patrimonium, in opdracht van de parochieploeg.

www.parochialewerkenhalle.be

 

29 parochies uit de gemeenten Halle, Pepingen, St.-P.-Leeuw, Beersel, St.-G.-Rode, Linkebeek en Drogenbos - evenals hun onderafdelingen - vormen samen deze v.z.w.

 

Voor de Don Bosco parochie:

Momenteel is deze fuctie vacant

 

Voor de Sint-Vincentiusparochie :

 

Frans Broos Godeaustraat 16 - 1501 Buizingen

 

tel.02.305.34.21

Lid:

Hugo Langbeen Kornijkveld 25 - 1501 Buizingen

 

tel. 02.356.02.22 hugo.langbeen@telenet.be

 

HET COMITÉ VAN HET TIJDELIJKE

 

Elke parochie heeft een 'Comité van het Tijdelijke'.

Dit is een groep van mensen of een werkgroep die instaan voor het goed beheer van de parochie en haar patrimonium en die er voor zorgen dat de doelstellingen van de parochiale v.z.w. of van de kerkfabriek kunnen worden gerealiseerd. De Don-Bosco parochie heeft ervoor gekozen om het kamphuis Zernnedal en het buurthuis Ommekaar in een aparte VZW onder te brengen. Het fincnciëel beheer van de parochie blijft wel onder het beheer van de VPW.

 

 

In de Don Boscoparochie zijn dat:

 

Hilde Liebert

algemene boekhouding

 

Els Paridaens

Parochiecoördinator

 

Mary Vanisterbecq

penningmeester-boekhouding Don Boscoparochie

 

Bart Vanvolsem

kerkverantwoordelijke

 

 

Wouter Marcoen

boekhouder en schatbewaarder van het kerkbestuur

 

Kristel Stoffels

boekhouding en schatbewaarder Federatie-Verloofdenwerking, onderafdeling

 

 

Beheersdocument van de Don Boscoparochie: KLIK

 

Structuur van de Don Boscoparochie: KLIK

 

 

In de VZW Zennedal-Ommekaar zijn dat:

 

Els Paridaens

centrumverantwoordelijke Zennedal

 

Jolien Horré

coördionator Ommekaar

 

Hilde Liebert

algemene boekhouding

 

Annette Rimez

huisverantwoordelijke Zennedal

 

Jean-Marie De Greef

technisch en bouwkundig advies Ommekaar

 

Bart Vanvolsem & Jan Steenhouwer

technisch en bouwkundig advies Zennedal

 

 

Mary Vanisterbecq

huisverantwoordelijke bovenlokalen Zennedal

penningmeester-boekhouding Zennedal

 

Linda Jaubin

penningmeester-boekhouding Ommekaar

 

 

 

In de Sint-Vincentiusparochie zijn dat:

 

Frans Broos

algemene boekhouding

Hugo Langbeen

schatbewaarder van de kerkfabriek

Leden: Dirk Bellemans, Bruno Tordeur, Luk Vandermeersch, Marc Dereymaeker