Parochies in beweging Buizingen

" Waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden."

dixit Christus (Mattheüs 18:20)

 

------------------------------------------------------

 

" En word je in een of ander dorp niet aanvaard...? Schud het stof uit je sandalen:

Er zijn plekken te over waar Jezus' kritische droom wel wortel schiet."

dixit Priester Rik Devillé.

Sint Vincentius kerk

1501 Buizingen

 

Don Bosco kerk

1501 Buizingen

Zondag 25 februari

11 u. Kinderviering

 

Zondag 25 februari

10 u. Viering met kinderviering

Mistintentie voor Willy Clavie

 

AGENDA 2 KERKEN

 

 

 

Elke dinsdag om 20.30 u

in Don Bosco, in lokaal De Ark:

 

Repetitie van het Suma Khantatykoor.

 

 

 

 

Dinsdag 20 februari

om 20.15 u koorrepetitie in de Ark

om 20 u ploeg in de pastorie

 

Woensdag 21 februari om 20 u parochieraad in de Regenboog

 

Donderdag 22 februari om 14 u sacrale dans in de Ark

 

Vrijdag 23 februari om 19 u Evangelische groep

 

Zaterdag 24 februari

kampgroep in Zennedal

In Petto project-start 8-jarigen in Don Bosco

 

Zondag 25 februari

om 10 u kinderviering in Don Bosco en om 11 uur in SV

25 februari om 16 u Evangelische groep in de kerk

 

Maandag 26 februari Femma bijeenkomst in 't café

 

Dinsdag 27 februari om 20.15 u koorrepetitie in de Ark

 

Donderdag 1 maart Complimentjesdag

 

Zaterdag 3 maart om 17 u Vormselviering groep “Crea Viva”

 

Dinsdag 6 maart om 20 uur ploeg in de pastorie

 

Donderdag 8 maart samenkomst viering naamopgave voorbereiding in de pastorie

 

Zaterdag 10 maart om 19.30 u concert Brassband Alsemberg in Don Bosco kerk, samen met

‘Kooruwel’ uit Leuven

 

Zondag 11 maart solidaire maaltijd

 

Woensdag 14 maart om 20 uur voorgangersvergadering in de Ark

 

 

 

LITURGISCHE VIERINGEN ... trefpunten van hoop :

 

PAROCHIENIEUWS :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viering 50 jaar Parochieraad en feest van onze patroonheilige Don Bosco

 

In de viering werden volgende overwegingen gelezen, geïnspireerd op vier evangeliestukjes.

“Kom, ik zal van jullie vissers van mensen maken”

“Ga met mij mee”, meer woorden waren er voor de eersten die geroepen werden niet nodig. Geen voorwaarden of geen diploma’s, geen twijfel of angst, maar gewoon ingaan op de uitnodiging. De verandering die de man langs de oever in de wereld wou brengen vereiste geduld en wat is dan een betere keuze dan vissers? Hun geduld is bewonderenswaardig. In alle weer en wind geloven ze er in: onder water gebeurt er wat - nog onzichtbaar - maar het is er wel.

Een krachtige oproep na het Tweede Vaticaans Concilie was de aanzet om op te vissen wat al die tijd onder water leefde. “Breng mijn Kerk bij de tijd, wees mijn volk onderweg” , meer woorden waren er voor deze Don Boscogemeenschap niet nodig om zich in te zetten voor een Kerk als gemeenschap van actieve gelovigen, geroepen tot dienstbaarheid en tot samen gedragen verantwoordelijkheid. Avanti dus ! Niet aarzelen, maar er meteen voor gaan.

Nog voor de statuten bekendgemaakt werden voor het oprichten van een Parochieraad, startten we in onze parochie al met een overlegstructuur, een ‘Parochiale Werkgemeenschap’, de voorloper van de officiële Parochieraad. Er is dan nog geen officieel verkozen Parochieraad - die komt er pas in 1970 - maar de kiem is gelegd en laat ons een kat een kat noemen : Parochiale Werkgemeenschap of parochieraad… het is de essentie die telt en het anker was gelicht.

“Vaar naar diep water en gooi daar jullie netten uit”

We varen naar het diepe met een dubbel gevoel: twijfel en verwondering.

Zal het wel lukken? Slagen we er in om dingen te veranderen? Zijn we wel goed bezig? Hoe is dit allemaal mogelijk geworden?

Wat zit er nu allemaal in het net van onze parochie, van onze parochieraad? We pikken er enkele vissen uit, grote en minder grote, maar allemaal even smaakvol: Onthaalcentrum voor Verloofden, Liturgische werkgroep, nevenviering, Klimop, Weduwen-en weduwnaarswerking, Ommekaar, KAV/Femma, Catechese Lange Weg, Koor, Dooppastoraal, Zennedal, Bijbelgroep, Midzomer, Jonggezindenvieringen, Voorgangers, Spaghetti- en pastafestijnen, Ziekenzorg/Samana, Onthaal bij de zondagsviering, Website Parochiesinbeweging, Sacrale dans en natuurlijk onze Parochiale Ploeg die verantwoordelijk is voor het algemeen beleid van de parochie. Een zee van initiatieven, een zee van mensen, een zee van overvloed en eb, van ergernis soms en ontmoediging, maar een zee waaraan wij niet kunnen weerstaan, een zee die staat voor de Alfa en de Omega.

 

Jezus zei tegen hen: “Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?

In de voorbije 50 jaar liep het niet altijd van een leien dakje in de parochiewerking. Net zoals onze patroonheilige Don Bosco balanceerden we soms op een koord, kozen we voor nieuwe wegen en vielen we in diskrediet bij hoge heren. Maar, met de steun van een hechte gemeenschap, kwamen we sterker dan ooit uit die storm.

Gesterkt ook door Rik, onze laatste officiële herder, durfden mensen uit hun schaduw te komen, sloegen ze de handen in elkaar, verzamelden ze hun talenten en maakten samen een verhaal van openheid en warmte, vrijheid en licht, solidariteit en vuur.

 

Na zijn dood verschijnt Jezus aan de leerlingen. Na een hele nacht vissen hadden ze niets gevangen. Op zijn aanwijzing gooiden ze het net aan stuurboord uit en er zat zoveel vis in dat ze het amper konden ophalen. Terug aan land zei Jezus: “Kom, eet wat. Hij nam het brood en de vis en gaf het hun”

Ons verhaal gaat verder. In Jezus’ naam blijven wij het brood breken en de wijn delen. Soms in tegenstroom, maar op de wind, omdat een droom ons verbindt.

En met twee of drie of meer, altijd gaat Hij mee en wordt onze vaart de hoop waard.

 

Anette.

 

 

 

 

 

Sacraal Dansmoment in de Don Boscokerk

 

Tijdens de zondagviering van 21 januari 2018 beleefde de Don Boscogemeenschap enkele sacrale dansmomenten.

Dit naar aanleiding van de 50ste huwelijksverjaardag van Jenny en Ivan Cornelis-Hermy.

 

 

 

 

 

Nieuwjaarsraad 17 januari 2017

 

Een nieuw jaar, een nieuwe start voor onze parochieraad. De eerste verandering tekent zich al van bij de aanvang af: Steven neemt immers voor deze keer de plaats in van Alis en laat een kaarsje branden ter attentie van de studenten die een vleugje aanmoedigende warmte wel kunnen gebruiken. Wie zich liet verontschuldigen is er natuurlijk niet bij en de aanwezigen zijn wat het woord zegt.

 

De bezinning is meteen ook een kleine ode aan Phil Bosmans die precies 6 jaar geleden overleed. Met ‘nieuw ben je...’. is de toon gezet.

 

Het verslag van de vorige PR wordt zonder slag of stoot goedgekeurd. Toch wel aangenaam en ook tijdbesparend als iemand zijn huiswerk zo goed maakt en dat blijft volhouden.

Dan volgt een evaluatie van de voorbije vieringen. Elf vieringen passeren de revue en dat neemt wel wat tijd in beslag: een viering op maat van de jongeren met veel jeugdige inbreng, Goed uitgewerkte adventsvieringen met originele uitbeelding van de kerststal en onder een dankbaar thema: de fiets met al zijn mogelijkheden. Ook de kerstviering werd door velen gesmaakt: positief was de inbreng van de kinderen; er werd op een rustige, blije manier voorgegaan; het kerstverhaal kwam goed tot zijn recht; het tekstboekje was niet overladen en het koor zorgde voor een stemmige sfeer. De bijdrage van de bloemschikkers verdient eveneens een pluim, hun creativiteit lijkt onuitputtelijk en hun kunstwerkjes blijven een streling voor het oog; Toch mogen we dit allemaal niet al te evident gaan vinden. Bij de aanstelling van de zoneploeg was DBB goed vertegenwoordigd (ong 1/3 van de aanwezigen in de basiliek van Halle) en ‘we doen ons best om iets te betekenen binnen de zone O.L.V. Halle’. De laatste viering van het jaar was een zeer mooie viering, heel gedragen en voor sommigen ‘een echte geloofbelijdenis van begin tot einde’. De werkgroep dooppastoraal slaagde erin veel jonge ouders met hun pasgedoopten te verzamelen en te betrekken in een warme viering.

 

Enkele akkefietjes: de muziek staat soms te luid, op bepaalde plaatsen en afhankelijk van het gebruik van de micro of van iemands stem, wordt niet alles gehoord. Met de draadloze micro’s is er al beterschap en een werkpunt blijft ook: aandacht voor de afgedrukte liedjesteksten. Het is altijd fijner als je goed kan volgen. Nu, in nood staan er wel enkele prima voorzangers op die het volk meekrijgen.

 

De voorgangers blijven zich inzetten, leggen hun eigen accenten. Een vraag die rijst: kunnen - bij een viering met nabestaanden - niet meer mensen mee naar buiten gaan voor de steenlegging op de gedachtenisweide en is het eventueel raadzamer om de zending en de zegen daar uit te spreken? Krijgen we ze dan terug binnen om nog na te praten? Dit valt nog te overleggen met de voorgangers en wellicht uit te proberen.

 

Tussendoor wordt Jacqueline Bellemans voorgesteld, zij zal Christiane vervangen die naar Vorst verhuist. Gelukkig niet te ver zodat we haar nog geregeld zullen zien.

 

We vergeten niet naar enkele mensen een wenskaart te sturen; een huwelijksverjaardag, een verjaardag, een geboorte, een of andere zorg... vormen de aanleiding om onze verbondenheid uit te drukken.

 

Het verslag van de parochieraad kan opgezocht en gelezen worden via onze website en wordt bij de rubriek ‘actueel’ ondergebracht; Wie een gedetailleerd verslag wil bekijken kan dat via Els aanvragen en raadplegen.

 

Daarmee zijn we aan de variapunten toe. We vernemen dat Frans zijn draai gevonden heeft bij het verzamelen en doorsturen van het parochienieuws. De communicatie met deken Raymond verloopt vlot en het bijkomende werk blijkt goed mee te vallen. Er zijn drie opties om geïnformeerd te blijven:

1) zich abonneren op Kerk en Leven Sint-Martinus Halle

2) via de website van DBB

3) via de nieuwsbrief die we kunnen afdrukken.

 

Vervolgens worden een aantal oproepen gelanceerd, er volgen er vijf na elkaar: Voor de viering van 50 jaar Parochieraad op zondag 28 januari. Voor een concert op zaterdagavond 10 maart, van de brassband, met in hun kielzog gasten uit Leuven onder de ludieke naam: ‘Kooruwel’. Voor deelname (2x per jaar) aan de vergadering vzw Zennedal-Ommekaar, te melden bij Nancy. Voor medewerking aan de Mariaprocessie te Halle op 20 mei (vrijwilligers laten Els iets weten) En tenslotte om mee op de kar te springen van Welzijnszorg waar gestart wordt met een regionale werkgroep en waar men nog op zoek is naar vrijwilligers. Je leest het: vacatures genoeg... Op de volgende raad mogen we de vormselgroep KreaViva verwachten, iets om naar uit te kijken dus.

Het ploegnieuws laat zich bondig samenvatten: het project met ‘de evangelische gemeenschap’ loopt goed en wordt verlengd (ze blijven nog zoeken naar een locatie en een pastorie). Er volgt in februari nog een overleg met de Kleine Stuurgroep van Ommekaar. Het ploegweekend gaat door tijdens het laatste weekend van januari. Op Hoogveld komt een lokaal vrij (iets voor de Evangelische Gemeenschap?) En het zeer goede nieuws is dat er al vervanging gevonden werd voor Jolien van Ommekaar (zwagerschapsverlof) en dat er een zingevingsverantwoordelijke aangeworven werd.die binnenkort van start gaat (voor 4 jaar). Een gloednieuwe uitdaging!

 

Als afsluiter wordt de nieuwjaarsbrief van de ploeg nog eens voorgelezen (zie website), waarna we onze eigen dromen laten bovenkomen en samenleggen. Want ‘we dromen over zoveel...later, maar vergeten te genieten en in het nu te leven’ Een overweging om mee te nemen, maar ook een passende gedachte die prompt uitgevoerd kon worden tijdens de korte nieuwjaarsreceptie. We toasten op elkaar en op onze dromen die misschien nog uit zullen komen!

 

Hilde Van Parys

 

 

 

Op zoek…

 

Waar haal je het geluk vandaan?

Niet uit een polis, niet uit het uitstalraam,

´t Is ijdele hoop

Het geluk is niet te koop!

 

Het geluk zit diep in ´t hart verborgen

Ergens tussen dagelijkse zorgen.

Het groeit niet met eigen wensen

Maar door je zorg voor andere mensen:

 

Als je naast je rechten ook je plichten kent

En ook voor anderen bekommerd bent,

Als je kunt vergeven wanneer

je iets werd aangedaan

En je niet steeds vooraan wilt staan,

 

Dan koester je die kleine droom,

Die kiem wordt dan een hele boom,

Met wortels diep in eigen boezem

En takken vol van liefdesbloesem!

 

(Een gedicht van Paul Caroen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWE ZANGERS HARTELIJK WEJKOM BIJ SUMA KHANTATY

 

Het koor Suma Khantaty ( = mooie dageraad ) verwelkomt nog steeds nieuwe koorleden. Voor de mensen die nog twijfelen, ik zou zeggen : “ga er voor”. We zijn een toffe groep waar veel warmte en vriendschap heerst. Het zingen brengt je telkens opnieuw gelukhormonen en is een ontspannende activiteit in deze stressvolle maatschappij! Je wordt er alleen maar beter van!

 

Even een overzicht van onze optredens in de voorbije jaren :

- Opluisteren van vieringen zoals met Kerstmis, Pasen, Midzomer , koorviering ………..

- Concerten zoals midzomerconcert, kerstconcerten in Buizingen en in rusthuis, “ een muzikaal

vieruurtje”, dubbelconcert met koor ‘Singhet fro’ Mere in Buizingen en Mere.

 

We repeteren iedere dinsdag in de Ark, lokaal achter de kerk in Buizingen, van 20 u 15 tot 22 u

We kijken uit om jullie te mogen verwelkomen.

Voor inlichtingen: Victoria Stroolens , voorzitster; victoria.stroolens@skynet.be + tel : 02.380.00.85

 

 

DE PASSIE

 

De Passie 2018 De alweer derde editie van de Passie komt naar de provincie Antwerpen.

De Grote Markt van Lier zal op 24 maart 2018 het toneel vormen om het verhaal van de laatste dagen van Jezus te vertellen. U kunt dit multimediaal gebeuren zelf live bijwonen.

Wat is de Passie?

De Passie vertelt door gebruik te maken van muziek, toneel en projectie het verhaal over de laatste dagen van Jezus en zijn leerlingen. Met dit betekenisvol verhaal over vriendschap, macht, verraad en verzoening, lijden en opoffering, zwakte en idealisme, afkeer en ongeloof, liefde, dood en verdriet, nieuw leven en hoop willen we mensen raken en verbinden.

De Passie kiest ervoor te werken met bekende Vlamingen enerzijds en lokale talenten anderzijds. We rekenen op 10.000 toeschouwers en een half miljoen kijkers via televisie. Dit jaar staan Johan De Paepe en Ward Bal in voor de regie.

Praktische informatie rond de Passie

Locatie :

Grote Markt Lier

 

Datum:

Zaterdag 24 maart 2018

17.00 uur: Palmviering met Mgr. Bonny in Sint Gummaruskerk

20.00 -21.30 uur: opvoering van de Passie Locatie: Grote Markt Lier

 

Toegang:

-Staanplaatsen : gratis

-Tribuneplaatsen :: 25 euro per persoon

te reserveren via info@depassie.be of

via 03 312 55 15.

 

Voor wie:

voor alle geïnteresseerden van jong en oud

 

Vervoer:

- Eigen vervoer en je auto of fiets parkeren op de daarvoor aangeduide plaatsen

- Busvervoer dat speciaal voor de Passie wordt georganiseerd :

Reserveer een plaats op de bus vanaf een daarvoor aangeduide opstapplaats

of verzamel 40 mensen op een door jou te kiezen plek en we halen je op en brengen je bij de Passie en daarna weer terug.

Beide formules kosten 12 euro per persoon.

Voor die groep die in Vlaanderen de meeste mensen kan verzamelen om te vertrekken van dezelfde plek, zal het busvervoer gratis zijn.

Reserveren kan via: info@depassie.be Bijlage Grootte logo depassie2018.png [1] 239.42 KB A

 

 

 

IETS TE VIEREN?

KIES BEWUST – KIES FAIRTRADE

 

 

Een receptie, zomerfeest, wijk- of straatfeest, een pensenkermis, een geschenk.

Ontdek ons ruim aanbod: van apero tot after dinner, 6 soorten fruitsappen, een uitgebreid assortiment aan wijnen en eerlijke rum als basis voor een lekkere coctail. Een waaier van koffiegeuren en thee, en suiker en chocolade...

Voordeel: ongeopende flessen nemen we terug en je betaalt enkel wat je hebt verbruikt.

Grote bestellingen: liefst 2 weken vooraf doorgeven.

 

Spring gerust even binnen in een van onze Wereldwinkels in de streek: Alsemberg, Buizingen, Halle, Lot, Sint-Kwintens-Lennik.

Je vindt hun adres op https://www.oxfamwereldwinkels.be/nl/winkels

 

 

 

BIJBELGROEP DON BOSCO BUIZINGEN

 

De Bijbel, het meest gelezen boek ter wereld en allicht ook het meest besproken boek, blijft een unieke bron van inspiratie. Het boek is tijdloos: geschreven uit een andere tijd en een andere cultuur en toch zo actueel en toe te passen op vandaag. Het heeft onze westerse cultuur intens beïnvloed, denk maar aan de muziek, de beeldende kunsten, de literatuur….

Niet verwonderlijk dat wij ook vandaag nog samenkomen omdat dit boek ons zo boeit.

Belangstelling, dat is de enige vereiste om mee te doen met onze bijbelgroep. Tijdens zo’n bijeenkomst is ieder vrij om iets te zeggen over de vooraf overeengekomen tekst. Ieder respecteert de uitleg/visie van de andere. Eventuele vragen of opmerkingen komen achteraf aan bod. Ieder om beurt zorgt voor een bezinning vooraf.

Eenmaal per jaar nodigen wij een spreker/spreekster uit om een stukje bijbel toe te lichten. Warm aanbevolen ook aan wie geen ‘vaste’ deelnemer is.

In oktober verzorgt de bijbelgroep een zondagsviering met een ‘speciale gast’.

Zo hadden wij al Zuster Maria Van Doren te gast, theologe en ex-missionaris in Mexico, Piet Stienaers, Salesiaan van Don Bosco, Herman Van Rompuy en Meyrem Almaci, politici die ons lieten delen in hun geloofsbeleving.

Zin om mee te doen? Welkom elke eerste maandag van de maand, behalve in juli en augustus, telkens om 20u in één van de bovenlokalen achter de Don Boscokerk, Alsembergsesteenweg 130 te Buizingen.

 

 

 

 

 

PAROCHIERAAD 2017-2020

 

Mensen die jou en jou van onze Don Boscoparochie vertegenwoordigen in de parochieraad.

Spreek hen gerust aan met een vraag, een suggestie, een opmerking...

De parochieraad wil er zijn voor jou.

Agna Vandenberghe, Ilse Bruyndonckx, Rudy Kips, Jonas Deleener en Steven Decrock ontbreken op de foto.

 

Van André Brems hebben we in maart afscheid moeten nemen.

We blijven met hem en hij met ons verbonden over de dood heen.

 

 

 

 

 

 

Niemand hoeft zich alleen te voelen

 

Bedenk jij heel veel ‘zomaartjes’ ????

 

Een zomaartje : iets wat je zomaar voor iemand doet…

Een kus, een klus, een groet, iets dat niet moet, een wens, een verrassing, een hapje of drankje aanbieden….

 

Je bedenkt er waarschijnlijk nog veel meer.

 

Doe jij mee en schrijf je gegeven ‘zomaartjes’ onder de regenboog.

stuur je regenboog naar donboscobuizingen@gmail.com

 

 

 

NIEUW INTERNETADRES VOOR OMMEKAAR

 

Het initiatief dat werkt aan armoedebestrijding in Buizingen en omstreken namelijk Buurthuis Ommekaar bestaat nu reeds 27 jaar. Tot nog toe hadden ze geen eigen website, maar daar is recentelijk verandering in gekomen. Je kan vanaf nu alle informatie over buurthuis Ommekaar vinden via www.buurthuisommekaar.be. Je vindt er de openingsuren, sluitingsdagen, contactgegevens en andere algemene informatie. Er is ook een speciale pagina voorzien dat u vermoedelijk zal interesseren en deze heet de “nieuwtjes”-pagina. Hierop kan je wekelijks nieuwe promoties, acties en activiteiten vinden die er in het buurthuis plaatsvinden. Op die manier hoef je nooit meer iets te missen. Neem vandaag nog een kijkje op de nieuwe website en laat weten wat jij ervan vindt.

 

 

 

 

 

 

 

RELATIEPASTORAAL

 

Heb je trouwplannen en wil je kerkelijk huwen in één van onze parochies in Halle?

 

Wil je graag hieromtrent informatie zoals

Welke stappen moet ik ondernemen?

Waar en wanneer kan ik een afspraak maken?

Welke documenten heb ik nodig?

Kan ik me inschrijven voor een relatiedag?

Kan ik een wijziging aanbrengen aan datum, uur, …

Hoe maak je een viering? Hebben jullie modellen?

 

Via: relatiepastoraalhalle@gmail.com helpen we je graag verder.

 

 

 

 

 

FACEBOOK DON BOSCO BUIZINGEN!

 

Werken voor en met jonge mensen … hen op weg zetten naar een verdere toekomst, dat was het levenswerk van Don Bosco.

Een open kijk op de wereld, hedendaagse vormen van communicatie…

Een lied zingt door je hoofd : Een zee van mensen, mensenzee, spring er maar in, ga met ons mee…

 

En zie de facebookpagina's werden een feit:

https://www.facebook.com/DonBoscoBuizingen/

 

https://www.facebook.com/feestzaalkamphuisZennedal/

 

Korte berichtjes, foto’s, filmpjes zijn welkom,… Vragen stellen, een discussie starten,…

Je kan ons dagelijks volgen en vele malen leuk vinden of een kritische noot neerpennen...

 

 

 

 

EEN ANDER GEZICHT VAN DE KERK (bezield verband) © Golfslag, 9e jrg. editie 2-2015

 

 

 

KOOR SUMA KHANTATY

Het leven is muziek,je bepaalt zelf welke tekst je er op zet.

Met deze titel zou je een roman kunnen schrijven, maar je zou er ook een

uitnodiging kunnen in zien om samen met anderen een beetje muziek te maken,

te zingen en te leven en vitamientjes op te doen.

En dan zou ik alle “jongeren” - wie wil daar niet bij zijn? - willen uitnodigen

om deze levende muziek mee te komen waar maken.

We komen samen elke dinsdag in de lokalen van de parochie vanaf 20 uur

en zingen liederen uit de hele wereld.

In groep gaat dat echt prima en het wordt een muzikaal feest voor de oren

en het hart. Hoge eisen worden niet gesteld, enkel graag zingen in groep,

mekaar ondersteunend en bemoedigend in een blije sfeer van vriendschap.

Dus welkom en geef een seintje aan iemand van het koor die je kent.

Vanwege het koor Suma Khantaty (betekent: Mooie dageraad).

 

ACTIVITEITEN VIA E-MAIL

 

Ben je graag met een klein berichtje op de hoogte van wat er reilt en zeilt in de Don Boscoparochie ?

Doorheen de tijd groeide het mailbestand van de jonggezinde vieringen, waarmee je maandelijks wordt uitgenodigd voor de jonggezinde viering, uit tot een klein mailbestandje waarmee je op de hoogte geraakt en uitgenodigd wordt voor zinvolle parochie-activiteiten.

Toegevoegd worden aan dit mailverkeer kan door een berichtje te sturen naar Nancy en Bart vanvolsem.bart@scarlet.be

We letten erop dat jouw mailadres voor anderen bij de mails niet zichtbaar is.

Het is een eenvoudige manier om leuke activiteiten zeker niet te vergeten !

Nancy en Bart

 

 

CONTACTEN:

www.parochiesinbeweging.be

www.facebook.com/DonBoscoBuizingen

 

SINT-VINCENTIUS

 

Parochie en kerkraad

Gemeenteplein 1, 1501 Buizingen

Contact: tel. 0479 87 32 30

 

DON BOSCO

 

Pastorie

Alsembergsesteenweg 130,

1501 Buizingen tel. 02 356 77 71

 

Permanentie:

di van 9 tot 16u, wo van 9 tot 12u

en vr van 9 tot 12u

 

Centrumverantwoordelijke: Els Paridaens

christiaensparidaens@telenet.be

tel. 02 356 77 71

donboscobuizingen@gmail.com

 

Parochieverantwoordelijke:

vanvolsem.bart@scarlet.be

tel. 02 361 05 10

 

CATECHESE VERANTWOORDELIJKEN

 

Doopsels:

Inge Mertens

peter.inge@telenet.be

tel. 02 377 64 95

 

Kinder-en jongerencatechese:

 

*8-jarigen:

achtjarigensv@gmail.com - Hilke Vanvolsem

achtjarigendb@gmail.com - Kristel Stoffels

 

*Groeizegen:

02 356 77 71

Els O - Anita Sermon en Els Paridaens

els.o@telenet.be

anita.sermon@telenet.be

christiaensparidaens@telenet.be

 

*Vormselcatechese:

donboscobuizingen@gmail.com

tel. 02 356 77 71

 

Verloofdenpastoraal:

Kristel Stoffels

tel. 02 356 77 71

relatiepastoraalhalle@gmail.com

 

Voor alle mededelingen in het parochieblad: buizingenlot@gmail.com

 

Webmeester:

jean-luc@debodt.be

 

NUTTIGE ADRESSEN:

 

LOKAALVERANTWOORDELIJKEN

 

Don Boscoparochie Buizingen

Zennedal

Alsembergestwg 130

1501 Buizingen

 

Reserveren

Activiteiten met overnachting:

www.zennedal.tk, cjt@cjt.be

freddy.steens@telenet.be

tel. 02 360 23 10

Activiteiten zonder overnachting:

Benedenzalen

 

Secretariaat vzw Zennedal-Ommekaar

Alsembergsesteenweg 130

1501 Buizingen

tel. 02 356 77 71

Bovenlokalen: Ark en Regenboog

tel. 02 360 20 49

marij.vanisterbecq@telenet.be

 

Sint-Jozefparochie Lot

Buurthuis Babbellot

(Onze Kring)

Dworpsestraat 90 1651 Lot

 

Reserveren

Activiteiten feestzaal

Henri Vaeye

Dworpsestraat 66 1651 Lot

tel. 02 377 29 03

Henri.vaeye@telenet.be

 

Vergaderingen Klaproos

Mieke Michiels

Beerselsstraat 55 1651 Lot

tel. 02 378 31 07

miemichiels@hotmail.com

Sint-Vincentiusparochie Buizingen

 

De Simmebrug

O. de Kerchove d' Exaerdestr. 48

1501 Buizingen

 

Reserveren:

Geert Guldentops

bij voorkeur via:

simmebrug_reservaties@

outlook.be

of 0496 81 14 44 (na 19u)

 

BUURTHUIZEN

 

Ommekaar

tel. 02 361 22 93

www.parochiesinbeweging.be/

buurthuis-ommekaar.htlm

ommekaar@scarlet.be

 

Babbellot & Wereldwinkel

Mieke Michiels

tel. 02 378 31 07

www.parochiesinbeweging.be/

buurthuis-babellot.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWS UIT ONZE FEDERATIE :

 

De grote schoonmaak

 

Vrij van verslavingen

Vasten is zowel een begrip, als een tijdsaanduiding en een werkwoord.

Veel mensen denken aan een dieet of aan de ramadan. Voor anderen is vasten verbonden aan carnaval. Vasten heeft ook iets te maken met schoonmaak, lichamelijk en geestelijk. Voor veel vrouwen kwam daar vroeger de grote schoonmaak van het huis bij. Misschien is die grote schoonmaak wel een goed beeld voor wat vasten kan zijn. Alles gaat aan de kant, geen hoekje wordt overgeslagen. Wat je tegenkomt wordt met veel inspanning onder handen genomen en opnieuw geordend. Vooraf is er een plan gemaakt en zijn er voorbereidingen getroffen.

Vasten is een tijd om veertig dagen te breken met ‘verslavingen’. Voor de ene is dat alcohol, voor de andere snoepen of roken of shoppen. Of verslaafd aan GSM en smartphone? Het gaat om dingen waarin je je kan verliezen, waardoor je moeite hebt om de goede keuzes in het leven te maken.

Lichamelijk kan het wat ongemakkelijk en soms zelfs onrustig aanvoelen als je breekt met gewoontes. Ben je sterk genoeg om de verleiding te weerstaan? Door te vasten komt er geestelijke ruimte vrij. De veertigdagentijd is de tijd om beloftes in te lossen, verstoringen te verhelpen en fouten goed te maken. Het is de tijd om regelmatig stil te staan en stil te zijn. Het is ook de tijd om je relatie met God weer eens extra aandacht te geven door middel van gebed.

Door ons drukke bestaan komen we daar vaak niet aan toe. Als we bidden, betrekken we God steeds opnieuw actief in ons leven. In de stilte kan je beter horen en je herinneren wat de bedoeling is, maar ook voelen dat je gedragen wordt door een liefdevolle Vader. En die God en Vader wil dat je ook zorg draagt voor je medemens

 

Solidariteit

De veertigdagentijd roept ons op tot ommekeer door vasten en naastenliefde, tot meeleven met de grote noden van anderen, tot Broederlijk Delen. Een oproep die nog niets aan actualiteit verloren heeft. We beleven dagelijks hoe onze aarde meer dan ooit kreunt onder natuurrampen, hoe volken gebukt gaan onder strijd en geweld, en ontelbare mensen lijden onder armoede en honger. Het stelt de mensheid voor een ongekende uitdaging. Dringender dan ooit wordt hulp en solidariteit gevraagd, maar ook een dieper besef van de eenheid van alle mensen. Alleen als we elkaar zien als kinderen van dezelfde Vader, dan is hulp aan de lijdende medemens niet alleen een daad van naastenliefde, maar een vanzelfsprekende plicht ten aanzien van onze broeders en zusters. Daarom is solidariteit ook altijd gekoppeld aan spiritualiteit, aan verantwoording voor God. Ooit zal Hij ons vragen: “Ik was naakt, ziek, arm, hongerig… en waar was jij toen?”

 

Christenen leven ieder jaar naar Pasen toe. Katholieken, en zij niet alleen, doen dat door middel van vasten, een grote schoonmaak in hun leven. Heb jij al een plan?

Raymond Decoster, deken

 

 

 

Waarom vasten tijdens de Vasten?

 

Aswoensdag is startdag

Op Aswoensdag trekken we met een kruisje de woestijn in, want dan begint de Vasten. Het is goed dat de benaming ‘vastentijd’ steeds meer vervangen wordt door ‘veertigdagentijd’, een sterke tijd in ons gelovig leven. Die veertig dagen hebben immers een aparte liturgie met een eigen paarse kleur, de kleur van boete. Het is een tijd van voorbereiding op het grote feest van Pasen. Een tijd waarin we uitgenodigd worden om de barmhartigheid van de Heer opnieuw te ontdekken en om solidair te zijn met de minstbedeelden.

In het evangelie van die dag geeft Matteüs ons drie raadgevingen mee voor een geslaagde veertigdagentijd, het evangelische trio van vasten, aalmoezen geven en gebed. Het zijn drie praktijken van vroomheid en gerechtigheid. Die eerste twee religieuze praktijken worden tegenwoordig vertaald in de campagne van Broederlijk Delen.

Vasten is geen formalisme en geen krachtpatserij. Jezus doorprikt schijn. Zoveel gebeurt immers voor het oog van de mensen, om op te vallen en aandacht te trekken. Daartegen reageert Jezus, Hij geeft bij elk domein aanduidingen over de wijze waarop wij kunnen delen, bidden en versoberen. Authenticiteit, geen huichelarij. Niet opvallen, jezelf niet op het voorplan plaatsen.

 

Als op Aswoensdag een askruisje wordt opgelegd, zegt de voorganger: “Gedenk mens dat je stof en as bent, en tot stof en as zult wederkeren”. Maar even vaak wordt kernachtig gezegd:

“Bekeer u en geloof in de Blijde Boodschap”. Waarom vraagt Jezus dat van ons? Hij weet toch dat wij altijd hervallen in onze oude gewoonten, dat er in mij neigingen zijn die ik niet in bedwang kan houden? De grote apostel Paulus drukt in zijn Romeinenbrief deze menselijke onmacht als volgt uit: “Ik doe niet het goede dat ik wil, maar het kwade dat ik niet wil”. Maar Paulus voegt eraan toe dat bekering een werk is van Gods Geest die een mensenhart kan veranderen.

 

Waarom en hoe vasten?

Wat is nu de betekenis en de bedoeling van het vasten? Hoe en in welke geest moeten wij vasten? Straffer nog: waarom vasten tijdens de Vasten? Is het niet een gebruik van lang geleden? We moeten toegeven dat de praktijk van vasten de laatste jaren zozeer op de achtergrond is geraakt dat we het zelfs als overtuigde gelovigen soms niet meer merken.

Maar vasten kan verschillende betekenissen hebben. Ik wil er graag enkele met u delen.

Je anders voeden. In het evangelie lezen we: ‘Een mens leeft niet van brood alleen, maar van elk woord dat komt uit de mond van God’. In die zin wil de veertigdagentijd onze aandacht richten op het Woord van God en de Eucharistie, Brood van Leven. We kunnen ons onthouden van voedsel, van roken, van internet…maar we kunnen ons wel voeden met het Woord van God. In zijn beeldrijke taal schrijft kardinaal Danneels ergens: de lezingen in de liturgie van de veertigdagentijd worden ons ‘als boterhammen voor de vasten’ aangeboden.

Ze zijn er om ons geloof te voeden. Neem het Woord van God als ‘brood’ tot je, het brengt bekering tot stand.

Je solidair tonen. Ontzettend veel mensen in de wereld lijden dagelijks honger. In onze luxe-

maatschappij is vasten een manier om je solidair te tonen met die ontelbare mensen die in ellende moeten leven. In die zin moet vasten ook steeds gepaard gaan met een concrete daad van delen met de armen.

Je openstellen voor God. Christenen ervaren een leegte in hun hart, zij hongeren naar een samenleving die op het Rijk Gods lijkt, een rijk van vrede en gerechtigheid. De veertigdaagse vastentijd is een gelegenheid om los te komen van wat er vastgelopen is in je leven. Maar deze tijd biedt ook de kans om je meer dan ooit vast te houden aan Iemand die groter is dan wie ook. De vastentijd is er omwille van Pasen, de verrijzenis van Christus. Laat je vasthouden door God en word steeds meer één met Hem. Dit ‘houvast’ is een vreugdevolle

zekerheid in deze tijd.

We vertrekken op Aswoensdag met het verlangen naar gerechtigheid en het voornemen ze te beoefenen. Elke dag van de veertigdagentijd kunnen we een stap zetten. Goede tocht!

Raymond Decoster, deken

 

 

Sprokkels over de veertigdagentijd

 

Veertigdagentijd

Veertigdagentijd…, 40 dagen de tijd,

40 dagen om voedsel te vinden om zovelen op aarde te kunnen voeden,

maar ook geestelijk voedsel waarmee God ons voeden wil.

40 dagen de tijd om voedsel te krijgen,

om te leren hoe we anders met voeding kunnen omgaan,

hier en elders, dichtbij en veraf,

uit eerbied voor de aarde, uit eerbied voor de anderen,

uit eerbied voor God.

 

Tocht naar Pasen

Vandaag beginnen we aan een stevige tocht.

Pasen is de bestemming.

Zes weken zijn we onderweg, uitdagend en confronterend.

Vasten is een gedurfde toch.

Regelmatig staan we stil om ons te bevragen, om te reflecteren.

Wat voelt men als christen? Wat geeft me inspiratie?

Terug naar de essentie gaan.

Opnieuw de tien wegwijzers ontdekken

Die de richting aangeven van het beloofde Land,

Gods droom voor ons.

 

Sober

Vasten is een kuur in soberheid.

Soberheid wil zeggen: gelukkig kunnen zijn met je deel

en glimlachen om datgene wat je mist.

Vasten is veertig dagen groeien naar de vreugde van het leven zoals het is.

Gelukkig zijn met het strikt noodzakelijke, met het natuurlijke:

het is een aparte vreugde.

Zo is vasten een weg naar Pasen:

verrijzen uit dat gevoel van leegte en zinloosheid

dat overvloed altijd met zich meebrengt.

 

Solidariteit

De veertigdagentijd roept ons op tot ommekeer door vasten en naastenliefde, tot meeleven met de grote noden van anderen. Een oproep die nog niets aan actualiteit verloren heeft. We beleven dagelijks hoe onze aarde meer dan ooit kreunt onder natuurrampen, hoe volken gebukt gaan onder strijd en geweld, en ontelbare mensen lijden onder armoede en honger. Het stelt de mensheid voor een ongekende uitdaging. Dringender dan ooit wordt hulp en solidariteit gevraagd, maar ook een dieper besef van de eenheid van alle mensen. Alleen als we elkaar zien als kinderen van dezelfde Vader, dan is hulp aan de lijdende medemens niet alleen een daad van naastenliefde, maar een vanzelfsprekende plicht ten aanzien van onze broeders en zusters. Daarom is solidariteit ook altijd gekoppeld aan spiritualiteit, aan verantwoording voor God. Ooit zal Hij ons vragen: “Ik was naakt, ziek, arm, hongerig… en waar was jij toen?”

 

Christenen leven ieder jaar naar Pasen toe. Katholieken, en zij niet alleen, doen dat door middel van vasten, een grote schoonmaak in hun leven. Heb jij al een plan?

 

 

 

Dwarsliggers zijn nodig

Liefde is een hoog woord. Het is absoluut het meest beschreven, bezongen en verfilmde onderwerp ter wereld, en toch is het zo moeilijk in praktijk te brengen. Liefde tussen mensen kan veel opbouwen, maar kan ook veel afbreken en is dikwijls een bron van ergernis.

Als ik deze tekst schrijf, is het ‘Werelddag voor de melaatsen”. Ik zie overal jonge mensen

aan deuren aanbellen om stiften van de Damiaanactie te verkopen.

Lepra of melaatsheid is een besmettelijke ziekte die tot zware verminkingen kan leiden. In de tijd van Jezus leidde melaatsheid tot uitsluiting en verbanning uit de samenleving. Melaatsen moesten altijd eerst hun komst aankondigen met een bel of een ratel, zodat gezonde mensen zich uit de veten konden maken. Hen aanraken was volledig uit den boze.

“Als ik de liefde niet heb, ben ik niets”. Aan deze uitspraak van Paulus in zijn brief aan de Korintiërs, zal de heilige Damiaan De Veuster wellicht gedacht hebben toen hij voor het eerst kennismaakte met deze uitgestoten mensen die op het onherbergzame eiland Molokaï verbleven. Deze pater Damiaan ging in tegen alle wetten en regels die de omgang met melaatsen moesten regelen. Zo liet hij die uitgewezen sukkelaars voelen dat ze toch ‘iemand’ waren. Zijn liefde voor de medemens was sterker dan de angst om wat hem kon overkomen.

De kracht en de energie om tegen de burgerlijke en kerkelijke overheid in te gaan en toch bij de melaatsen te gaan wonen, haalde Damiaan uit een diepe Bron die twintig eeuwen eerder had gezegd: “Wat je voor de minste van Mijn broeders en zusters hebt gedaan, dat heb je voor Mij gedaan.” Dwarsligger De Veuster werd een heilige door zijn radicale keuze voor wie uitgewezen was uit de samenleving. Hij werd letterlijk één van hen, zelf besmet en niet meer welkom.

 

Onze samenleving nood aan dwarsliggers zoals Damiaan. Men zegt dat profeten altijd dwarsliggers zijn omdat zij ingaan tegen bestaand onrecht. Het woord ‘dwarsligger’ heeft meestal een pejoratieve betekenis, een dwarsligger is een vervelend iemand, een rebel, maar wat zouden de spoorwegen zijn zonder dwarsliggers, die noodzakelijke stevige balken die de sporen in evenwicht houden en zorgen dat ze evenwijdig liggen.

Welkom aan de dwarsliggers, want ook vandaag worden mensen uitgewezen nog vóór ze zijn aangekomen, omdat ze een andere huidskleur hebben, een andere taal spreken of een verkeerde naam dragen. Net zoals Damiaan zijn er, godzijdank, ook vandaag vele vrijwilligers die zich het lot van vluchtelingen aantrekken en hen door kleine eenvoudige gebaren van menselijkheid toch op zijn minst het gevoel geven welkom te zijn.

 

We moeten, zoals Damiaan, luisteren naar de stem van ons hart. Liefde voor onze medemens ontspringt in ons hart en komt niet vanuit de angst voor wie anders is dan ik en die bij mij aanklopt met de vraag: “Heb jij voor mij een plekje in jouw herberg?” Enkel in de liefde vinden we de kracht en de moed die nodig zijn om onze samenleving te maken tot de plek waar het goede het haalt. Het kan, maar dan moeten we er allemaal durven voor te gaan.

Raymond Decoster, deken

 

 

Een dag uit het leven van Jezus

 

Tijdens het komend weekend beluisteren we in de zondagsliturgie het evangelie over de genezing van de schoonmoeder van Petrus. We geven je op voorhand al wat stof tot bezinning. Even bladeren in het dagboek van Jezus.

 

Het evangelie van zondag is inderdaad een soort reportage, het verslag van een dag uit het leven van Jezus. In korte zinnen vertelt Marcus wat Jezus op zo een doodgewone dag allemaal doet, hoe een normale werkdag eruit ziet. En dan vallen er drie dingen op: genezen,

onderricht geven en bidden.

 

Drukke dag

Vroeg in de ochtend ging Jezus naar de synagoge om er te bidden en onderricht te geven. Daar geneest Hij iemand die bezeten was van een onreine geest. Hij heeft dus macht om duivels uit te drijven. Daarna gaat Hij met enkele leerlingen naar het huis van Petrus, waar zijn schoonmoeder met koorts te bed lag. Jezus nam haar bij de hand en deed haar opstaan. Hij heeft dus ook macht om zieken te genezen. En de evangelist gebruikt waarschijnlijk met opzet het woord ‘opstaan’, dat ook in de context van de verrijzenis gebruikt wordt. Als Jezus de schoonmoeder van Petrus doet opstaan, wil dat zeggen: bij Hem vinden mensen nieuw leven, hoop en uitzicht op een toekomst.

Het woord van Jezus is zo krachtig dat de schoonmoeder van Petrus, eens vrij van koorts, geen tijd nodig heeft om te recupereren; terstond bedient ze Jezus en de leerlingen. Ook hier heeft Marcus het woord ‘dienen’ bewust gekozen. Eens genezen, doet deze vrouw net zoals Jezus, die niet gekomen was om gediend te worden, maar om te dienen. En zo hoort dat ook voor een echte volgeling. Je ziet het trouwens vaak zo gebeuren: mensen die zelf ziek zijn geweest en weer gezond worden, beseffen pas dan de waarde van gezondheid. Vandaar dat menige zieke zegt: als ik weer gezond ben, zal ik het echt anders aanpakken. Mensen die zelf al één en ander hebben meegemaakt en overeind zijn geholpen, kunnen mensen die gebukt gaan onder groot verdriet het best begrijpen. Dat had die schoonmoeder van Petrus ook begrepen: zij ging dienen, zij liet anderen profiteren van haar herwonnen gezondheid.

 

Biddende avond

Maar daarmee was de dag nog niet om. Van overal bleven mensen naar Jezus toestromen om genezen te worden. In hun nood zagen die mensen in Jezus alleen maar de wonderdokter.

Omdat de mensen helemaal op Hem beslag wilden leggen, enkel voor hun eigen profijt zorgden, trekt Jezus zich tegen de avond terug op een eenzame plaats om te bidden. Overdag was het zo druk dat Hij zich in de stilte van de avond laat volstromen met Gods genade.

Niet de wonderen op zich maken de grootheid van Jezus uit. Dat was niet zijn eerste bedoeling, ze zijn slechts een verwijzing naar zijn diepste zending. Door die genezingen wil Jezus duidelijk maken dat God het lijden ernstig neemt, en mensen in hun leed nabij wil zijn.

Het zijn tekens van zijn barmhartig bezig-zijn met mensen.

In dat biddend contact met de Vader raken we de kern aan van Jezus’ leven. In zijn gebed stemt Jezus zich voortdurend af op wat de Vader van Hem wil, namelijk de verkondiging van het goede nieuws dat het Rijk Gods op handen is. Daartoe is Hij gezonden. In Jezus komt God zelf aan het licht: Ik zal er zijn voor u.

 

Ook vandaag wil deze God het leven van mensen binnenkomen om hen te doen opstaan uit alles wat hen gevangen houdt. Misschien zijn ook wij door één of andere koorts bezeten, en hebben wij Jezus’ krachtige hand nodig om ons te doen opstaan ten leven.

Daarenboven is er veel leed dat we zelf kunnen genezen, zoals het kwaad dat we elkaar soms aandoen. Gelukkig zijn er veel mensen die heil brengen in hun omgeving. En in zulke lieve mensen komt God heel dichtbij.

 

Dit was een dag uit het leven van Jezus die bestond uit mensen opzoeken, mensen bevrijden van verslaafdheid, mensen gezond maken naar lichaam en geest, hen laten beseffen dat ze in dienst moeten staan van anderen, en dat ze moeten bidden om met God verbonden te leven.

Het loont de moeite om deze doorsnee-dag van Jezus eens naast onze agenda te leggen om te zien hoe wij een dag doorbrengen en inhoud geven.

Raymond Decoster, deken.

 

 

 

 

Feest van Licht

 

Het feest van de Opdracht van de Heer Jezus, beter bekend als Maria Lichtmis, heeft een soort scharnierfunctie in het kerkelijk jaar. Kort na Kerstmis zet het ons al op weg naar Pasen, het feest van het Licht, feest van opstanding die volgt op de lijdensweg. Ook al komt het meestal over als een Mariafeest, we vieren eigenlijk het Licht van Christus.

 

In het evangelie van die dag, 2 februari, zegt Lucas dat dit Kind het Licht is voor alle volken, Gods heil. Met deze enkele woorden wordt de essentie van de zending van Jezus vertolkt.

Maria en Jozef komen hun kind aan God opdragen, veertig dagen na zijn geboorte. Ze volbrengen wat de Wet van Mozes voorschrijft. Opdragen betekent toevertrouwen, aanbieden. En bemerk hoe dicht de woorden aanbieden en aanbidden bij elkaar liggen. Maria vertrouwt haar Kind toe aan God, maar ze legt het ook in de armen van de oude Simeon, dit wil zeggen dat ze Jezus ook toevertrouwt aan de mensheid.

 

Jezus is Diegene die de hoop van het Joodse volk komt vervullen. Deze hoop wordt in het evangelieverhaal verpersoonlijkt door de twee ouderlingen Simeon en Hanna. De ouders volbrengen heel precies wat de wet verlangt: als herinnering aan de bevrijding uit Egypte, moet elke eerstgeboren zoon worden vrijgekocht. Hun offergave, een koppel jonge tortelduiven, is het offer van arme mensen. Op het ogenblik van Zijn opdracht in de tempel wijst niets op de goddelijkheid van Jezus, het is slechts een pasgeborene. Maar het is juist de oude Simeon die het Joodse geloof verkondigt dat dit kind Jezus gekomen is als het heil voor alle mensen, zowel voor het uitverkoren volk als voor de heidenen.

Die lang verwachte Messias neemt echter de gestalte aan van een kwetsbaar kind, een teken van onze eigen menselijke zwakheid. Simeon voorziet echter ook al het offer van het kruis: “Dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen.”. En ook het hart van Maria zal figuurlijk door een zwaard worden doorboord. Blijkbaar gaat het heil doorheen het lijden.

Maria zal aan dit verlossingswerk deelnemen, zij moet haar Zoon voorbereiden en begeleiden tot bij het kruis. En ze staat zelf ook onder het kruis bij haar vermoorde Zoon.

 

Toch toont de liturgie van dit feest ons het mysterie van onze verlossing. We morgen daarover verheugd zijn en samen met Simeon zeggen: “Mijn ogen hebben uw heil gezien.”.

In onze gekwelde wereld, waarin zo veel menselijk leed is en waarin zo veel woorden vergeten worden, is het goed te weten dat wij gered zijn. Een klein kind komt ons dat vertellen samen met twee ouderlingen, met een jonge vrouw, samen met haar man die een eenvoudige timmerman was.

Laten we naar hen luisteren, laten we uitkijken naar dat Licht dat ook onze duisternis komt doorbreken.

Raymond Decoster, deken

 

 

 

 

 

 

 

Website van onze federatie:

 

https://sites.google.com/site/pastoralefederatiehalle/