Parochies in beweging Buizingen

" Waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden."

dixit Christus (Mattheüs 18:20)

 

------------------------------------------------------

 

" En word je in een of ander dorp niet aanvaard...? Schud het stof uit je sandalen:

Er zijn plekken te over waar Jezus' kritische droom wel wortel schiet."

dixit Priester Rik Devillé.

Sint Vincentius kerk

1501 Buizingen

 

Don Bosco kerk

1501 Buizingen

 

 

Zondag 20 mei

11.00 u. viering Pinksteren

 

Zondag 3 juni

11.00u viering

 

 

Zondag 20 mei

10.00 u. viering Pinksteren en Naamopgave

 

Zondag 3 juni

10.00u viering

 

AGENDA 2 KERKEN

 

 

 

 

 

Elke dinsdag om 20.30 u

in Don Bosco, in lokaal De Ark:

 

Repetitie van het

Suma Khantatykoor.

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 19 mei

17.00 u tot 21.00 u: Alle vormselgroepen in de bovenlokalen

Zondag 20 mei

10.00 u : Naamopgave in de Don Boscokerk

Dinsdag 22 mei

20.00 u : Ploeg Don Bosco in de Pastorie

20.15 u. herhaling Suma Khantaty koor

Dinsdag 5 juni

20.00 u. Don Bosco ploeg in pastorie

Woensdag 6 juni

20.00 u. Gezellig Samenzijn in de Ark Nevenviering

Zaterdag 16 juni

09.00-12.00 u. Out of the Box denkdag in Don Bosco

Zondag 17 juni

Relatiedag in de Don Bosco lokalen

Dinsdag 19 juni

20.00 u. Don Bosco ploeg in de pastorie

Woensdag 20 juni

20.00 u. parochieraad in Don Bosco

Zaterdag 23 en zondag 24 juni

Midzomerweekend in Don Bosco

 

 

 

 

LITURGISCHE VIERINGEN ... trefpunten van hoop :

 

PAROCHIENIEUWS :

 

 

 

 

Midzomer vieren...

 

 

 

Meer uitleg weten: KLIK HIER Link naar inschrijvingsfomrulier: KLIK HIER

 

 

Denkdag 2018 Don Boscokerk Buizingen

 

We realiseerden ‘ de beleving ‘ om de kerk ‘open’ te maken. We creëerden openheid in de kerk. We willen nog een stap verder gaan en ook ‘openheid’ buiten de kerk creëren. We willen een aantrekkingspool zijn, niet dwangmatig, door uithangborden en neon, maar vrij, door iets te creëren dat nieuwsgierigheid opwekt.

 

Hoe? Kom mee denken zaterdag 16 juni 2018 van 9 u. tot 12 u. Je mag denken zonder grenzen, zonder beperkingen van welke aard ook. Laat je hierbij inspireren door onze visietekst:

“ Schuif je mee aan onze parochietafel, ook jij hoort erbij. Ervaar de kans om je geloof te beleven want God zit in elk van ons, niet meer of niet minder. Laat je prikkelen om die droom tot leven te brengen, vrij en toch verbonden. Kijk mee met een open, hoopvolle en milde blik naar de wereld en haar mensen “. Laat ons delen in je denken aan de hand van schetsen, tekeningen, foto’s, ….

 

Wil je er graag bij zijn? Geef ons een seintje via donboscobuizingen@gmail.com voor 1 juni 2018. We voorzien wat koffiekoeken en een kopje koffie en thee om de voormiddag stevig in te zetten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag van de parochieraad 21/03/2018

 

‘Als Alis geen kousen draagt is het lente’. Met deze gevleugelde woorden wordt de vergadering geopend. Kleurrijke lentebloemen verwijzen naar het nieuwe seizoen.

Een drietal raadsleden lieten zich verontschuldigen en dan laat (opa) Frans in zijn ziel kijken met een persoonlijke bezinning. ‘Bij jou ken ik mijn ontroering‘...zo begint het. Deze ‘roerselen van een opa’ nemen ons even mee naar de wondere wereld van kleine kinderen en wat ze bij ‘grote mensen’ oproepen. Wij genieten van deze mijmeringen, recht uit het hart. Wie weet wanneer en hoe dat kleine ventje van nu dat later zal lezen en laten binnenkomen. Een mooi getuigenis.

Elien Swinnen, de nieuwe zingevingsverantwoordelijke is vanavond te gast. Zij komt zich voorstellen en ook zij heeft als insteek een bezinnende tekst van Jan Mispelters over ‘Vasten’, met vragen op de man (en de vrouw) af: ‘Hoe leven wij? Waarvoor of voor wie leven wij? Wat vinden wij belangrijk, levensnoodzakelijk? Met wie voelen wij ons echt verbonden? Met wie delen wij broederlijk? Trachten wij er echt te zijn voor wie ons nodig heeft? Wat betekent God, Jezus’ verrijzenis en zijn boodschap van Liefde voor ons?’ Het zijn vragen die deze 25-jarige Limburgse bezighouden. Ze houdt van muziek, speelt piano, gitaar, cello en haar vrije tijd gaat o.a. naar reizen, vegetarisch koken, wandelen in de natuur en mediteren Ze gelooft in het goede van de mens en de gedrevenheid van andere mensen motiveert haar elke dag. Haar droom vat ze als volgt samen: een bloeiende en groeiende jongerenplek rond zingeving opstarten in Buizingen en omstreken. Door bezinningsdagen uit te werken en scholen/groepen te contacteren hoopt ze jongeren op een toegankelijke manier in contact te brengen met geloofsbeleving. Dat laatste lijkt niet meteen een populair thema en op onze vraag of dat haar niet afschrikt, repliceert ze met: ‘Ik zie het meer als zaadjes planten en dan groeit het misschien stilletjes’. We zijn benieuwd naar het vervolg. Wie graag nog meer verneemt kan al uitkijken naar een interview met Elien dat in ‘Kerk & Leven’ verschijnt.

 

Vervolgens nemen we rustig de tijd voor de rondvraag met als thema: ‘vrijwilligerswerk’.

We beluisteren bij elkaar welk vrijwilligerswerk we doen en ook waarom, vanuit welke inspiratie we daarvoor kiezen. Welke reacties krijgen we als vrijwilliger en kunnen we ook onze grenzen stellen en bewaken? De uitwisseling daarrond verloopt vlot dankzij een ingenieus systeem dat onze spreektijd (3 min./persoon.) aangeeft met groen (spreek), paars (afronding) en rood (stop) licht. De keuzes en ervaringen zijn uiteenlopend maar ‘voor anderen iets overhebben, iets willen doen en betekenen’, hebben de meesten al vrij vroeg of toch ergens onderweg opgepikt. En het wordt ook als echt zinvol ervaren. Zo leren we onze gesprekspartners weer wat beter kennen. De voorzitster kan afsluiten met een veelzeggend, herkenbaar tekstje van Geert De Kockere:

 

Er moet zoveel gedaan

er wordt zoveel gevraagd,

nooit houdt het op

altijd handen tekort,

vragen te veel.

 

Maar het ongelofelijke is:

die handen worden gevonden.

En vooral gegeven.

Met veel plezier,

met veel ijver,

met veel warmte,

met veel liefde.

 

Vrijwillige handen.

 

Het is wat een mens

zo mooi maakt,

tot mens benoemt.

 

Als kers op de taart ontvangt iedereen nog ter bedanking een klein, houten vogelhuisje. N.a.v. de week van de vrijwilliger worden de talrijke medewerk(st)ers op deze wijze verrast door De Ploeg.

Na de pauze is de evaluatie van de vieringen aan de orde. De betrokkenheid van de kinderen bij de ‘wow’- kinderviering was groot. De vormselviering bood een sterk en levend getuigenis van heel wat jonge mensen van bij ons. Het bezoek van Jetrace en het Oegandaverhaal van Geertje spraken ook aan - wel wat téveel elementen in die viering - Volgend voornemen werd al gemaakt: de vastenvieringen meer op voorhand voorbereiden om beter te kunnen doseren.

De parochiale Ploeg heeft ook nog een verslag klaar na hun laatste twee vergaderingen.

Nu verschillende praktische projecten afgewerkt zijn, verschuift de aandacht weer meer naar de eigen werking en naar de vrijwilligers. Hoe doen we het dagdagelijks? Er worden nog formules gezocht en bekeken om het werk goed te verdelen en op te vangen tijdens bvb. vakantieperiodes. De attenties voor de vrijwillgers werden uitgedokterd en bezorgd.

Wat de zaalagenda betreft moet de reservering van zalen nog professioneler kunnen vermits de vraag alsmaar groeit en de initiatieven toenemen. Ook de nieuwe zingevings-verantwoordelijke zal ruimte nodig hebben. De uitstap van de ploeg naar Ommekaar en de interactie met de KS (Kleine Stuurgroep) ginds, zorgde voor een interessante uitwisseling. En dan werd de ‘out-of the-box’ denkdag op 16 juni tussen 9u en 12u nog eens aangestipt. De bedoeling is om ideeën uit een brede kring te verzamelen, samen na te denken hoe we onze visie kunnen vertalen naar de inrichting van het kerkgebouw maar ook naar anderen. Hoe brengen we de openheid van onze visietekst over bij mensen rondom ons?

 

Tijdens de varia komen volgende voorstellen: Kaartjes - met een kleine respons - bezorgen aan de vormelingen die hun viering deden. Voor het barmoment mogen de afspraken toch nog wat beter nageleefd worden. Die richtlijnen zouden nog doorgestuurd kunnen worden naar de nieuwe raadsleden. De kasten in de pastorie zijn open en de inhoud ervan mag gerust gebruikt worden door wie daar vergadert. Altijd goed om dat daarna even te melden bij Els. De vorige nieuwsbrief werd rondgebracht bij een 15-tal mensen.

 

Nog enkel data of weetjes om te onthouden: De Paasviering wordt opgeluisterd door het koor. Op Goede Vrijdag is er een fakkeltocht die vertrekt aan de kerk van Lembeek om 17u45 en afgerond wordt in Sint-Rochus met een Taizéviering om 19u. De Bijbelgroep nodigt iedereen uit voor een avond rond ‘verrijzenis’, met zuster Maria Van Doren die er te gast is op maandag 9 april om 20u. Ook de zingevingsgroep van Femma neemt een boeiend initiatief en organiseert op 20 april een wandeling in Leuven met o.a. een ontmoeting met zuster Jeanne Devos. En onze verslaggever Marc Dewit kondigt aan dat hij opnieuw deelneemt aan een gesponsorde tocht voor het goede doel.

Met of zonder kousen kunnen we dus de lente instappen en blijven hopen dat het vele vrijwilligerswerk ooit ergens voor iemand het verschil maakt.

 

Hilde Van Parys

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWE ZANGERS HARTELIJK WEJKOM BIJ SUMA KHANTATY

 

Het koor Suma Khantaty ( = mooie dageraad ) verwelkomt nog steeds nieuwe koorleden. Voor de mensen die nog twijfelen, ik zou zeggen : “ga er voor”. We zijn een toffe groep waar veel warmte en vriendschap heerst. Het zingen brengt je telkens opnieuw gelukhormonen en is een ontspannende activiteit in deze stressvolle maatschappij! Je wordt er alleen maar beter van!

 

Even een overzicht van onze optredens in de voorbije jaren :

- Opluisteren van vieringen zoals met Kerstmis, Pasen, Midzomer , koorviering ………..

- Concerten zoals midzomerconcert, kerstconcerten in Buizingen en in rusthuis, “ een muzikaal

vieruurtje”, dubbelconcert met koor ‘Singhet fro’ Mere in Buizingen en Mere.

 

We repeteren iedere dinsdag in de Ark, lokaal achter de kerk in Buizingen, van 20 u 15 tot 22 u

We kijken uit om jullie te mogen verwelkomen.

Voor inlichtingen: Victoria Stroolens , voorzitster; victoria.stroolens@skynet.be + tel : 02.380.00.85

 

 

 

IETS TE VIEREN?

KIES BEWUST – KIES FAIRTRADE

 

 

Een receptie, zomerfeest, wijk- of straatfeest, een pensenkermis, een geschenk.

Ontdek ons ruim aanbod: van apero tot after dinner, 6 soorten fruitsappen, een uitgebreid assortiment aan wijnen en eerlijke rum als basis voor een lekkere coctail. Een waaier van koffiegeuren en thee, en suiker en chocolade...

Voordeel: ongeopende flessen nemen we terug en je betaalt enkel wat je hebt verbruikt.

Grote bestellingen: liefst 2 weken vooraf doorgeven.

 

Spring gerust even binnen in een van onze Wereldwinkels in de streek: Alsemberg, Buizingen, Halle, Lot, Sint-Kwintens-Lennik.

Je vindt hun adres op https://www.oxfamwereldwinkels.be/nl/winkels

 

 

 

 

 

BIJBELGROEP DON BOSCO BUIZINGEN

 

De Bijbel, het meest gelezen boek ter wereld en allicht ook het meest besproken boek, blijft een unieke bron van inspiratie. Het boek is tijdloos: geschreven uit een andere tijd en een andere cultuur en toch zo actueel en toe te passen op vandaag. Het heeft onze westerse cultuur intens beïnvloed, denk maar aan de muziek, de beeldende kunsten, de literatuur….

Niet verwonderlijk dat wij ook vandaag nog samenkomen omdat dit boek ons zo boeit.

Belangstelling, dat is de enige vereiste om mee te doen met onze bijbelgroep. Tijdens zo’n bijeenkomst is ieder vrij om iets te zeggen over de vooraf overeengekomen tekst. Ieder respecteert de uitleg/visie van de andere. Eventuele vragen of opmerkingen komen achteraf aan bod. Ieder om beurt zorgt voor een bezinning vooraf.

Eenmaal per jaar nodigen wij een spreker/spreekster uit om een stukje bijbel toe te lichten. Warm aanbevolen ook aan wie geen ‘vaste’ deelnemer is.

In oktober verzorgt de bijbelgroep een zondagsviering met een ‘speciale gast’.

Zo hadden wij al Zuster Maria Van Doren te gast, theologe en ex-missionaris in Mexico, Piet Stienaers, Salesiaan van Don Bosco, Herman Van Rompuy en Meyrem Almaci, politici die ons lieten delen in hun geloofsbeleving.

Zin om mee te doen? Welkom elke eerste maandag van de maand, behalve in juli en augustus, telkens om 20u in één van de bovenlokalen achter de Don Boscokerk, Alsembergsesteenweg 130 te Buizingen.

 

 

 

 

 

PAROCHIERAAD 2017-2020

 

Mensen die jou en jou van onze Don Boscoparochie vertegenwoordigen in de parochieraad.

Spreek hen gerust aan met een vraag, een suggestie, een opmerking...

De parochieraad wil er zijn voor jou.

Agna Vandenberghe, Ilse Bruyndonckx, Rudy Kips, Jonas Deleener en Steven Decrock ontbreken op de foto.

 

Van André Brems hebben we in maart afscheid moeten nemen.

We blijven met hem en hij met ons verbonden over de dood heen.

 

 

 

 

 

 

Niemand hoeft zich alleen te voelen

 

Bedenk jij heel veel ‘zomaartjes’ ????

 

Een zomaartje : iets wat je zomaar voor iemand doet…

Een kus, een klus, een groet, iets dat niet moet, een wens, een verrassing, een hapje of drankje aanbieden….

 

Je bedenkt er waarschijnlijk nog veel meer.

 

Doe jij mee en schrijf je gegeven ‘zomaartjes’ onder de regenboog.

stuur je regenboog naar donboscobuizingen@gmail.com

 

 

 

NIEUW INTERNETADRES VOOR OMMEKAAR

 

Het initiatief dat werkt aan armoedebestrijding in Buizingen en omstreken namelijk Buurthuis Ommekaar bestaat nu reeds 27 jaar. Tot nog toe hadden ze geen eigen website, maar daar is recentelijk verandering in gekomen. Je kan vanaf nu alle informatie over buurthuis Ommekaar vinden via www.buurthuisommekaar.be. Je vindt er de openingsuren, sluitingsdagen, contactgegevens en andere algemene informatie. Er is ook een speciale pagina voorzien dat u vermoedelijk zal interesseren en deze heet de “nieuwtjes”-pagina. Hierop kan je wekelijks nieuwe promoties, acties en activiteiten vinden die er in het buurthuis plaatsvinden. Op die manier hoef je nooit meer iets te missen. Neem vandaag nog een kijkje op de nieuwe website en laat weten wat jij ervan vindt.

 

 

 

 

 

 

 

RELATIEPASTORAAL

 

Heb je trouwplannen en wil je kerkelijk huwen in één van onze parochies in Halle?

 

Wil je graag hieromtrent informatie zoals

Welke stappen moet ik ondernemen?

Waar en wanneer kan ik een afspraak maken?

Welke documenten heb ik nodig?

Kan ik me inschrijven voor een relatiedag?

Kan ik een wijziging aanbrengen aan datum, uur, …

Hoe maak je een viering? Hebben jullie modellen?

 

Via: relatiepastoraalhalle@gmail.com helpen we je graag verder.

 

 

 

 

 

FACEBOOK DON BOSCO BUIZINGEN!

 

Werken voor en met jonge mensen … hen op weg zetten naar een verdere toekomst, dat was het levenswerk van Don Bosco.

Een open kijk op de wereld, hedendaagse vormen van communicatie…

Een lied zingt door je hoofd : Een zee van mensen, mensenzee, spring er maar in, ga met ons mee…

 

En zie de facebookpagina's werden een feit:

https://www.facebook.com/DonBoscoBuizingen/

 

https://www.facebook.com/feestzaalkamphuisZennedal/

 

Korte berichtjes, foto’s, filmpjes zijn welkom,… Vragen stellen, een discussie starten,…

Je kan ons dagelijks volgen en vele malen leuk vinden of een kritische noot neerpennen...

 

 

 

 

EEN ANDER GEZICHT VAN DE KERK (bezield verband) © Golfslag, 9e jrg. editie 2-2015

 

 

 

KOOR SUMA KHANTATY

Het leven is muziek,je bepaalt zelf welke tekst je er op zet.

Met deze titel zou je een roman kunnen schrijven, maar je zou er ook een

uitnodiging kunnen in zien om samen met anderen een beetje muziek te maken,

te zingen en te leven en vitamientjes op te doen.

En dan zou ik alle “jongeren” - wie wil daar niet bij zijn? - willen uitnodigen

om deze levende muziek mee te komen waar maken.

We komen samen elke dinsdag in de lokalen van de parochie vanaf 20 uur

en zingen liederen uit de hele wereld.

In groep gaat dat echt prima en het wordt een muzikaal feest voor de oren

en het hart. Hoge eisen worden niet gesteld, enkel graag zingen in groep,

mekaar ondersteunend en bemoedigend in een blije sfeer van vriendschap.

Dus welkom en geef een seintje aan iemand van het koor die je kent.

Vanwege het koor Suma Khantaty (betekent: Mooie dageraad).

 

ACTIVITEITEN VIA E-MAIL

 

Ben je graag met een klein berichtje op de hoogte van wat er reilt en zeilt in de Don Boscoparochie ?

Doorheen de tijd groeide het mailbestand van de jonggezinde vieringen, waarmee je maandelijks wordt uitgenodigd voor de jonggezinde viering, uit tot een klein mailbestandje waarmee je op de hoogte geraakt en uitgenodigd wordt voor zinvolle parochie-activiteiten.

Toegevoegd worden aan dit mailverkeer kan door een berichtje te sturen naar Nancy en Bart vanvolsem.bart@scarlet.be

We letten erop dat jouw mailadres voor anderen bij de mails niet zichtbaar is.

Het is een eenvoudige manier om leuke activiteiten zeker niet te vergeten !

Nancy en Bart

 

 

CONTACTEN:

www.parochiesinbeweging.be

www.facebook.com/DonBoscoBuizingen

 

SINT-VINCENTIUS

 

Parochie en kerkraad

Gemeenteplein 1, 1501 Buizingen

Contact: tel. 0479 87 32 30

 

DON BOSCO

 

Pastorie

Alsembergsesteenweg 130,

1501 Buizingen tel. 02 356 77 71

 

Permanentie:

di van 9 tot 16u, wo van 9 tot 12u

en vr van 9 tot 12u

 

Centrumverantwoordelijke: Els Paridaens

christiaensparidaens@telenet.be

tel. 02 356 77 71

donboscobuizingen@gmail.com

 

Parochieverantwoordelijke:

vanvolsem.bart@scarlet.be

tel. 02 361 05 10

 

CATECHESE VERANTWOORDELIJKEN

 

Doopsels:

Inge Mertens

peter.inge@telenet.be

tel. 02 377 64 95

 

Kinder-en jongerencatechese:

 

*8-jarigen:

achtjarigensv@gmail.com - Hilke Vanvolsem

achtjarigendb@gmail.com - Kristel Stoffels

 

*Groeizegen:

02 356 77 71

Els O - Anita Sermon en Els Paridaens

els.o@telenet.be

anita.sermon@telenet.be

christiaensparidaens@telenet.be

 

*Vormselcatechese:

donboscobuizingen@gmail.com

tel. 02 356 77 71

 

Verloofdenpastoraal:

Kristel Stoffels

tel. 02 356 77 71

relatiepastoraalhalle@gmail.com

 

Voor alle mededelingen in het parochieblad: buizingenlot@gmail.com

 

Webmeester:

jean-luc@debodt.be

 

NUTTIGE ADRESSEN:

 

LOKAALVERANTWOORDELIJKEN

 

Don Boscoparochie Buizingen

Zennedal

Alsembergestwg 130

1501 Buizingen

 

Reserveren

Activiteiten met overnachting:

www.zennedal.tk, cjt@cjt.be

freddy.steens@telenet.be

tel. 02 360 23 10

Activiteiten zonder overnachting:

Benedenzalen

 

Secretariaat vzw Zennedal-Ommekaar

Alsembergsesteenweg 130

1501 Buizingen

tel. 02 356 77 71

Bovenlokalen: Ark en Regenboog

tel. 02 360 20 49

marij.vanisterbecq@telenet.be

 

Sint-Jozefparochie Lot

Buurthuis Babbellot

(Onze Kring)

Dworpsestraat 90 1651 Lot

 

Reserveren

Activiteiten feestzaal

Henri Vaeye

Dworpsestraat 66 1651 Lot

tel. 02 377 29 03

Henri.vaeye@telenet.be

 

Vergaderingen Klaproos

Mieke Michiels

Beerselsstraat 55 1651 Lot

tel. 02 378 31 07

miemichiels@hotmail.com

Sint-Vincentiusparochie Buizingen

 

De Simmebrug

O. de Kerchove d' Exaerdestr. 48

1501 Buizingen

 

Reserveren:

Jonas Deleener

0471/31.88.96

jonasdeleener@hotmail.com

 

 

BUURTHUIZEN

 

Ommekaar

tel. 02 361 22 93

www.parochiesinbeweging.be/

buurthuis-ommekaar.htlm

ommekaar@scarlet.be

 

Babbellot & Wereldwinkel

Mieke Michiels

tel. 02 378 31 07

www.parochiesinbeweging.be/

buurthuis-babellot.html

 

 

 

 

NIEUWS UIT ONZE FEDERATIE :

 

 

 

 

 

 

SACRAMENTSDAG

Tekens van Leven

 

Voor sommige zaken zijn woorden te arm, niet voldoende geschikt om iets uit te drukken. Voor bepaalde werkelijkheden heb je ook tekens nodig die duidelijker en krachtiger uitdrukken wat je wil meedelen. Zo ‘zeggen’ een kus, een stevige handdruk, een knuffel, een schouderklopje of een knipoog vaak méér dan woorden ooit kunnen.

Als iemand jou graag ziet, en hij of zij geeft je iets, dan is dat geschenk geen dood voorwerp meer, maar een levend en sprekend teken van liefde of genegenheid. Als je het voorwerp bekijkt, zie je er als het ware dwars doorheen, tot op de ziel van de zaak; de waardering en de vriendschap die ermee uitgedrukt wordt.

Soms kan een kleinigheid, een prul, toch een betekenis hebben omwille van de herinneringen die eraan vasthangen. Een steen uit een berg waar je op vakantie was, de trouwfoto van je ouders, de polshorloge van vader of de halsketting van moeder, een gedroogde bloem van een jubileumfeest…Misschien heb je zelf ook van die dingen in huis, zaken zonder veel commerciële waarde, maar je bent er aan gehecht. Soms zijn ze emotioneel waardevoller dan de meest kostbare dingen die je in huis hebt. Iedereen kent dat gevoel wel.

 

Wel, zo hebben christenen een kostbaar kleinood meegekregen, eigenlijk zonder waarde voor wie niet weet waar het over gaat. Het is ontstaan in een zaal op een avond in Jeruzalem, toen Jezus en zijn leerlingen bedrukt samen zaten, omdat Hij wist wat er ging gebeuren.

Toen werd de vriendschap die ze hadden opgebouwd nog eens herhaald en verdiept. ‘Wat hebben wij een fijne tijd meegemaakt, wat hebben wij het goed gehad met Jezus. Af en toe eens een onenigheid, maar dat werd vlug opgelost, en we droomden verder over een mooie toekomst’.

Toen heeft Jezus brood van de tafel genomen, het rondgedeeld en gezegd: “Hou ze vast, die goede gedachten, hou het vast, dat idealisme, die wil om de wereld te verbeteren, om geluk te brengen waar nodig. Hou je vast aan je geloof als je dit brood eet en deze wijn drinkt, en laat onze verbondenheid steeds voelbaar zijn”.

 

Zo gaf Jezus brood en wijn als tekens van zijn zelfgave. Hoe zou God een krachtiger teken hebben kunnen nalaten waarmee Hij wil laten voelen dat Hij de mens nabij wou blijven? Hij wilde ons een geschenk geven van zijn blijvende aanwezigheid. Het eigenlijke geschenk is Zijn liefde!

Stel je eens voor dat je vóór je dood aan vrienden iets definitiefs van jezelf wil nalaten. Wat zou je dan wel nemen: een foto, een schilderij, een boek, een brief? Jezus liet zichzelf na in brood en wijn, omdat Hij voedsel wilde zijn, en opdat wij ons bij elke maaltijd zouden herinneren dat de mens pas echt voedsel vindt in de liefde die hij aan anderen geeft en van anderen krijgt. Je honger als christenmens wordt pas echt gestild als je je mag voeden aan Zijn Woord en Zijn Brood van Leven.

En zo is dat kleine teken de wereld ingegaan, en het wordt ‘Zijn Lichaam’ iedere keer als het brood wordt gebroken. Maar daar hoort eveneens bij dat we Zijn idealen willen in praktijk brengen. Een klein teken voor mensen dat ons in beweging brengt, en dat ons allen samen tot één lichaam maakt, het Lichaam van Christus.

Raymond Decoster, deken

 

 

 

Interdekenale zangavond "De basiliek zingt !"

 

Op donderdag 7 juni vindt in de Sint-Martinusbasiliek te Halle voor het derde opeenvolgende jaar een interdekenale zangavond plaats, onder de titel "De basiliek zingt !".

We nodigen hierbij graag alle lokale gemeenschappen van de dekenaten Halle en Lennik uit om aan deze zangavond deel te nemen.

Net als de voorbije edities zal de zangavond met aanstekelijk enthousiasme en een fijn gevoel voor humor worden geleid door norbertijn Jos BIELEN, verbonden aan de abdij van Averbode en diocesaan verantwoordelijke voor de kerkmuziek in Vlaams-Brabant. Hij neemt ons mee op een boeiende tocht langsheen nog onbekende pareltjes en laat ons ook meer gekende klassiekers op een frisse manier herontdekken.

Aan het orgel zal die avond Bart WUILMUS plaatsnemen, die als titularis-organist verbonden is aan de Waldetrudiskerk te Herentals, en onder meer ook leraar orgel is aan de muziekacademie van Ninove en medewerker van het Vlaams Centrum Liturgische Muziek. Hij zal de samenzang ondersteunen én zijn groot talent als improvisator laten horen. We zijn erg blij dat we hem bereid hebben gevonden om voor muzikaal vuurwerk te zorgen.

De zangavond start om 20 uur en anderhalf uur later verlaat u de basiliek in opperbest humeur en met kamerbrede glimlach. Het wordt immers zonder enige twijfel een fijne, leerrijke en hartverwarmende avond !

Misschien vraagt u zich na het lezen van bovenstaande tekst af of zo'n zangavond iets voor u is. Het antwoord is eenvoudig : jazeker ! Uiteraard als u graag zingt, maar met evenveel reden als u gewoon van de grandioze sfeer wil komen genieten.

Wees dus van harte welkom ! De toegang en de fijne sfeer zijn volledig gratis.

Vanwege de muzikale kliek van de basiliek,

Jurge Cornelis / David Nachtegaele / Frederik Van Rampelberg / Karin Van Snick

 

 

 

Verheug u en wees opgewekt…

 

Op 19 maart publiceerde paus Franciscus een apostolische aansporing “Gaudete et exsultate”,

brij vertaald: “Verheug u en wees opgewekt”, een mooie tekst van zowat 180 bladzijden die ons oproept om ons allen en de huidige wereld te ‘heiligen’. Elke christen wordt uitgenodigd om een persoonlijke tocht te maken op het pad van de heiligheid. Om dit beter te begrijpen zijn er 5 sleutels. Ik geef een korte analyse en samenvatting.

 

Het boekje bevat 5 hoofdstukken, het zijn 5 vragen over heiligheid: Voor wie? Waarom? Wat is het? Hoe? En wanneer? Laten we even de voorgestelde antwoorden van de paus hierop van naderbij bekijken.

 

Hoofdstuk 1 gaat over de oproep tot heiligheid en beantwoordt de vraag: voor wie?

De stelling van de paus is dat de Heer deze oproep richt aan ieder van ons. Elke gelovige moet het beste van zichzelf geven. De paus geeft dan voorbeelden van verschillende heilige mannen en vrouwen uit vroegere tijdperken, maar ook van vandaag.

De paus spreekt de lezer aan met JIJ, dat is heel uitzonderlijk in een pauselijk document. Het is zijn bedoeling om te personaliseren. Het is ‘ook voor jou’. Ook jij hebt de opdracht je te bekeren, ook jij moet je leven als een zending beschouwen. De paus besluit dit hoofdstuk met te zeggen: “Wees niet bang om steeds hoger te mikken, en om u te laten liefhebben en bevrijden door God”.

 

Hoofdstuk 2 beantwoordt de vraag: waarom heiligheid? De paus geeft 2 redenen: men moet heilig zijn om zijn leven een pad van ontdekking te laten worden, en om te leven in dankbaarheid.

 

Hoofdstuk 3 stelt de vraag: wat is heiligheid? Waarop de paus antwoordt: het is de zaligsprekingen beleven om de solidariteit met de armen te beleven. De paus noemt zalig en gelukkig elke persoon die trouw is aan God en die leeft naar Zijn woord. Zo is de arme van geest die met een open hart leeft, zalig. Zo is hij die bescheiden is, hij die naar gerechtigheid zoekt, hij die vrede zaait, hij die kan geven en vergeven een barmhartig mens. Dàt is heiligheid! Heel concreet voegt de paus eraan toe: zo is de opvang van immigranten een dwingende plicht op het pad van de heiligheid.

 

Hoofdstuk 4 is getiteld: ‘sommige kenmerken van heiligheid in de huidige wereld’ en presenteert het ‘hoe’ van heiligheid. De paus vertelt over de aanpak.

a. Een eerste kenmerk is uithoudingsvermogen: je leven stevig richten op God die je liefheeft,

met inbegrip van eventuele vernederingen die er kunnen bijkomen.

b. Dan belicht de paus vreugde en humor. Ik denk niet dat voordien een paus in een officieel

document ooit over humor durfde spreken. Maar Franciscus dringt er op aan: “ Christelijke vreugde wordt gewoonlijk begeleid door een gevoel voor humor”.

c. God is altijd vernieuwend. Je eigen bestaan, het bekende, moet je durven loslaten om verder te gaan, de deur van je hart openen voor Jezus. Maar, vraagt de paus zich af, laten wij vanwege onze aanhoudende zucht naar zelfrealisatie, Jezus niet te vaak buiten staan?

d. Het vierde kenmerk van de aanpak van heiligheid is de verbondenheid ‘in gemeenschap’.

Heiliging is een traject van een gemeenschap. De Kerk heeft veel getuigenissen nodig van gemeenschappen die heldhaftig het evangelie beleefd hebben.

e. tenslotte moet heiligheid verlopen in constant gebed. Het gebed moet altijd onder de aandacht blijven, het verrijkt onze persoonlijke geschiedenis. Het gebed behoort tot het hart en de identiteit van het christelijk leven en leidt ons naar de Eucharistie.

 

In hoofdstuk 5, getiteld: ‘Waakzaamheid en onderscheidingsvermogen” stelt de paus de vraag van het wanneer van de heiligheid, waarop hij antwoordt: vanaf vandaag, omdat het christelijk leven een permanente strijd tegen het kwaad is.

 

Paus Franciscus besluit zijn boekje met een oproep tot Maria: ze aanvaardt niet dat we op onze eigen grond blijven staan, maar ze draagt ons in haar armen. Door te spreken over onze bekommernissen heiligt zij ons. Een moeder heeft niet veel woorden nodig. Gewoon tot haar fluisteren: Weesgegroet…’

 

 

Zijn Geest van Leven inademen

 

Pinksteren… verstarring wordt beweging, zittende leerlingen staan recht en lopen tussen de massa om te verkondigen. De Geest doorbreekt hun passief mijmeren. Daar waar apathie heerste, brengt Hij dynamiek. Jezus’ leerlingen mogen zich niet installeren in het verleden, zij waren geroepen om gist te worden in de wereld. Ze wisten het wel, maar de moed ontbrak hen daartoe. Dan komt de Geest deuren en ramen opengooien en drijft de leerlingen de straat op om te verkondigen. Het aantal leerlingen groeit en vertakt zich als lentetwijgen op een jonge boom.

 

In de eerste lezing van Pinksterzondag staat geschreven: “Ze werden allen vervuld van de heilige Geest en begonnen te spreken” Zolang Jezus bij hen was, hebben ze Hém laten spreken. Zij waren eerder bang voor de mensen van de grootstad. Ze gingen wel op bedevaart naar Jeruzalem, maar wilden er nooit lang blijven. Ze voelden zich best thuis op hun boot of langs het meer in Galilea. Toen Jezus hen daar weggeroepen had om Hem te volgen, hadden ze wel enige ambitie gekregen, maar toch bleven ze huiverig voor de buitenwereld. Ze liepen nogal eens ruzie te maken over wie de voornaamste plaats zou bekleden in Zijn Rijk. Ze waren veel met zichzelf bezig. Als Jezus hen sprak over de Geest die hen alles zou lezen, begrepen ze niet wat Hij bedoelde.

 

Regelmatig riep Jezus hen apart om eens te polsen wat ze begrepen hadden van wat Hij aan de menigte in gelijkenissen had voorgehouden. Vooral de parabel van de zaaier en het zaad had Hij hen duidelijk uitgelegd. Ze zouden immers zelf zaaiers worden en te maken krijgen met alle soorten mensen: mensen met een stenen hart waar hun woorden niet zouden binnen dringen of oppervlakkige toehoorders die wel even luisteren, maar het allemaal even vlug vergeten. En dan, op die morgen van zijn Hemelvaart, krijgen ze de opdracht: “Gaat en verkondigt aan de mensen alles wat gij van Mij vernomen hebt”. Ze werden geroepen om Zijn woord verder uit te zaaien. Terugkeren naar hun boten op het meer kon niet meer. Uiteindelijk hadden ze toch alles achtergelaten om Hem te volgen.

 

Met Maria in hun midden begonnen ze te bidden. Geleidelijk aan voelden ze zich andere mensen worden, steeds meer verantwoordelijk voor de boodschap van Jezus. En toen gebeurde het, 50 dagen na de verrijzenis van hun Heer en Meester. Gedruis dat hen wakker schudde, tongen van vuur Ze waren niet meer te stuiten, gedaan met de angst, ze vergaten zichzelf. Ze werden vervuld van de heilige Geest. Alleen Christus telde nog, Zijn Geest werd de hunne. En zijn Geest was een geest van liefde, vrede en eenheid onder de mensen. Nu dachten ze terug aan Jezus’ woorden toen Hij meermaals over de Geest had gesproken. Toen hadden ze dat niet verstaan, nu beleefden ze het zelf en begonnen over Hem te spreken.

Als men iets zelf heeft meegemaakt, wordt het gemakkelijker om erover te spreken.

Wie zijn doopsel en zijn vormsel echt beleeft, wie leeft door de Geest, zal vanzelf tot getuigenis komen. Ook nu heeft de Kerk profeten, herders en apostelen nodig, mensen die

door de kracht van God worden gegrepen en gezonden om zich in te zetten voor een menselijke en vredevolle samenleving.

In de Bijbel was Babel de stad van de verwarring. Onze wereld, en zelfs onze Kerk, lijken soms een Babel te worden. Dan is er Gods Geest nodig die de mensen weer tot rede en bij elkaar brengt. Waar mensen een stad van liefde bouwen, daar zijn christenen aan het werk, bezield door de Geest van Jezus Christus.

Laten we in deze Pinkstertijd luisteren naar het Woord van de Heer, zijn Geest van Leven inademen. Zo kan het Pinksterwonder ook in ons werkelijkheid worden. Laten we de tweedracht van de toren van Babel ombouwen tot het liefdevol cenakel van Pinksteren, waar we in gebed samen zijn met Maria, de moeder van Jezus, de moeder van de Kerk.

Ik wens jullie allen een begeesterend Pinksterfeest.

Raymond Decoster, deken