Klimop

KLIM-OP is een niet-commerciële vereniging:


- die toegankelijk is voor alle alleenstaanden (vrijgezel, gescheiden, weduwe, weduwnaar,

   alleenstaande ouder..  )

- die openstaat voor iedereen die moeilijkheden heeft om de teleurstelling, verbittering

   of eenzaamheid te verwerken

 

DOELSTELLING:


- elkaar helpen in het verwerkingsproces op psychisch, juridisch of materieel vlak

- u op een volkomen spontane en ongedwongen wijze in contact brengen met andere 

  alleenstaanden uit uw streek

- uw vriendenkring uitbreiden

- wekelijks deelnemen aan tal van sportieve, culturele en ontspannende activiteiten in 

   groepsverband

 

 

Wenst u vrijblijvend bijkomende informatie:

   

      • contacteer ons bestuur dan via:

 

- e-mail: klimop.buizingen@gmail.com


- Voorzitter:     MUYLDERMANS Jacquelinne

Tel: 02/356 65 34     0473/49.19.64

jacqueline_muyldermans@hotmail.com


                     

- Bestuursleden:

Administratie + parochieraad: Francine: 02/396.19.91    0474/52.87.51   surkyn.francine@gmail.com

Redactie boekjes + Nieuwkomers: Georgette: 02/377.25.79     0478/46.59.59


- Bestuursmedewerkers: Corinne en Eric

 

 

of kom naar onze info–avond: ELKE EERSTE VRIJDAG  v.d.   MAAND

   (behalve in juli en augustus) vanaf 20u.30' bovenzaaltje achter Don-boscokerk           

   1501 Buizingen - Alsembergsesteenweg , 130 (trap op en boven de 1° deur)

 

 

Jaarlijks lidgeld €30 verzekering inbegrepen

 

PS. wij willen duidelijk stellen dat Klim-Op in geen enkel opzicht  een relatie of huwelijksbureau is.


Klimoppernieuws Agenda november 2018