Communies

Communies

 

8-jarigen:   Don Bosco & Sint Vincentius          Kristel Stoffels     02/532.13.84   

                         achtjarigendb@gmail.com      of     donboscobuizingen@gmail.com

                                                                                                          


Groeizegen: Els O 0478 572 973       & Els Paridaens 02/ 356 17 47                    & Anita Sermon 02/361 27 49 

                             els.o@telenet.be                  christiaensparidaens@telenet.be            anita.sermon@telenet.beVormselgroepen: ElsParidaens: zie groeizegen

CATECHESE KALENDER WERKJAAR 2022-2023: 


Achtjarigen :


   • Don Bosco - en Sint Vincentiusparochie: Groeizegen (Plechtige Communie):  


   • Don Bosco - en Sint Vincentiusparochie:

Vormselcatechese : Hier kunnen steeds wijzigingen optreden in samenspraak met de ouders en de catechisten.


   • Arbo de Vivo met Elke en Hilde en Mariel

   • Pilviä met  Niels en Eric

   • Fjalmento met Agna en Jan en Anita
   • Fiocco d'Amore met Ilse en Nathalie en Marleen
   • Eerste vormseljaar met Christophe

INSCHRIJVEN COMMUNIE 2022 2023Binnekort verschijnt hier verdere info!


FEEST 8 jarigen Buizingen 2023:


- Don Bosco Buizingen:

  • 8-jarigen feest zondag 14 mei 2023

- Sint Vincentius Buizingen:

  • 8-jarigen feest zondag 14 mei 2023


FEEST GROEIZEGEN (Plechtige communie) 2023 :


 • Groeizegen feest zondag 7 mei 2023 VORMSEL:


 • datum nog niet gekend


NAAMOPGAVE 2023:


 • Vormselcatechese start op Pinksteren voor jongeren die hun groeizegen (Plechtige Communie) hebben gedaan.


               De naamopgave vindt plaats op zondag 28 mei om 10u.

 

 JAARLIJKSE BIJDRAGEN:


                                                           2018/2019          vanaf sept. 2019= werkjaar 2019/2020

8jarigen catechese                        20                         25

Groeizegen 1ste kind                     35                         40

Groeizegen 2de kind                      25                         30

Vormsel 1ste  kind                            35                         40

Vormsel 2de kind                              25                         30

Weekends:

WE vormsel 2 nachten                30                         44

WE vormsel 3 nachten                50                         55

We vormsel 4 nachten                65                         66

 

Vermelden van Kom!Pas in de brief

75% korting op jaarlijks inschrijvingsgeld en eventuele uitstappen en weekends


De betaling gebeurt via overschrijving op de rekening van:

'CATECHESE':  rek. nr BE32 979-3380156-02

met mededeling: "Catechese lidgeld + jaartal + naam en voornaam ingeschreven kind" 

De betaling bevestigt de inschrijving en de verzekering van je kind.

ONZE CATECHISTEN:  


 zijn mensen...


 • met een groot hart en een extra zacht kantje voor kinderen en jongeren daar middenin
 • geen perfecte mensen, geen super geschoolden of boektheologen, maar met een bekwaamheid die net ietsjes anders ligt op het vlak van het 'menselijke'
 • met de voeten stevig op de grond en met een derde oor om luisterend te ontdekken wat bij kinderen en jongeren leeft
 • die leven vanuit een diepe verbondenheid met Wie ons volle leven schenkt
 • met open ogen voor al wat leeft in maatschappij en kerk, en een gezond kritische bril waar nodig: tegenstroommensen
 • die bovendien echt gemeenschapsmensen zijn in de parochie en ver daarbuiten
 • niet het soort dat de schouders laat hangen bij de huidige kerkcrisis, maar met een onwrikbaar geloven in het onooglijk klein begin, in kiemkracht van het heden...  voor toekomst
 • en bovendien vind je ze in verschillende groepjes met kinderen en jongeren die maandelijks bij elkaar komen in een of ander parochielokaal in Buizingen of Lot.

 


WIL JE OOK TOT DEZE DYNAMISCHE PLOEG BEHOREN ?


We zijn steeds op zoek naar catechisten. Zowel voor de 8 jarigen van Don Bosco als Sint Vincentius  ben je van harte welkom.

Ook zoeken we elk jaar weer opnieuw naar catechisten voor de startende vormselgroep.


Wie zich geroepen voelt om mee in de catechesewerking te stappen staat er niet alleen voor.

Je weet je omringd door alle catechisten en de begeleidende ploeg.


Met catechisten, kinderen en jongeren gelovig op weg gaan betekent dat je al zoekend en vragend heel wat nieuwe mensen leert kennen. En je kunt er al je creatieve ideeën kwijt.


Interesse?
Neem dan contact op met Els Paridaens 
tel 02 356 77 71

JEUGDDIENST HALLE

 

Je kan de Jeugddienst steeds bereiken op  www.jeugdhalle.be voor:

 

 • Overzicht van het uit te lenen materiaal: beschikbaarheid + reserveren met één klik
 • alle documenten ivm subsidies
 • overzicht documenten en aanvraagformulieren
 • alle contactgegevens
 • overzicht evenementen