Parochieraad

De parochieploeg kan zich laten bijstaan door een raad. Deze kan gekozen worden  uit de kerkgangers of uit de parochie. Sinds de jaren 70 kennen wij al een traditie van verkozen parochieraden. Zij krijgen een mandaat voor 4 jaar. Zij geven advies aan de ploeg maar kunnen ook eigen agendapunten naar voor brengen. Zij evalueren, stimuleren en coördineren al wat in de parochie leeft.

 Voor Don Bosco:

 

Een beknopt verslag van de laatste vergadering vind je terug op de pagina 'Actueel'.

Wil je graag het volledige verslag inkijken? Neem dan contact op met de voorzitter van de Parochieraad: Alis Lories


Bezinning van de laatste vergadering: Klik 


Leden van de parochieraad: Klik


Huishoudelijk reglement van de parochieraad: Klik


Voorgangers in de liturgie volgens het Kerkelijk Recht: Klik

 

Werkdocument voor de leden van de parochieraad van Don Bosco: ????


 

Concreet:

 

De raad bestaat uit 24 leden en komt 8 keer per jaar samen.


Marc Dewit,

        Secretaris van de raad

        Kloosterstraat 95, 9500 Geraardsbergen, tel. 054/42.16.36 dewit_marc@hotmail.com


Het bureau van de raad bestaat uit:


Alis Lories,

       Voorzitter

        E. Derooverlaan 41, 1501 Buizingen. Tel. 02/ 360 24 81 Alis.Lories@telenet.be

 

Steven Decrock,   

        Ondervoorzitter                                                                                                             

        O. De Kerchove d' Exaerdestraat 199, 1501 Buizingen. Tel. 02 360 34 94 steven.decrock.sd@gmail.com

 


Els Paridaens,

          Coördinator van de parochie

          Meiboom 79, 1500 Halle,tel. 02/356 77 71  christiaensparidaens@telenet.be