Parochieraad

De parochieploeg kan zich laten bijstaan door een raad. Deze kan gekozen worden  uit de kerkgangers of uit de parochie. Sinds de jaren 70 kennen wij al een traditie van verkozen parochieraden. Zij krijgen een mandaat voor 4 jaar. Zij geven advies aan de ploeg maar kunnen ook eigen agendapunten naar voor brengen. Zij evalueren, stimuleren en coördineren al wat in de parochie leeft.

 Voor Don Bosco:

 

Een beknopt verslag van de laatste vergadering vind je terug op de pagina 'Actueel'.

Wil je graag het volledige verslag inkijken? Neem dan contact op met Els Paridaens: christiaensparidaens@telenet.be 


Huishoudelijk reglement van de parochieraad: Klik


Voorgangers in de liturgie volgens het Kerkelijk Recht: Klik


 

Concreet:

 

Marc Dewit,

        Secretaris van de raad

        Kloosterstraat 95, 9500 Geraardsbergen, tel. 054/42.16.36 dewit_marc@hotmail.com


Els Paridaens,

          Coördinator van de parochie

          Meiboom 79, 1500 Halle,tel. 02/356 77 71  christiaensparidaens@telenet.be


De raadsleden: 

Voorzitterschap en leden van het bureau:


Ilse Bruyndonck en Ilse Debelder vormen het voorzitter team

tijdens de periode oktober-november-december en januari

 

Hilde Van Parys en Arne Stoffels vormen het voorzitter team

tijdens de periode februari - maart - april en mei

 

Willy Delsaert - Lut Testaert en Hugo Stegen vormen het voorzitter team

tijdens de periode juni - juli - augustus en september