Zonenieuws

ZONE NIEUWS :

De Olympische Spelen van God

Overmorgen beginnen - na een coronajaar uitstel - de Olympische Spelen in Tokio. Die zullen duren van 23 juli tot 8 augustus.

Misschien ben je verrast als je deze titel leest, en stel je misschien de vraag: “Gaat het parochieblad zich nu ook al met sport bezig houden?’ Wat heeft sport nu met godsdienst te maken?”

Wel, om te beginnen, Kerk en Leven is niet alleen een godsdienstig tijdschrift, het is ook een christelijk weekblad, en christendom heeft met álle domeinen van het leven en de maatschappij te maken. Aan het eind van dit artikel, zal je dan hopelijk zien dat sport wel degelijk iets met godsdienst te maken heeft, en vooral dat christendom alles met sport te maken heeft.

Juni, juli en augustus zijn grote sportmaanden: er was het Europees kampioenschap voetbal, dan volgde voor de wielerliefhebbers de Ronde van Frankrijk, en als hoogtepunt zijn straks volop de Olympische Spelen in Japan bezig. Vooral dit laatste sportevenement willen we hier even toelichten. Want de Spelen zijn méér dan alleen maar een sportmanifestatie; ze zijn ook het wereldvenster op de intermenselijke broederlijkheid over alle naties, rassen en godsdiensten heen. En hetgeen ons daarbij als christen verheugt, is het feit dat de taal van de sportcompetities heel goed toe te passen is op thema’s als vriendschap, geloof, eerlijkheid en universele verbondenheid.

 

De apostel Paulus zou tijdens zijn eerste evangelisatiebezoek aan Korinthe in het jaar 51 aanwezig geweest zijn op de Isthmische Spelen die om de 4 jaar in deze kosmopolitische stad plaatsvonden. Hij was getroffen door het spektakel en door de atleten die het tegen mekaar opnamen om records te breken. Waarom zou Paulus geen vurig supporter kunnen geweest zijn?

Maar Paulus stelde zich niet tevreden met te kijken en te juichen. Hij heeft de sporttaal ook aangewend in zijn brieven om de geestelijke realiteit te beschrijven, die toch de eerste reden was van zijn aanwezigheid in Korinthe. Zo lezen we in de eerste brief van de apostel aan de christenen van Korinthe: “De hardlopers in het stadion lopen allen, maar slechts één wint de race. Loop dan zo dat ge wint! En de atleten ontzeggen zich bij de training allerlei dingen. Zij doen dat om een vergankelijke krans, wij om een onvergankelijke.”

En omdat Paulus bij die Spelen aanwezig was in gezelschap van Timoteüs, kan hij in zijn tweede brief aan zijn goede vriend schrijven: “ Een atleet zal geen prijs winnen als hij zich niet houdt aan de regels van de wedstrijd”. Waarmee hij wil zeggen dat wij, christenen, als we de prijs van heiligheid willen in de wacht slepen, ons moeten houden aan de regels van het evangelie van Jezus. Wij moeten leven van de liefde waarover Paulus zo prachtig geschreven heeft in hoofdstuk 13 van zijn eerste brief aan de Korinthiërs, het hooglied van de liefde:

“ Als ik de liefde niet heb, ben ik niets. Geloof, hoop en liefde zijn de grote 3 deugden, maar de grootste is de liefde.”

Dus, geloof, hoop en liefde staan op het podium, maar de gouden medaille gaat naar de liefde, dat is de winnaar in de wedstrijd van het leven.

Deze waarden moet de christen nastreven, wij moeten atleten zijn van de liefde.

 

En de grootste van alle atleten in de Olympische Spelen van God, is Maria. Wij stellen haar meestal voor op een troon, maar het zou evengoed een podium kunnen zijn, de eerste plaats in het Rijk Gods, omdat zij de gouden medaille van geloof, hoop en liefde wegkaapte, en omdat zij definitief het wereldrecord van de liefde tot God en de mensen op haar naam schreef. Maria is de wereldrecordhoudster in de Olympische Spelen van God. En wij die als aardse gelovigen nog in competitie zijn, wij zouden haar best als voorbeeld nemen in onze training in heiligheid.


Raymond Decoster, zonepastoor Halle