Actueel

PAROCHIENIEUWS :

VASTEN

Aswoensdag

De veertigdagentijd beleven is een uitnodiging: Wat is vasten voor mij? Hoe zien we de toekomst van onze samenleving?

Een jaarlijks cadeau, herstel van harmonie, stilte, een lege cirkel vol ruimte en tijd. Ballast overboord gooien, gaan van ‘teveel’ naar ‘genoeg’, … mensen ontmoeten uit Noord en Zuid. Trekken naar goed land, waar leven en toekomst is, voor alle volkeren, onszelf inbegrepen.

(naar Karel Malfliet)

We vieren Aswoensdag op 26 februari om 20.00 u. in de Sint-Vincentius kerk.

 

Als teken van toekomst en uiting van een cultuur die nooit weg was staat de deelkast centraal: de

deugd van het delen, soms is delen geven, soms wordt delen ontvangen.

Breng jij volgende zondag 1 maart eigengebakken koekjes, wafeltjes, of iets anders lekkers mee?We vieren dan in de Don Bosco parochie om 10 u.

SAMEN OP PLOEGWEEKEND NAAR DOURBES

Op weekend trekken met de ploeg is een jaarlijkse traditie. Ons twee dagen onderdompelen rond inhoudelijke thema’s, vragen die ons al een tijdje bezighouden, elkaar ontmoeten...                                                                                                  

We vertrokken op vrijdag richting Dourbes, met een stralende zon die ons omarmde. Toekomen met de geur van verse koffie, koffiekoeken en een warm haardvuur, dankzij ons kookteam... meer moet er niet zijn om de rust te vinden in je hoofd om samen aan de slag te gaan. Onze visietekst namen we het hele weekend mee in onze gedachten:

Schuif je mee aan onze parochietafel, ook jij hoort erbij.                                                                                                    

Ervaar de kans om je geloof te beleven                                                                                                                         

want God zit in elk van ons, niet meer of niet minder.
Laat je prikkelen om die droom tot leven te brengen, vrij en toch verbonden.
Kijk mee met een open, hoopvolle en milde blik naar de wereld en haar mensen.

Ook het boek ‘Het Misverstand’ van Rik lag op tafel.

Als startmoment kregen we 2 vragen rond talenten (een uitwerking van Hilde Van Parys). Als je vijf talenten mocht uitkiezen die je belangrijk vindt voor iemand van de ploeg, welke zou je dan kiezen en waarom? Er kwam heelwat uit: een aansteker, kansengever, samen-brenger, vertrouweling, toekomst denker, moment genieter, een risico nemer, een team speler, aan aan-moediger, een humorist, een fantasie hebber, een inzicht hebber zijn en een zwemmer: letterlijk en figuurlijk... je moet een beetje tegen de stroom in kunnen zwemmen. 

En welk is het talent dat je vandaag voor jezelf kiest? Meevoelen, aandacht hebben voor de andere, doelmatig zijn, behulpzaam zijn, gemakkelijk patronen of betekenis in iets zien, sterk gevoel voor details hebben, naar andere toegaan, me terugvinden in de chaos, optimisme, luisteren... werden naar voorgebracht. Elk met zijn eigen talent zorgen de ploegleden samen voor een krachtig en warm bestuur van onze parochie.

Ook tijd maken voor de vragen van vrijwilligers, werknemers in onze parochie hoort hierbij.  Zoeken en beluisteren van de noden, mee-dromen en kijken wat we hiervan het komende jaar meenemen. Waar kunnen we helpen, waar moeten we loslaten en de toekomst anders inkleuren?

Is dit het zoeken naar hoe we gelovig levenskunstenaar kunnen zijn?

“Levenskunst is doende zijn met alledaagse dingen en dan je ziel

daar tussendoor zijn reislied horen zingen”.

VASTEN?

Vasten was vroeger:

minder-vlees-eten, nuchter blijven op Goede Vrijdag. Kortom: verstervingen doen.

Vandaag lijkt vasten wel afgeschaft en vergeten: niet meer te doen in tijden van welvaart en overvloed.

Of toch niet?

Vasten krijgt een nieuwe, actuele betekenis.

 

Vasten wordt handelen:

niet-meer-meedoen-met afmatting en uitputting.

Gedaan met die voortdurende druk: ik wil dat nog zien, ik moet dat nog lezen, ik wil daar nog naartoe gaan, ik moet dat nog hebben, nog kopen, ik moet dat nog meemaken...

Je onderdompelen in wat delen nu weer kan betekenen voor de maatschappij.


Delen van

je geld, je aandacht, je stilte,  je materiële dingen, je woorden, je omhelzingen, je eten, je tijd...

Vasten is weer het oude geheim leren, in jezelf het wonder laten gebeuren:

de tijd stil zetten: alleen maar aandachtig kijken en luisteren,

dankbaar worden om het geschenk van het leven in het hier en nu.

 

Vasten is herleven. Vasten is binnentreden in de stressvrije oase.

Weer aandachtig en weltevreden vertoeven in woorden, in gesprekken, in stilte, in aanschouwing van beginnende lente, in voelen van groeiende warmte en licht.

Vasten is nee zeggen tegen de druk-te

en ja zeggen tegen Samen Delen, om weer weldadig te kunnen leven.

DANK JE WEL VRIJWILLIGER,

WEEK VAN DE VRIJWILLIGER

INSPIRATIEDAG PROJECTOPROEP IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE | 5 MAART 2020 | BRUSSEL

Beste

Heb jij een project waarmee je mensen wil helpen hun recht op vakantie waar te maken? Ben je op zoek naar een partner, een laatste tip of dat extra duwtje in de rug?

Kom op 5 maart 2020 naar de inspiratiedag over de projectoproep Iedereen Verdient Vakantie 2020 in de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) in Brussel. 

Via deze projectoproep gaat Toerisme Vlaanderen op zoek naar innovatieve projecten die nieuwe methodes of tools ontwikkelen en deze verspreiden naar een ruim netwerk van vakantiemakers. Zo nemen we samen drempels weg voor mensen die moeilijkheden ervaren om op reis of uitstap te gaan. Want iedereen verdient vakantie!


Op het programma

  • 09u00: Netwerkmoment met koffie
  • 09u45: Introductie
  • 10u00: Inspiratiemoment succesvolle projecten, leermomenten en gouden tips
  • 10u30: World café - Hoe schrijf je een goed project?
  • 11u15: Koffiepauze 
  • 11u45: World café - Hoe verbreed je de uitkomsten in het netwerk 'Iedereen Verdient Vakantie'?
  • 13u00: Lunch
  • 14u00: Presentatie - Voorstelling projectoproep Iedereen Verdient Vakantie 2020
  • 14u45: Beurs - Wist je dat er verschillende vormen van cofinanciering bestaan?
  • 15u30: EindeSchrijf je hier in
Inschrijven kan tot en met 28 februari

Hopelijk tot dan!

Voor vragen over de toegankelijkheid van het evenement kan je terecht bij tamara.bollen@toerismevlaanderen.be

Autisme vzw
Groot Begijnhof 14 • 9040 Gent
078/152 252

Beste,

We willen je vragen om ons te helpen met het bekendmaken van de inspiratiedag Autdoor.  Autdoor staat voor het organiseren van inspiratiedagen voor en door mensen met autisme.  Door elkaar te ontmoeten wordt kennis gedeeld en ervaringen uitgewisseld. Autdoor brengt de talenten, de kracht en de inzet van mensen met autisme samen en levert zo een belangrijke bijdrage aan het zelfbeeld van mensen met autisme. Autdoor wordt ondersteund door de Vlaamse Vereniging Autisme en AP Hogeschool

De dag, georganiseerd door en voor mensen met autisme, zal bestaan uit lezingen, getuigenissen, workshops en praatgroepen. Ook het netwerk van mensen met autisme zijn van harte welkom.

Autdoor gaat door:

Op zaterdag 7 maart van 9.15u tot 16.00u

In AP Hogeschool – Meistraat 3 – 2000 Antwerpen

 

Meer informatie vind je op onze website

Inschrijven als deelnemer voor de inspiratiedag Autdoor kan door te klikken op link inschrijvingsformulier