Actueel

PAROCHIENIEUWS :

De Goede Week

Op weg naar Pasen

Zondag is het palmzondag

en ook de start van de Goede Week.

Een krachtige week net voor Pasen.

Normaal laten wij jullie mee genieten tijdens deze week

van samenzijn, stilte, ontdekken, ...

Dit jaar gaan we "Omdenken"

Omdenken is anders denken … een ommetje maken, eens van richting veranderen, durven anders kijken ...


Palmzondag

We onthalen Jezus als Koning in ons leven...


Witte Donderdag

Op de donderdag voor Pasen wordt de laatste avondmaaltijd 

herdacht die Jezus met zijn leerlingen nam.

Goede Vrijdag

Op deze dag van stil verdriet en innerlijke droefheid

geloven wij dat de dood niet onontkombaar is

maar kijken wij uit naar nieuw leven... Verrijzenis.

Lente… lent…lang 2020

 

Wie kon ooit vermoeden dat we op deze lentedag een witte doek zouden buitenhangen als blijk van dankbaarheid voor de velen die zich elke dag inzetten voor wat ons momenteel overkomt?

Het lengen van de dagen kan beginnen. Er worden zelfs al grappen gemaakt dat we met de overschakeling naar het zomeruur  een uur langer in ons kot kunnen blijven!

humor = troost

 

De natuur is wispelturig, de ministers zijn wispelturig en sommige mensen zijn wispelturig, dit in de betekenis van: vol grillen! Maar de natuur ‘kroont’ zichzelf, de ministers ook en sommige mensen denken dat ze ‘gekroond’ zijn. Overal staan de narcissen weer geel te bloeien, de vogels fluiten en fladderen er duchtig op los.                                                                                               

natuur = troost

 

We luisteren opnieuw naar onze CD’s en er komen heel wat herinneringen naar boven.

Maar er zijn er ook bij waarbij we ons afvragen ‘waarom hebben we deze gekocht?’

muziek = troost                                                                                           


Schrijven, boeken verslinden, tekenen, schilderen…

Ik duik opnieuw in onze kunstboeken en geniet ervan.                                                                                                          kunst = troost

 

Van de ene minuut op de andere ziet ons leven er compleet anders uit. We kunnen niet samenkomen, we kunnen onze kleinkinderen niet zien en dat pikt het meest.

Sinds enkele dagen krijgen we Messenger berichten, sms-en, telefoons, mails…

wat een positieve energie!                                                                           

aandacht = troost

 

We ‘kronen’ deze lente tot de lente van de eeuw omdat ze de ratrace die velen onder ons aan het lopen waren een halt heeft toegeroepen. ‘Hey boys and girls, think and rethink’ als dit alles achter de rug is.

We denken aan allen die zich door deze crisis verplicht zien om hun business stop te zetten en daardoor geen inkomen hebben, aan de zorgwerkers die dag en nacht bezig zijn, aan onze studenten die het anders moeten aanpakken en aan allen die er alleen voorstaan.

We denken aan de zieken en wensen hen een spoedig herstel.                   

samen = troost zelfs op afstand

 

Handen wassen op de wijze van Semmelweis! Wees voorzichtig, pas goed op jezelf en op je geliefden. Laat ons op alle mogelijke manieren verbonden blijven. Ook nog binnen een paar weken en ver daarna…                                                                      

verbondenheid = troost

 

Misschien kunnen we dan in de zomer een heuse happening houden om te vieren dat we erdoor geraakt zijn.                                                                                         

hoop = troost

 

Blijf in uw kot!!! Ik laat nu in mijn hoofd de revue passeren van jullie huizen en ben er gerust in dat jullie dit wel gaan overleven. Want zeg nu zelf: jullie wonen allemaal in een schoon ‘kot’ mèt tuin om in rond te kuieren of mèt groot balkonterras.                                                                                                                                      dankbaarheid = troost

 

Een hartelijke elleboogstoot, een speels voetje, een eerbiedige buiging…


ING

Op zondag 29 maart werden we opgeroepen om even stil te vallen en de volgende vraag 'wat inspireert mij ?' mee te nemen.

Inspiratie heeft volgens mij te maken met bezieling, dat duidelijk maakt dat inspiratie meer is dan een goed gesprek.                                             "Met iemand die je aardig vindt".

Voor mij is dat ook "een ander raken".  Mensen die op éénzelfde manier naar de wereld kijken. 

Die op dezelfde golflengte zitten.  Daar leer ik van.

Ook de natuur en dingen kunnen mij enorm inspireren. 

Een wandeling, de zon die schijnt tussen de bomen, Het ruisen van de soms hevige wind. 

Genieten van de zon op mijn terras.  

Wat er me nog inspiratie geeft is bv. die ene zin die iemand zegt. 

Ik zorg altijd dat ik iets bij heb onderweg om op te schrijven, zodat dit bepaald zinnetje niet uit mijn hoofd gaat.

Ik vind ook inspiratie bij gedichten die ik zelf maak. 

Of wanneer het me eens minder gaat, een telefoontje en als ik dan een goed gesprek heb met die persoon,

dat geeft me dan opnieuw inspiratie en kracht om aan iets nieuw te beginnen.


Ilse Debelder

Goede avond aan de Don Bosco parochie,

Waar zie Jij iets Nieuws Beginnen ? " was de eerste vraag die we kregen in het Omdenken boekje.                                                              Ik zie twee nieuwe dingen die beginnen en me raken:

Down the road,  het is prachtig hoe Dieter Coppens omgaat met zes jonge mensen met het syndroom van Down.

En hoe ze in Italïe 's avonds applaudisseerden om 20u voor de mensen in de zorgsector en dit hier overnemen.

Een prachtig gebaar.

 

Hartelijke groeten Dominiek

Hoe gaat de Don Boscoparochie Buizingen om met Corona tot half april 2020?

 

                                                                 Het is meer wijs een belletje te doen

                                                                            dan Corona te vervloeken

 

De Don Bosco Belev-Wegwijzer om toch elkaar nabij te blijven ook al kan samenkomen even niet.

 

Enkele tips die wij u graag aanreiken vanuit de parochieploeg:

 

*Tot 19 april 2020 zijn er geen vieringen en andere samenkomsten in de kerk en de  parochielokalen.

Ook doopsels en huwelijken mogen niet meer doorgaan.

Uitvaarten kunnen plaatsvinden in beperkte kring.

Ons kerkgebouw blijft open voor persoonlijk gebed en bezinning.

 

Wat niet wil zeggen dat wij geen contact meer kunnen hebben met elkaar.

Daarom deze oproep en uitnodiging om op een andere wijze elkaar nabij te zijn.

 

*Als je mensen kent die alleen wonen en met wie je soms een babbel deed na de viering in de kerk:

-ook al kan een bezoekje even niet-: Bel deze persoon. Mail deze persoon. Vraag of je een boodschap kan doen om ze na een belletje aan de deur af te zetten. Bel aan en leg een bloemetje voor de deur.

Ook al kunnen wij niet samen vieren, wij blijven zorg dragen voor elkaar.

 

*Ommekaar is vanaf deze week volledig gesloten.

Ook mensen die je daar ontmoette kan je op bovenstaande wijze laten voelen dat wij om elkaar geven.

Er start begin april een tijdelijk project rond voedselpakketten voor de klanten van Ommekarretje.   

 

*Zo ook voor alle andere activiteiten die nu niet kunnen doorgaan, zoals bv. de Solidaire Maaltijd.

Dit kan je oplossen door op een andere wijze Broederlijk Delen te steunen, of je vindt in de parochiewebsite hoe je de wandeltocht van de Zandlopers (Marc Dewit) t.v.v. Broederlijk Delen kan steunen.

 

We beseffen ook dat vooral onze oudere vrienden geen internet hebben. Een telefoontje kan ook deugd doen.

 

Wil je iemand bellen of mailen, maar je hebt haar of zijn telefoonnummer of mailadres niet, of je weet het adres van die persoon niet, dan kan je dit altijd vragen via het parochiesecretariaat:

 

                                                telefoonnummer: 02 356 77 71

                                    mailadres: donboscobuizingen@gmail.com

 

 

Vanuit de parochieploeg,

 

Els Paridaens,

Parochiecoördinator

 

Ps. Mochten er nog andere afspraken genomen moeten worden dan verneem je dit meteen langs deze weg.

Marc Dewit, de secretaris van de parochieraad van de Don Boscoparochie heeft met de stappers van De Zandlopers een ploeg van zeven samengesteld. Zij koppelen het sportieve aan het solidaire. De zandlopers doen na een jaar afwezigheid weer mee: Greet, Joeri, Stanislas en Marc, krijgen dit maal versterking van Barbara, Niels en Nathalie.

Met zeven gaan zij op zaterdag 9 mei in en rond Aalter 40km stappen voor Broederlijk Delen. Bedoeling is per deelnemer 150 euro (in ons geval dus x 7) in te zamelen. Sponsors van onze tocht kunnen rechtstreeks sponsoren via: https://www.broederlijkdelen.be/nl/dwars-door-de-boerenbuiten-2020/de-zandlopers en als je een deelnemer met een gift van 40 euro of meer steunt, ontvang je in het begin van het daaropvolgende kalenderjaar een fiscaal attest. Met dat attest kom je in aanmerking voor de fiscale aftrek van 45% van jouw gift. Een gift van 40 euro geeft je een fiscaal voordeel van 18 euro, en kost je dus uiteindelijk slechts 22 euro. Mooi meegenomen, niet?

In naam van Broederlijk Delen en van de mensen in het zuiden, alvast onze dank voor jullie sponsoring, Marc.