Actueel

PAROCHIENIEUWS :

 

 

 

 

Wat zal me bevrijden door een andere kijk op wat ik doe en meer nog op wat ik wil. Mijn leven op de rooster leggen van de liefde, zorgt ervoor dat heel wat zaken sneuvelen.

 

Toekomst bestendig... maak jij ook een To-be lijst:

-wie wil ik zijn?

-van waaruit wil ik leven?

-voor wie wil ik leven?

 

 

 

DOCU FOR CLIMATE

 

Het klimaat is in verandering. De temperatuur stijgt, de natuurlijke hulpbronnen worden uitgeput en de bevolking groeit.

Op zoek naar oplossingen voor deze problemen reizen Mélanie Laurent en Cyril Dion met hun team naar tien verschillende landen. Ze ontmoeten daar pioniers die landbouw, energie, economie, democratie en educatie opnieuw proberen uit te vinden om de wereld leefbaarder te maken.

De vertoning van Demain (Tomorrow) zal op donderdag 4 april op drie verschillende momenten vertoont worden in de Don Bosco kerk van Buizingen, Alsembergsesteenweg 130. 's Morgens om 10 uur, 's middags om 14 uur en 's avonds om 20 uur. We nodigen jullie graag uit voor één van deze momenten.

 

Er zal ook de mogelijkheid zijn om actie te ondernemen, na te denken over het klimaat en er zal een pop-up store van tweedehandkledij zijn van Ommekaar.

Kunnen we jullie verwachten op donderdag 4 april?

https://parochiesinbeweging.be/zingevingsproject-2.html

zingevingswerker@gmail.com

 

 

OMHALING

 

Een plek om thuis te noemen, grond om voedsel te telen, het recht om te bestaan. Geen grote eisen.

Wel verlangen van velen op een gelukkig en voorspoedig leven, weg van honger en armoede.

Ge-gronde hoop op toekomst tot iedereen mee is.

 

Help jij mee door een financiële bijdrage via een gift tijdens:

-de omhaling op 31 maart 2019 of met Pasen

-online: https://www.broederlijkdelen.be/nl/steun-guatemala

-via een overschrijving op het rekeningnummer BE12 0000 0000 9292 met gestructureerde mededeling +++201/1000/46251+++

 

Wij nodigen je uit om te investeren in: 24 euro: Ik schenk een startpakket voor eigen grond.

56 euro: Ik schenk eigen grond + een kleine landbouwkit met zaden, gewassen en werktuigen om groenten en fruit te telen.

98 euro: Ik schenk eigen grond + een groot landbouwpakket zo kan je zorgen dat de boeren een opleiding krijgen om hun oogst en inkomsten te verbeteren

Bedankt voor jouw bijdrage!

 

 

 

KOFFIESTOP

 

Nahuales staat voor dag energie in de Mayakalender.

De eerste dag van de lente heeft als nahual IMOX: Imox staat voor nieuwe projecten. Briljante nieuwe ideeën borrelen op uit de diepe stroom van het collectieve onderbewustzijn. Door samen te werken komen we tot concrete en tastbare resultaten.

Is dat niet waar de lente voor staat ? Ontwaken uit de winterslaap en nieuw leven in de natuur klaar voor nieuwe dromen.

Droom jij mee bij een kop koffie of thee op:

29 maart 2019 van 14 uur tot 20 uur krijg je een warm onthaal aan het Sint Maria Ziekenhuis, Ziekenhuislaan 100, Halle;

31 maart om 10 uur na de viering in de Don Boscoparochie, Alsembergse steenweg, Buizingen.

We drinken alvast op een ge-gronde hoop op toekomst, tot iedereen mee is.

Van harte welkom!

 

 

 

 

 

QUETZAL

 

Ergens op de wereldbol heel ver hier vandaan,

over zeven zeeën en een grote oceaan, woont een grote vogel.

Hij is vogelvrij. Vrijheid is zijn voedsel.

Hij vliegt naar jou en mij.

 

Als je hem bindt, dan sterft hij zo meteen.

Is dat niet een boodschap voor iedereen ?

 

Geef elkaar nog ruimte. Niemand mag gekooid.

Vrijheid om te vliegen. Hoger nog dan ooit.

Vliegen naar mensen is mijn doel.

Iets voor hen betekenen,want we leven soms zo koel.

Als we warmte delen, leven als een Quetzal,

wordt de vrijheid voelbaar op bergen en in dal.

My Catry

 

 

 

Verslag van de parochieraad: 20 februari 2019

 

Een warm welkom aan een beetje een uitgedunde parochieraad.

Verschillende mensen konden er niet bij zijn: andere activiteiten, ziekte, ziekenhuisopname….

Kaarsjes branden voor alle mensen in onze parochiegemeenschap die het wat moeilijk hebben

 

Tijdens de bezinning mochten we luisteren naar een ‘Krachtige’ tekst van Hilde Van Parijs:

 

Kracht

 

Een hele maand heb ik die opdracht

met me meegezeuld

het woord ‘kracht’

om te zien waar het me bracht

en waaraan ik - bij het horen ervan – dacht

 

op verhaal, op krachten komen

doe je samen of alleen

in het bos tussen de bomen

met veel stilte om je heen

 

als je teneinde krachten bent

vraagt het tijd en veel geduld

eer je weer je sterktes kent

eer je rugzak is gevuld

 

in eigen kracht gaan staan

heb ik ook al vaak gehoord

het lijkt wel een therapie-

of een vormingscursus-woord

 

krachtterm - krachttoer - krachtveld - krachtbron

heel wat kracht toch in één zin

krachtpatser en krachtmeting

hoor je daar die spanning in

 

toverkracht en zwaartekracht

wat kan daar nog tegenop

arbeidskracht, aantrekkingskracht

veerkracht door schouderklop

 

daadkracht, draagkracht, geesteskracht

spreken elk van hoop en moed

kiemkracht, groeikracht, levenskracht

energie die wonderen doet

 

toch zit kracht in kleine dingen

in je handen, in je hoofd

in de kansen die ontspringen

als je in jezelf gelooft

 

kracht zit eigenlijk vanbinnen

niet in show of stoere praat

maar in geven en beminnen

kwetsbaar en op mensenmaat

 

laat ons dus geen krachten sparen

maar elkaar met zorg omringen

en soms iets van god ervaren

in gewone, kleine dingen

(Hvp)

 

We nemen wat tijd om het woord ‘Kracht’ krachtig te laten zijn.

Om het geprek op gang te brengen kregen we van Hilde een paar vragen mee:

Waar put jij kracht uit? Waaraan wil jij je beste krachten geven?

 

De raadsleden halen kracht uit jeugdherinneringen, opgroeien in een warm nest, vrijwilligerswerk, uit de voldoening om mensen te helpen, hun dankbaarheid

...uit lekker eten, samen tafelen, een goeie babbel, ontmoetingen.

...uit muziek, uit dromen, uit de natuur, een wandeling

...uit zich gerespecteerd, aanvaard voelen, uit een schouderklopje

...uit nieuwe dingen ontdekken…

... uit het onmogelijke mogelijk maken

Het gaat niet zozeer om fysieke kracht maar veeleer over geestelijke wilskracht, iets dat een mentale inspanning vraagt. Een positieve ingesteldheid geeft kracht.

Allen putten ze kracht uit hun gezin, familie, ouders, partners, kinderen, kleinkinderen...

En hun beste krachten geven ze weer aan familie, kinderen, vrienden, aan zichzelf, aan positief ingestelde mensen, aan mensen van wie ze zelf ‘kracht’ mochten ontvangen.

Het werd een mooi ‘zinvol en krachtig’ bezinningsmoment.

 

We genoten van een korte pauze met koffie, deze keer niet door Anette gemaakt, maar door Steven!!!

Anette zorgde wel voor de lekkere koekjes.

 

De parochiale ploeg is op weekend geweest en had een uitgebreid verslag mee.

Enkele punten uit hun verslag:

Wat is onze visie op lange termijn? Waar willen we naartoe? Hoe zien we de toekomst? Onze dromen?

De visietekst toetsten we aan onze vernieuwing in de kerk.

Zijn er nevenbestemmingen? Kan het kerkgebouw meer gebruikt worden voor andere activiteiten?

Een ander belangrijk punt waarin we ons verdiept hebben is het vormen van de gemeenschap, vrijwilligers in de verschillende domeinen. Hoe gaan we op zoek, wie spreken we aan?

Jongeren en toekomst: hoe gaan we hiermee aan de slag?

Hoe kunnen we als ploeg en raad motivator zijn van mensen, mensen warm onthalen, verwelkomen? Hoe de leden van Ploeg en Raad meer zichtbaar maken?

Gaandeweg zullen we verder kennis maken met de toekomstdromen van de parochiale ploeg.

We schrijven ook nog kaartjes naar mensen die het wat moeilijk hebben.

 

Dank aan Marc, verslaggever van de parochieraad, voor de geheugensteuntjes.

Dank aan iedereen om telkens mee ‘parochieraad’ te vormen.

 

Alis

 

 

VASTEN ..

 

Alles wat we voor onszelf alleen houden

daar komt schimmel op.

 

Dat is niet het minst zo met het leven zelf.

We ontvangen dat zoals water uit een rivier.

Wie het water wil tegenhouden,

die steekt al zijn energie in het oprichten van een dam.

Die moet altijd groter worden,

omdat het water steeds meer duwt.

 

Het laten stromen van het leven,

zorgt ervoor dat de rivier almaar breder wordt

en meer mensen er zich kunnen aan laven.

 

Samen Gods droom waarmaken,

verbindt steeds meer mensen met elkaar.

Vormselgroep Fjalmento zet zich in voor de Damiaanactie

 

Met een paar uurtjes stiftenverkoop heeft een groepje jongeren van het Lange Weg project

aan 11 mensen in het Zuiden genezing en hoop op een toekomst zonder ziekte en armoede gegeven.

Dankzij hun inzet en solidariteit met onze patiënten in het Zuiden konden ze zaterdagnamiddag 432 euro bij elkaar halen en zondag was de omhaling in de Don Bosco kerk goed voor 125,81 euro. Dus een totaal van 557,18 euro .

Proficiat en duizendmaal dank!!!

Lydia Vandenbosch

BIJBELGROEP

 

Vanaf 2019 willen we met onze bijbelgroep wat nieuws proberen.

Ivp één stukje uit de bijbel te nemen, proberen we nu om de eerste lezing en de evangelielezing van een zondag te nemen. Zo kunnen we ook nagaan wat het verband tussen beide.

Zoals altijd is iedereen die belangstelling heeft voor de bijbel altijd weer welkom.

Maandag 4 maart: Ex 3, 1-8. 13-15 en Lc 13, 1-9.