Nieuwe Wegen

GELOVEN DOE JE NIET ALLEEN

 

Iemand uit onze gemeenschap formuleert het zo: "Ik geloof in samen op weg gaan, in samen zoeken naar groeikansen, in samen delen en geven van ons falen en lukken ook al is dit niet de gemakkelijkste weg elk met ons eigen "ik" met onze eigen krachten en waarden.

 

Ik geloof in Jezus die ons hierop aansprak in het evangelie.

Ik geloof dat samen op weg gaan de enige weg is om een toekomst uit te bouwen, een toekomst waar ruimte is om in onszelf te geloven en waar plaats is voor die andere, ongedwongen met vertrouwen en geloof in elkaar."

 

 

                                                                                                       Voorgeschiedenis

 

                                                                                                       In 1986 werd een eerste denkgroep opgericht.

                                                                                                      Bedoeling was te onderzoeken of het vormsel niet op latere leeftijd gevierd kon worden, in plaats van op 12 jaar.

                                                                                                      Na overleg met de parochieraad kon in 1986 gestart worden met een vernieuwde catechese­werking voor achtjarigen,                                   

                                                                                                     10-11jarigen en met vormselgroepen na 12 jaar tot 17 jaar.

 
Denkgroep "nieuwe wegen"

 

In de lente van 2006, na 20 jaar werken met "vormsel op latere leeftijd" werd opnieuw een denkgroep opgericht, gezien de nieuwe uitdagingen. Ouders vragen nog wel kerke­lijke vieringen maar zijn zelf vaak vreemden in hun geloofsgemeenschap.

De denkgroep "nieuwe wegen" wil vooral jonge mensen, jonge gezinnen meer thuis laten komen in het geloofsgebeuren in de gemeenschap.

 

Uitgewerkte ideeën van de denkgroep zijn:

 

2006

 

Geloofsboek

 

Door de parochieploeg werd het initiatief genomen om een "geloofsboek" te creëren.

Daartoe ligt in de kerk een blanco boek ter beschikking van de kerkbezoekers.

Elkeen die het wenst kan het boek meenemen naar huis om er een eigen tekst, gedicht of eigengemaakt lied in te schrijven of er een tekening, fotomontage of ander grafisch document in aan te brengen.

Het gaat om onderwerpen die te maken hebben met "het geloof".

Bv. "wat spreekt me aan inzake geloof?", "hoe zie ik mijn geloof?".

 

Inspiratieboek

 

Het initiatief is gericht naar mensen die iets willen uitdrukken vanuit hun geloof of iets willen schrijven over de wijze van hun geloofsbeleving.

In de "vrije ogenblikken", bv. als het boek niet bij één of andere geïnteresseerde is, ligt het ter inzage in de kerk.

Iedereen mag het inkijken.

Het boek ligt gedurende een jaar, tot einde februari 2007, ter beschikking van de belangstellenden.

De verwachting is dat het boek dan hopelijk vol is of er mogelijks zelfs een tweede schrift ter beschikking ligt.

De zaak wordt opgevolgd door de parochiale ploeg.

De bedoeling is dat in de eerste plaats uit de inhoud van het boek inspiratie wordt geput voor het geloofsgebeuren in de Don Bosco gemeenschap. In de tweede plaats is het de bedoeling een "Don Bosco Geloofsboek" tot stand te brengen.

Wat het verder verloop zal zijn moge blijken uit het product en in hoeverre het initiatief ondersteund wordt door de gemeenschap.

 

Praktisch

 

De verantwoordelijke van de parochiale ploeg staat in voor de materiële opvolging.

Dit betekent dat de geïnteresseerde die wil meewerken aan het initiatief, de verantwoordelijke van de ploeg op de hoogte stelt dat zij/hij het boek wil meenemen naar huis en het de week daarop terugbrengt hopelijk aangevuld met een persoonlijke invulling onder vorm van tekst, tekening of wat dan ook.

 

 

2007

 

Geloofsavonden van "De Weg".

 

 

2008

 

Brugcatechese

 

Voor ouders die kinderen inschrijven voor het feest der achtjarigen worden elk jaar, tot de kinderen het feest van de Groeizegen viering (op 12 jaar) twee gezinsnamiddagen aangeboden waarin ouders en kinderen hun dagelijks gezinsleven kunnen linken aan het gemeenschapsleven van de parochie waarin ze de sterke momenten van hun leven gelovig willen vieren.

 

 

 

 

2012In Petto


De denkgroep 'Nieuwe Wegen' wordt ontbonden en de brugcatechese wordt herbekeken.

Er wordt een gezinsnammidag georganiseerd tijdens de eerste bijeenkomst van de voorbereiding op het feest van achtjarigen en het feest van groeizegen.

Ook hier wordt een programma aangeboden waarbij ouders en kinderen hun dagelijks gezinsleven kunnen linken aan het gemeenschapsleven van de parochie waarin ze de sterke momenten van hun gelovig leven willen vieren.