Klimop

KLIM-OP is een niet-commerciële vereniging:

 

- die toegankelijk is voor alle alleenstaanden (vrijgezel, gescheiden, weduwe, weduwnaar,

alleenstaande ouder.. )

- die openstaat voor iedereen die moeilijkheden heeft om de teleurstelling, verbittering

of eenzaamheid te verwerken

DOELSTELLING:

 

- elkaar helpen in het verwerkingsproces op psychisch, juridisch of materieel vlak

- u op een volkomen spontane en ongedwongen wijze in contact brengen met andere

alleenstaanden uit uw streek

- uw vriendenkring uitbreiden

- wekelijks deelnemen aan tal van sportieve, culturele en ontspannende activiteiten in

groepsverband

Wenst u vrijblijvend bijkomende informatie:

contacteer ons bestuur dan via:

- e-mail: klimop.buizingen@gmail.com

 

- Voorzitter: MUYLDERMANS Jacquelinne

Tel: 02/356 65 34 0473/49.19.64

jacqueline_muyldermans@hotmail.com

 

- Bestuursleden:

Administratie + parochieraad: Francine: 02/396.19.91 0474/52.87.51 surkyn.francine@gmail.com

Redactie boekjes + Nieuwkomers: Georgette: 02/377.25.79 0478/46.59.59

 

- Bestuursmedewerkers: Corinne en Eric

of kom naar onze info–avond: ELKE EERSTE VRIJDAG v.d. MAAND

(behalve in juli en augustus) vanaf 20u.30' bovenzaaltje achter Don-boscokerk

1501 Buizingen - Alsembergsesteenweg , 130 (trap op en boven de 1° deur)

Jaarlijks lidgeld €30 verzekering inbegrepen

PS. wij willen duidelijk stellen dat Klim-Op in geen enkel opzicht een relatie of huwelijksbureau is.

 

Klimoppernieuws Agenda november 2018