Doop

Proficiat met de geboorte van jouw kindje! 


Wil je graag je kindje laten dopen, dan kan je terecht bij iemand van het doopteam:

Alle afspraken en voorbereidingen gebeuren via hen.


CONTACTGEGEVENS DOOPTEAM:


Pascal Barbé en Rita Vanderheyden

tel.02/356.69.61

pascal.barbe@telenet.be


CONTACTGEGEVENS DOOPVOORGANGERS:

 

Anne Verhoeven:

02/305.32.84

verhoevenanne01@gmail.com

 

Rudy Kips:

02/377.72.81

rudy.kips@skynet.be

 

Johan Veys:

02/380.99.06

johan_veys@hotmail.com


 

Christiaens Luc:

02/ 356 17 47

lucchhalle@gmail.com


De vieringen gaan door in een beurtrol in de Don Bosco of Sint-Vincentius kerk te Buizingen.

- éénmaal per maand op een zaterdag- of zondagnamiddag

- éénmaal per maand tijdens een weekendviering naar keuze.


Elke maand is er een woensdag- avond voorzien waarop je je kindje kan laten inschrijven voor de doop.

Om 20 uur ben je dan welkom in één van onze bovenlokalen achter de Don Boscokerk te Buizingen,  Alsembergsesteenweg 130.

Parkeren kan je aan de linkerzijde van de kerk.

Ga de trap omhoog richting parochiesecretariaat en neem de eerste deur.

 

Graag in schrijven voor de ouderavond die doorgaat in de maand vóór de doopdatum van je kindje. Op die ouderavond maken we afspraken met alle ouders.


Per dopeling wordt een bijdrage van 25 € gevraagd.

Indien 2 kindjes uit hetzelfde gezin op hetzelfde moment gedoopt worden bedraagt de bijdrage 40 €.


De betaling gebeurt via overschrijving ten laatste 14 dagen voor de doopdatum op rek. nr BE 27 734 034 751 873

VZW Zennedal-Ommekaar, Alsembergsesteenweg 130 te 1501 Buizingen met als mededeling:Doop Naam + voornaam kind + doopdatum


Standaard doopviering(klik hier) Deze viering kan je naar eigen smaak en creativiteit aanpassen!

 

Een keer per jaar worden alle dopelingen van het voorbije jaar uitgenodig in een feestelijke viering. Na afloop kan je dan het doopdruppeltje van je dopeling mee naar huis nemen.

 


 
Indien jouw gegevens op deze website niet meer juist zijn of je wenst deze gegevens of fotomateriaal om privacyredenen te laten verwijderen,

gelieve dan met ons contact op te nemen via contact@parochiesinbeweging.be


© Copyright. All Rights Reserved.