Bijbelgroep

THUIS DE BIJBEL LEZEN

 

De meeste christelijk gedoopten hebben thuis wel een bijbel of minstens een Nieuw Testament liggen. Maar hoe begin je er in te lezen? In onze kerken liggen nu gratis enkele 'Bijbelleesroosters'. Dit is een soort agenda waarin dagelijks een stukje uit de bijbel is aangeduid. Een kleine moeite voor een wereld van verschil.

BIJBELGROEP

 

Maandelijks komt een groepje mensen samen rond een bijbeltekst.

Deze bijeenkomsten hebben plaats - telkens om 20uur - in "de Ark": dit

is een van de parochielokalen rechts-boven, achter de Don Boscokerk te

Buizingen op de Alsembergsesteenweg.

Iedereen is vrij hierbij aan te sluiten, enige voorkennis is niet vereist maar we rekenen natuurlijk wel op belangstelling voor de bijbel.

Iedere deelnemer kan, over de vooraf overeengekomen tekst, vertellen hoe het verhaal bij hem overkomt.

Iedereen respecteert ook de uitleg van de andere en we treden nooit in discussie.

Af en toe voorzien we ook in een avond " open groep" voor een breder publiek waar uitleg gegeven wordt over een stukje bijbel.

PROGRAMMA: 2018

8 januari Marcus 2;1-12 Genezing lamme

5 februari Marcus 6;14-29 Onthoofding J.d. Doper

5 maart Marcus 6;30-44 Spijziging 5000 & 8;1-10 spijziging 4000

9 april Verrijzenis Maria Van dooren

7 mei Marcus 14;3-10 Zalving in Bethaniƫ

4 juni Marcus 11;20-26 Geloof dat bergen verzet

3 september Johannes 5;1-18 Lamme Betsesda

1 oktober Johannes 7;1-23 Loofhuttenfeest

5 november Jeremia 23;1-8 Nieuwe herder

3 december Spreuken 9;1-18 Vrouwe wijsheid/vrouwe dwaasheid

 

Zin om mee te doen? Van harte welkom!

 

Graag meer inlichtingen?

 

Contactpersonen:

Freddy Steens

Geynstbos 49

1501 Buizingen.

Tel. 02.360.23.10

freddy.steens@telenet.be

Jos Bellemans

jozef.bellemans@telenet.be