Parochies in beweging Buizingen

" Waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden."

dixit Christus (Mattheüs 18:20)

 

------------------------------------------------------

 

" En word je in een of ander dorp niet aanvaard...? Schud het stof uit je sandalen:

Er zijn plekken te over waar Jezus' kritische droom wel wortel schiet."

dixit Priester Rik Devillé.

Sint Vincentius kerk

1501 Buizingen

 

Don Bosco kerk

1501 Buizingen

 

 

Zondag 18 maart

11 u. Viering

 

Zondag 25 maart

11 u. Viering Palmzondag

 

 

Zondag 18 maart

10 u. Viering

 

Zondag 25 maart

10 u. Viering Palmzondag

 

Maandag 26 maart

20.00 u. Stille Maandag verzoeningsviering (start Goede Week)

 

Dinsdag 27 maart

20.00 u. Beklijvende Dinsdag herdenking

 

AGENDA 2 KERKEN

 

 

 

Elke dinsdag om 20.30 u

in Don Bosco, in lokaal De Ark:

 

Repetitie van het Suma Khantatykoor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 14 maart om 20 uur voorgangersvergadering in de Ark

 

Woensdag 21 maart om 20.00 u. parochieraad in de Regenboog

 

Zaterdag 24 maart: bijeenkomst 8-jarigen in de Don Bosco lokalen

 

Dinsdag 27 maart om 09.00 u. grote Paaskuis Don Bosco kerk

 

 

 

LITURGISCHE VIERINGEN ... trefpunten van hoop :

 

 

PAROCHIENIEUWS :

 

 

 

 

 

In poetsen ben ik niet zo goed,

huis noch ziel.

Ik vergaar stof

en koester vlekken.

De grote schoonmaak... is mij vreemd.

En soms blijf ik hangen in mysterieuze webben.

Geert De Kockere

 

Pasen, tijd om schoon te maken in je ziel en in je huis.

 

Je bent welkom om mee te komen schrobben en boenen

op DINSDAG 27 MAART om 9.00 uur in de Don Bosco kerk

 

 

 

 

 

Ingaan

 

Zondag na zondag stellen we ons de vraag: Vandaag, Palmzondag, krijgen we een paar vragen op ons bord. Gaan we in op de vragen die Jezus ons stelt? Gaan we met hem mee op weg doorheen het lijden ?

 

Hoe ver gaan we in onze solidariteit met Oeganda ?

Hoe ver gaan we in het veranderen van onze levensstijl ?

Hoe ver gaan we in het breken en delen ?

Hoe ver gaan we … ?

Lees je graag meer ? Op www.parochiesinbeweging.be

 

 

 

PAROCHIERAAD DON BOSCO FEBRUARI

 

Met het gedicht ‘Desiderata’ (Max Ehrmann) opent de vergadering.

Enkele prikkels hieruit:

“Bedenk welke vrede er in stilte kan heersen.

Zeg je waarheid rustig en duidelijk en luister naar anderen.

Geniet zowel van wat je hebt bereikt als van je plannen.

Volg de loop der jaren met gratie, verlang niet naar een tijd die achter je ligt.

Kweek geestkracht aan om bij onverwachte tegenslag beschermd te zijn,

maar verdriet jezelf niet met spookbeelden.

Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf.

Heb vrede met God, hoe je ook denkt dat Hij moge zijn.

Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen is dit toch nog steeds een prachtige wereld. Streef naar geluk.”

 

Het verhaal van vormselgroep Crea Viva (Creativiteit en Levendig)

Na vijf jaar vormselcatechese Lange Weg staat deze groep van 13 jongvolwassenen te trappelen om ons hun traject voor te stellen. Het is een levendig en creatief traject dat hun groepsnaam alle eer aandoet. Door de jaren hebben hun catechisten Marleen en Steven, met de steun van Marga, deze jonge mensen zien evolueren van speelse kinderen naar – gelukkig nog altijd – speelse jongeren die heel wat in hun mars hebben.

Ze ‘staan’ er echt en vlotjes nemen zij ons mee langs een rijk gevuld catechesetraject, opgebouwd rond vijf pijlers, één voor elk jaar dat ze samen onderweg waren: ‘Iedereen de moeite waard’, ‘Samenwerken’, ‘Solidariteit’, ‘Innerlijkheid’ en ‘Op weg naar het Vormsel’.

In het eerste jaar lag het accent op de eigen aard en persoonlijkheid van iedereen en op het respectvol omgaan met anderen. Een levend ganzenbord en een tentenspel met opdrachten

roepen duidelijk nog plezante herinneringen op, maar er werd ook gewerkt rond vragen als ‘Hoe ervaar ik mezelf; hoe beweeg ik me tussen anderen, hoe zit het met mijn vertrouwen in anderen, hoe kijk ik met een open blik naar mezelf en naar anderen?’

Ook een kennismaking met andere religies zoals het Boeddhisme en de Islam stond op hun programma.

In het kader van ‘Solidariteit’ staken ze de handen uit de mouwen tijdens de Opendeurdag van Ommekaar, zetten ze zich in voor de Damiaanactie, speelden in Halle een groepsspel rond het thema ‘Vluchtelingen’ en boerden een heel weekend op de zorgboerderij

’t Goteringenhof in Gooik. En onder het moto ‘Aangepast materiaal maakt het werk lichter’ sponsorde Crea Viva een kruiwagen met twee wielen voor de mensen met een beperking die er komen helpen.

Met een bezinning/meditatie rond ‘geloof’ en een groepsspel rond ‘engagement’ werd het laatste jaar stilaan uitgekeken naar het Vormsel. Het wordt zeker de moeite waard, daar staan deze jongeren garant voor! Welkom op zaterdag 3 maart om 17u op hun Vormselviering.

 

Evaluatie vieringen

Telkens weer zijn we ons bewust van de rijkdom van deze vieringen. Een huwelijksjubileum, opgeluisterd met sacrale dans en wondermooie teksten, een niet overladen feestviering voor 50 jaar Parochieraad en feest van onze patroonheilige, met mooie muziek en beelden, een verrassend onthaal, grote betrokkenheid, het evangelieboek centraal en het evangelieverhaal dat doorheen de hele viering liep. Ook altijd beklijvend dat er in de homilie iets persoonlijks vervat zit en dat er een voelbare rust uitgaat van de voorganger.

In de viering van Aswoensdag was er een grote opkomst van jongeren van de catechese en de

groep van Groeizegen had een eigen inbreng.

Aandachtspunt voor de vastenvieringen: het centrale woord van de viering goed zichtbaar maken en, milieubewust als we trachten te zijn, zou het goed zijn de boekjes wat mee te laten vasten: 8 pagina’s i.p.v. 12.

 

Broederlijk Delen

Dit jaar is Jetrace uit Oegande te gast in onze parochie. Zij is werkzaam bij COSIL, een partnerorganisatie van Broederlijk Delen. Ze begeleidt er arme gezinnen en jongeren en helpt hen om kleine maar duurzame ondernemingen op te starten. Gelegenheid om haar te ontmoeten op 7 maart (debatavond) en op 11 maart in de zondagsviering. Jetrace zal ook mee koken voor de solidaire maaltijd op 11 maart. Op het programma tijdens haar verblijf: bezoek aan o.a. Ommekaar en de Kinderopvang, Don Boscoschool, Ziekenhuis, Rust-en verzorgingstehuis, Mutualiteit.

 

Verslag Parochiale Ploeg

Tijdens het jaarlijkse weekend werd er gebrainstormd over een naam voor wat tot nu toe het Podium genoemd werd, de nieuwe trapconstructie. Zeg vanaf nu nooit meer ‘Podium’ maar ‘De beleving’, naar analogie met de visietekst.

Ook werd er nagedacht over de begroting voor de volgende 5 jaar.

Er is vraag naar openheid naar buiten toe. We willen aantrekkingspool zijn, mensen laten voelen dat ze hier welkom zijn. Op zaterdag 16 juni, van 9u tot 12u kan iedereen die dit wenst mee komen nadenken over hoe dit kan gerealiseerd worden.

Met het nog resterende budget van de vorige begroting zullen er enkele kleinere zaken afgewerkt worden zoals een leuning aan de trap (kant Don Boscobeeld) en een hellend vlak om de doorgang vanuit de kerk naar lokaal ’t Bieke toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.

Verder wil de Ploeg een project lanceren, in samenspraak met de Parochieraad, rond kennismaking met en aantrekking van jonge en minder jonge mensen bij onze parochie.

Hoe kunnen wij open huis zijn, een welkome plek voor mensen?

Persoonlijk nam ieder lid van de Ploeg een element uit de visietekst mee om er het komende jaar aan te werken.

De proefperiode met de Evangelische Gemeenschap is goed verlopen en er werd een overeenkomst met stilzwijgende verlenging opgesteld, in afwachting dat deze mensen een geschikte locatie zouden vinden voor 100 à 150 personen.

De Ploeg maakte ook werk van het beantwoorden van de brieven van de vormelingen.

Dit was een dankbare en verrijkende ervaring.

 

Varia

Er is nog altijd vraag vanuit Welzijnszorg naar personen die zich willen engageren voor een regionale werkgroep.

Ook voor de Mariaprocessie worden er nog mensen gezocht.

De nieuwsbrief werd bezorgd aan een 15-tal mensen die niet over een computer beschikken. Voor deze eerste editie – waarvoor dank aan Frans – zou het goed geweest zijn mocht er een begeleidend briefje bijgevoegd geweest zijn.

Vraag is of deze nieuwsbrief in kleur moet afgedrukt worden. Wij opteren voor een zwart-wit versie omwille van het kostenplaatje.

Zowel in blije als in droevige momenten weten we ons verbonden met elkaar. Vandaar dat er een wenskaartje gestuurd wordt n.a.v. een geboorte en een kaartje van medeleven bij een overlijden van mensen die we in ons hart dragen.

 

Anette Rimez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWE ZANGERS HARTELIJK WEJKOM BIJ SUMA KHANTATY

 

Het koor Suma Khantaty ( = mooie dageraad ) verwelkomt nog steeds nieuwe koorleden. Voor de mensen die nog twijfelen, ik zou zeggen : “ga er voor”. We zijn een toffe groep waar veel warmte en vriendschap heerst. Het zingen brengt je telkens opnieuw gelukhormonen en is een ontspannende activiteit in deze stressvolle maatschappij! Je wordt er alleen maar beter van!

 

Even een overzicht van onze optredens in de voorbije jaren :

- Opluisteren van vieringen zoals met Kerstmis, Pasen, Midzomer , koorviering ………..

- Concerten zoals midzomerconcert, kerstconcerten in Buizingen en in rusthuis, “ een muzikaal

vieruurtje”, dubbelconcert met koor ‘Singhet fro’ Mere in Buizingen en Mere.

 

We repeteren iedere dinsdag in de Ark, lokaal achter de kerk in Buizingen, van 20 u 15 tot 22 u

We kijken uit om jullie te mogen verwelkomen.

Voor inlichtingen: Victoria Stroolens , voorzitster; victoria.stroolens@skynet.be + tel : 02.380.00.85

 

 

DE PASSIE

 

De Passie 2018 De alweer derde editie van de Passie komt naar de provincie Antwerpen.

De Grote Markt van Lier zal op 24 maart 2018 het toneel vormen om het verhaal van de laatste dagen van Jezus te vertellen. U kunt dit multimediaal gebeuren zelf live bijwonen.

Wat is de Passie?

De Passie vertelt door gebruik te maken van muziek, toneel en projectie het verhaal over de laatste dagen van Jezus en zijn leerlingen. Met dit betekenisvol verhaal over vriendschap, macht, verraad en verzoening, lijden en opoffering, zwakte en idealisme, afkeer en ongeloof, liefde, dood en verdriet, nieuw leven en hoop willen we mensen raken en verbinden.

De Passie kiest ervoor te werken met bekende Vlamingen enerzijds en lokale talenten anderzijds. We rekenen op 10.000 toeschouwers en een half miljoen kijkers via televisie. Dit jaar staan Johan De Paepe en Ward Bal in voor de regie.

Praktische informatie rond de Passie

Locatie :

Grote Markt Lier

 

Datum:

Zaterdag 24 maart 2018

17.00 uur: Palmviering met Mgr. Bonny in Sint Gummaruskerk

20.00 -21.30 uur: opvoering van de Passie Locatie: Grote Markt Lier

 

Toegang:

-Staanplaatsen : gratis

-Tribuneplaatsen :: 25 euro per persoon

te reserveren via info@depassie.be of

via 03 312 55 15.

 

Voor wie:

voor alle geïnteresseerden van jong en oud

 

Vervoer:

- Eigen vervoer en je auto of fiets parkeren op de daarvoor aangeduide plaatsen

- Busvervoer dat speciaal voor de Passie wordt georganiseerd :

Reserveer een plaats op de bus vanaf een daarvoor aangeduide opstapplaats

of verzamel 40 mensen op een door jou te kiezen plek en we halen je op en brengen je bij de Passie en daarna weer terug.

Beide formules kosten 12 euro per persoon.

Voor die groep die in Vlaanderen de meeste mensen kan verzamelen om te vertrekken van dezelfde plek, zal het busvervoer gratis zijn.

Reserveren kan via: info@depassie.be Bijlage Grootte logo depassie2018.png [1] 239.42 KB A

 

 

 

IETS TE VIEREN?

KIES BEWUST – KIES FAIRTRADE

 

 

Een receptie, zomerfeest, wijk- of straatfeest, een pensenkermis, een geschenk.

Ontdek ons ruim aanbod: van apero tot after dinner, 6 soorten fruitsappen, een uitgebreid assortiment aan wijnen en eerlijke rum als basis voor een lekkere coctail. Een waaier van koffiegeuren en thee, en suiker en chocolade...

Voordeel: ongeopende flessen nemen we terug en je betaalt enkel wat je hebt verbruikt.

Grote bestellingen: liefst 2 weken vooraf doorgeven.

 

Spring gerust even binnen in een van onze Wereldwinkels in de streek: Alsemberg, Buizingen, Halle, Lot, Sint-Kwintens-Lennik.

Je vindt hun adres op https://www.oxfamwereldwinkels.be/nl/winkels

 

 

 

BIJBELGROEP DON BOSCO BUIZINGEN

 

De Bijbel, het meest gelezen boek ter wereld en allicht ook het meest besproken boek, blijft een unieke bron van inspiratie. Het boek is tijdloos: geschreven uit een andere tijd en een andere cultuur en toch zo actueel en toe te passen op vandaag. Het heeft onze westerse cultuur intens beïnvloed, denk maar aan de muziek, de beeldende kunsten, de literatuur….

Niet verwonderlijk dat wij ook vandaag nog samenkomen omdat dit boek ons zo boeit.

Belangstelling, dat is de enige vereiste om mee te doen met onze bijbelgroep. Tijdens zo’n bijeenkomst is ieder vrij om iets te zeggen over de vooraf overeengekomen tekst. Ieder respecteert de uitleg/visie van de andere. Eventuele vragen of opmerkingen komen achteraf aan bod. Ieder om beurt zorgt voor een bezinning vooraf.

Eenmaal per jaar nodigen wij een spreker/spreekster uit om een stukje bijbel toe te lichten. Warm aanbevolen ook aan wie geen ‘vaste’ deelnemer is.

In oktober verzorgt de bijbelgroep een zondagsviering met een ‘speciale gast’.

Zo hadden wij al Zuster Maria Van Doren te gast, theologe en ex-missionaris in Mexico, Piet Stienaers, Salesiaan van Don Bosco, Herman Van Rompuy en Meyrem Almaci, politici die ons lieten delen in hun geloofsbeleving.

Zin om mee te doen? Welkom elke eerste maandag van de maand, behalve in juli en augustus, telkens om 20u in één van de bovenlokalen achter de Don Boscokerk, Alsembergsesteenweg 130 te Buizingen.

 

 

 

 

 

PAROCHIERAAD 2017-2020

 

Mensen die jou en jou van onze Don Boscoparochie vertegenwoordigen in de parochieraad.

Spreek hen gerust aan met een vraag, een suggestie, een opmerking...

De parochieraad wil er zijn voor jou.

Agna Vandenberghe, Ilse Bruyndonckx, Rudy Kips, Jonas Deleener en Steven Decrock ontbreken op de foto.

 

Van André Brems hebben we in maart afscheid moeten nemen.

We blijven met hem en hij met ons verbonden over de dood heen.

 

 

 

 

 

 

Niemand hoeft zich alleen te voelen

 

Bedenk jij heel veel ‘zomaartjes’ ????

 

Een zomaartje : iets wat je zomaar voor iemand doet…

Een kus, een klus, een groet, iets dat niet moet, een wens, een verrassing, een hapje of drankje aanbieden….

 

Je bedenkt er waarschijnlijk nog veel meer.

 

Doe jij mee en schrijf je gegeven ‘zomaartjes’ onder de regenboog.

stuur je regenboog naar donboscobuizingen@gmail.com

 

 

 

NIEUW INTERNETADRES VOOR OMMEKAAR

 

Het initiatief dat werkt aan armoedebestrijding in Buizingen en omstreken namelijk Buurthuis Ommekaar bestaat nu reeds 27 jaar. Tot nog toe hadden ze geen eigen website, maar daar is recentelijk verandering in gekomen. Je kan vanaf nu alle informatie over buurthuis Ommekaar vinden via www.buurthuisommekaar.be. Je vindt er de openingsuren, sluitingsdagen, contactgegevens en andere algemene informatie. Er is ook een speciale pagina voorzien dat u vermoedelijk zal interesseren en deze heet de “nieuwtjes”-pagina. Hierop kan je wekelijks nieuwe promoties, acties en activiteiten vinden die er in het buurthuis plaatsvinden. Op die manier hoef je nooit meer iets te missen. Neem vandaag nog een kijkje op de nieuwe website en laat weten wat jij ervan vindt.

 

 

 

 

 

 

 

RELATIEPASTORAAL

 

Heb je trouwplannen en wil je kerkelijk huwen in één van onze parochies in Halle?

 

Wil je graag hieromtrent informatie zoals

Welke stappen moet ik ondernemen?

Waar en wanneer kan ik een afspraak maken?

Welke documenten heb ik nodig?

Kan ik me inschrijven voor een relatiedag?

Kan ik een wijziging aanbrengen aan datum, uur, …

Hoe maak je een viering? Hebben jullie modellen?

 

Via: relatiepastoraalhalle@gmail.com helpen we je graag verder.

 

 

 

 

 

FACEBOOK DON BOSCO BUIZINGEN!

 

Werken voor en met jonge mensen … hen op weg zetten naar een verdere toekomst, dat was het levenswerk van Don Bosco.

Een open kijk op de wereld, hedendaagse vormen van communicatie…

Een lied zingt door je hoofd : Een zee van mensen, mensenzee, spring er maar in, ga met ons mee…

 

En zie de facebookpagina's werden een feit:

https://www.facebook.com/DonBoscoBuizingen/

 

https://www.facebook.com/feestzaalkamphuisZennedal/

 

Korte berichtjes, foto’s, filmpjes zijn welkom,… Vragen stellen, een discussie starten,…

Je kan ons dagelijks volgen en vele malen leuk vinden of een kritische noot neerpennen...

 

 

 

 

EEN ANDER GEZICHT VAN DE KERK (bezield verband) © Golfslag, 9e jrg. editie 2-2015

 

 

 

KOOR SUMA KHANTATY

Het leven is muziek,je bepaalt zelf welke tekst je er op zet.

Met deze titel zou je een roman kunnen schrijven, maar je zou er ook een

uitnodiging kunnen in zien om samen met anderen een beetje muziek te maken,

te zingen en te leven en vitamientjes op te doen.

En dan zou ik alle “jongeren” - wie wil daar niet bij zijn? - willen uitnodigen

om deze levende muziek mee te komen waar maken.

We komen samen elke dinsdag in de lokalen van de parochie vanaf 20 uur

en zingen liederen uit de hele wereld.

In groep gaat dat echt prima en het wordt een muzikaal feest voor de oren

en het hart. Hoge eisen worden niet gesteld, enkel graag zingen in groep,

mekaar ondersteunend en bemoedigend in een blije sfeer van vriendschap.

Dus welkom en geef een seintje aan iemand van het koor die je kent.

Vanwege het koor Suma Khantaty (betekent: Mooie dageraad).

 

ACTIVITEITEN VIA E-MAIL

 

Ben je graag met een klein berichtje op de hoogte van wat er reilt en zeilt in de Don Boscoparochie ?

Doorheen de tijd groeide het mailbestand van de jonggezinde vieringen, waarmee je maandelijks wordt uitgenodigd voor de jonggezinde viering, uit tot een klein mailbestandje waarmee je op de hoogte geraakt en uitgenodigd wordt voor zinvolle parochie-activiteiten.

Toegevoegd worden aan dit mailverkeer kan door een berichtje te sturen naar Nancy en Bart vanvolsem.bart@scarlet.be

We letten erop dat jouw mailadres voor anderen bij de mails niet zichtbaar is.

Het is een eenvoudige manier om leuke activiteiten zeker niet te vergeten !

Nancy en Bart

 

 

CONTACTEN:

www.parochiesinbeweging.be

www.facebook.com/DonBoscoBuizingen

 

SINT-VINCENTIUS

 

Parochie en kerkraad

Gemeenteplein 1, 1501 Buizingen

Contact: tel. 0479 87 32 30

 

DON BOSCO

 

Pastorie

Alsembergsesteenweg 130,

1501 Buizingen tel. 02 356 77 71

 

Permanentie:

di van 9 tot 16u, wo van 9 tot 12u

en vr van 9 tot 12u

 

Centrumverantwoordelijke: Els Paridaens

christiaensparidaens@telenet.be

tel. 02 356 77 71

donboscobuizingen@gmail.com

 

Parochieverantwoordelijke:

vanvolsem.bart@scarlet.be

tel. 02 361 05 10

 

CATECHESE VERANTWOORDELIJKEN

 

Doopsels:

Inge Mertens

peter.inge@telenet.be

tel. 02 377 64 95

 

Kinder-en jongerencatechese:

 

*8-jarigen:

achtjarigensv@gmail.com - Hilke Vanvolsem

achtjarigendb@gmail.com - Kristel Stoffels

 

*Groeizegen:

02 356 77 71

Els O - Anita Sermon en Els Paridaens

els.o@telenet.be

anita.sermon@telenet.be

christiaensparidaens@telenet.be

 

*Vormselcatechese:

donboscobuizingen@gmail.com

tel. 02 356 77 71

 

Verloofdenpastoraal:

Kristel Stoffels

tel. 02 356 77 71

relatiepastoraalhalle@gmail.com

 

Voor alle mededelingen in het parochieblad: buizingenlot@gmail.com

 

Webmeester:

jean-luc@debodt.be

 

NUTTIGE ADRESSEN:

 

LOKAALVERANTWOORDELIJKEN

 

Don Boscoparochie Buizingen

Zennedal

Alsembergestwg 130

1501 Buizingen

 

Reserveren

Activiteiten met overnachting:

www.zennedal.tk, cjt@cjt.be

freddy.steens@telenet.be

tel. 02 360 23 10

Activiteiten zonder overnachting:

Benedenzalen

 

Secretariaat vzw Zennedal-Ommekaar

Alsembergsesteenweg 130

1501 Buizingen

tel. 02 356 77 71

Bovenlokalen: Ark en Regenboog

tel. 02 360 20 49

marij.vanisterbecq@telenet.be

 

Sint-Jozefparochie Lot

Buurthuis Babbellot

(Onze Kring)

Dworpsestraat 90 1651 Lot

 

Reserveren

Activiteiten feestzaal

Henri Vaeye

Dworpsestraat 66 1651 Lot

tel. 02 377 29 03

Henri.vaeye@telenet.be

 

Vergaderingen Klaproos

Mieke Michiels

Beerselsstraat 55 1651 Lot

tel. 02 378 31 07

miemichiels@hotmail.com

Sint-Vincentiusparochie Buizingen

 

De Simmebrug

O. de Kerchove d' Exaerdestr. 48

1501 Buizingen

 

Reserveren:

Jonas Deleener

0471/31.88.96

jonasdeleener@hotmail.com

 

 

BUURTHUIZEN

 

Ommekaar

tel. 02 361 22 93

www.parochiesinbeweging.be/

buurthuis-ommekaar.htlm

ommekaar@scarlet.be

 

Babbellot & Wereldwinkel

Mieke Michiels

tel. 02 378 31 07

www.parochiesinbeweging.be/

buurthuis-babellot.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWS UIT ONZE FEDERATIE :

 

 

PALMZONDAG

 

De Heer heeft een ezel nodig

 

Pasen komt stilaan in zicht.. Jezus trekt op naar Jeruzalem. Omringd door een enthousiaste menigte staat de feestelijke stoet aan de poorten van de stad. De intocht was een vreugdevolle

Bedoening. En de Romeinen hadden er ook geen moeite mee: een man op een ezel kan niet zo gevaarlijk zijn.

 

Jezus handelde zoals de profeten in het Oude Testament: niet alleen door zijn woorden, maar ook door zijn manier van handelen wilde Hij het volk tot inzicht en inkeer brengen. Jezus stelde dus profetische daden; Mensen hadden verwachtingen naar iemand die he n zou verlossen uit hun narigheid en van de Romeinse bezetter. Maar Jezus komt niet met macht. Hij is nederig en rijdt op een ezel. God zoekt het niet in spierkracht van mensen, maar in de Geestkracht. Hij vindt zijn vreugde in al wie hoop op zijn liefde en trouw.

Jezus rijdt dus op een ezel, Hij komt niet met een dienstwagen. En zoals beloofd, zullen de leerlingen het dier wel aan de eigenaar gaan terugbrengen. Het ezeltje is naar de weide teruggekeerd, maar ket kreeg voor altijd een plaats in de christelijke symboliek.

De Heer had een ezel nodig, de Heer heeft ook ons nodig. Wij mogen meegaan op zijn pelgrimstocht. Durven we dit aan als het leidt naar Jeruzalem en naar een lijdensweek?

Want inderdaad, tussen de intocht in Jeruzalem op een ezel en de verrijzenis ligt de lijdensweg, zijn kruisweg.

 

Wij beginnen aan die lijdensweek op Palmzondag. Wat op onze dagen gebeurt, maakt velen angstig: emigranten, slachtoffers in het Nabije Oosten, terrorisme, vervolgde christenen

Durven wij meegaan met Jezus naar Jeruzalem? In zijn preek omschreef paus Franciscus vorig jaar Palmzondag als ‘de dag om voor Christus te kiezen’. In plaats van de mantels en de levenloze groene palmtakken uit te spreiden voor Jezus, zouden we beter nederig onszelf

voor Hem uitspreiden en roepen “Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer”.

Christus volgen, ook als het moeilijk is, dat is de opdracht waar gelovigen in deze tijd voor staan. Kiezen we voor Jezus en blijven we meegaan?

Palmzondag leidt tot Pasen, maar doorheen een weg van lijden.

Raymond Decoster, deken

 

 

 

De lente maakt vrij en blij

 

Heb je ook al opgemerkt dat de veertigdagentijd tussen de winter en de lente valt? Pasen is dan ook verankerd in de lente, het jaargetijde van openbloeiend en nieuw leven.

In de paasdagen komt naar boven wat gelovige mensen altijd bezig houdt, en wat duidelijk wordt in de natuur, namelijk dat dood en ondergang nooit het laatste woord hebben. Het leven ontwortelt zich aan de dood.

Planten, bomen en bloemen zijn doods en kaal in de donkere wintermaanden, mar als de dagen beginnen te lengen, en de vroege voorjaarszon de levensdrang in het mensenbloed beroert breken blad en bloemknoppen door. Ook de graankorrel moet eerst sterven in de grond om pas dan rijke vruchten te dragen, de nieuwe oogst. Het lijkt erop alsof in het sterven het volle leven wordt voorbereid.

Hierin ligt nu juist een grote uitdaging voor jou en mij: veertig dagen de weg van het zaad gaan. Wij zijn immers ook een stukje natuur. De vasten is dan ook een uitnodiging om uit de slaap te ontwaken. Want we zijn ingedommeld door onze onverschilligheid en n zelfvoldaanheid, door onze drang naar altijd meer en nog meer.

De veertigdagentijd is al ver gevorderd, maar toch hebben we nog een kleine twee weken de tijd om uit die diepe slaap van gelatenheid te ontwaken, zodat je minder geleefd wordt, maar zelf je leve in handen neemt. We kregen sinds Aswoensdag deze gunstige bekeringstijd om zelf een beter mens te worden, niet bezeten door macht en bezit maar bereid tot broederlijk delen. Niet somber, maar sober en eenvoudig. Zo word je blij, zo word je vrij, je verrijst!

We hebben nog flink wat dagen om ons solidair op te stellen naar anderen toe. Dit jaar doet Broederlijk delen een beroep op onze vrijgevigheid voor Grace en de boerengezinnen in Oeganda. Een mooi woord ‘Vrijgevigheid’: het is een levenshouding die je vrij maakt door te geven en te delen.

Lente en vasten is tenslotte ook een periode van verzoening. Mekaar niet vastpinnen op ons verleden, maar telkens opnieuw durven vertrouwen schenken en nieuwe kansen geeft, zoals de natuur ook nieuwe levenssappen en nieuwe groeikansen krijgt. Zo wordt Pasen een feest van nieuw leven en verrijzen.

Nog een goed vervolg van je tocht naar Pasen.

Raymond Decoster, deken

 

 

 

Niet minder, maar méér

 

We kijken met z’n allen uit naar de lente en de zomer. De herfst en de winter zijn doorgaans niet de seizoenen waar een mens hevig naar verlangt. Ze zijn somber en donker, en tellen korte dagen met te weinig licht. Maar we voelen ’s morgens en ’s avonds dat het ij aan het keren is. De dagen worden langer, er komt meer en meer licht. We gaan de goede richting uit.

Het feest van Maria Lichtmis begin februari, met zijn pannenkoeken, was vroeger het moment

om stilaan in beweging te komen. Alles werd in gereedheid gebracht om de voorjaarswerkzaamheden te kunnen aanvatten.

In vele dorpen in Zeeland kennen ze nog steeds het ‘Strao’. Dan worden, na de lange winterperiode, de paarden van de stal gehaald en naar zee gebracht om hun benen te wassen , en ze te ontdoen van alles wat er niet thuishoort om klaar te staan voor het werk op het veld.

 

Ook christene beleven zo een Strao: onze veertigdagentijd, de vasten. Een voorbereidingstijd is altijd goed, doet altijd deugd. Een andere bril opzetten, een andere kijk op de dingen, een nieuw perspectief. Even het gewone loslaten om je af te vragen of de gevolgde weg niet links of rechts moet bijgestuurd worden.

De veertigdagentijd wordt meestal afgedaan als een tijd van ‘minder’: minder eten, minder alcohol, minder smartphone, minder auto, minder internet, minder… Maar de vastentijd is evenzeer een tijd van méér: meer tijd om die dingen te doen die er door onze verplichtingen en drukke agenda meestal niet van komen. Meer tijd voor jezelf, want je kan pas meer tijd maken voor anderen als je voor jezelf ruimte hebt vrijgemaakt.

Bovenal is de vasten een tijd om meer tijd te maken voor God, voor gebed en bezinning. Dat is wellicht het moeilijkste, en dat brengt vaak geen tastbaar resultaat teweeg. Toch hebben we deze quality-time broodnodig.

Mgr. Bonny van Antwerpen vertelde op de radio over zijn bezoek aan Syrië dat de tijd nog niet rijp is voor grote delegaties en beloftes. We moeten vooral, zo zei hij, de mensen die iedere dag geconfronteerd worden met oorlog en geweld laten weten dat we met hen begaan zijn. Dit is een uitdaging voor ons allen in deze veertigdagentijd. Niet de wereldschokkende ingrepen en veranderingen zullen het verschil maken. Het gaat vooral om het bewustzijn dat iets moet veranderen in de wereld en in ons leven. Door even stil te vallen en te bezinnen, door er de landkaart van het evangelie bij te nemen, zullen we op het spoor komen van wat er echt toe doet: de relatie met onszelf, met de ander en met God.

Ook al loopt de vasten stilaan naar haar einde, toch blijft dit ook nadien een opdracht en altijd de moeite waard. Ook aan ons zegt God: “Zie, Ik ga iets nieuws beginnen, zie je het niet, het is al begonnen”. Vaak hebben we het in alle drukte niet gezien.

(naar Jos Daems, proost van de Boerenbond)

 

 

 

 

Sint Jozef, een krachtige lentefiguur

 

In deze maand maart komt de lente weer stilaan piepen. We schudden handenwrijvend de wintermoeheid uit onze lome benen, en de Gilles stampen het frisse lenteleven uit de grond.

Winterkleding wordt al keurig opgeborgen, maar toch maar beseffen dat de ijsheiligen nog altijd kunnen verrassen met een nachtelijke koudeprik en menig tuinder en fruitkweker hevige kopzorgen kan bezorgen.

Een paar dagen vóór de officiële aanvang van de ontwakende lente viert de Kerk op 19 maart het feest van haar beschermheilige Sint Jozef, de echtgenoot van Maria en de stiefvader van Jezus. In de evangelies neemt hij maar een bescheiden plaats in, maar hij wordt er omschreven als een rechtvaardig man, een mens naar het hart van God, de eerste aan wie de zorg voor Zijn Zoon werd toevertrouwd. Jozef zal volledig meestappen in het plan van God.

Aanvankelijk was de zwangerschap van Maria een groot probleem van Jozef, en overwoog hij om in stilte van haar te scheiden, maar God rekent op hem. In al zijn twijfels krijgt Jozef een visioen waarin een engel hem verzekert dat hij niet moeten vrezen, want dat het kind in de schoot van Maria een vrucht is van de heilige Geest. En eenmaal uit die droom ontwaakt, gaat Jozef over tot de actie. Hij laat alle persoonlijke beslommeringen en overwegingen wijken voor totale gehoorzaamheid aan het woord van God. Deze stille gehoorzaamheid is een edel motief om Sint Jozef te eren. Hij wordt nauwelijks bij naam genoemd in het evangelie, maar hij is er wel om te doen wat van hem verwacht wordt. Het staat nergens geschreven, maar Jozef en Maria zullen waarschijnlijk met elkaar wel vaak gesproken hebben over dat kind dat weldra zou geboren worden in een stal in Betlehem. En even later zal hij op aanraden van de engel met het Kind en zijn moeder vluchten naar Egypte. Jozef was daar waar hij nodig was, en juist door die trouw kon God zijn verlossingswerk uitvoeren.

Maria en Jozef hebben gedaan zoals Noach en Abraham en zoveel anderen: hun schreden gericht naar Gods Woord. Je wordt niet als gelovige geboren, je wordt het gaandeweg steeds meer.

Het gevleugelde woord van paus Franciscus komt hier van pas: “Heb altijd een evangelie op zak”, waarmee hij bedoelt: heb steeds een luisterende houding, want in welke levenssituatie ook, het Woord van God is tot jou gericht, van dag tot dag.

Sint Jozef heeft ons iets te vertellen in onze drukke wereld: probeer dààtr aanwezig te zijn waar men je nodig heeft, en doe wat je moet doen! Deze boodschap geldt voor iedereen, in welke situatie we ons ook bevinden.

Jozef blinkt uit door zijn eenvoud. Geen enkel evangelieverhaal zegt veel over hem. Om zijn levensbeschrijving te maken is wel een beetje fantasie nodig. En toch helpt die soberheid om zijn persoonlijkheid te doorgronden.

Zijn eretitel zal altijd blijven dat hij een ‘zoon van Abraham’ is, onze vader in het geloof. Zoals Abraham bleef hopen tegen alle (wan)hoop in, zo bleef Jozef stevig overeind, ook al werd hem een ondoorgrondelijk mysterie aangekondigd. Hij heeft er zijn hele leven aan gewijd terwijl hij waakte over de moeder en haar kind.

Laten we doen zoals Jozef: neem Maria mee op in je levensweg en leer van haar veel over Jezus. Want dit laatste is beslissend: het gaat en draait allemaal om Jezus. Doe zoals Jozef en Maria: treed mee in het plan van God, dan komt Gods Geest ook over jou.

Ja, terecht richt deze grote heilige Jozef onze aandacht op het belangrijkst in ons christelijk leven: de trouw in het geloof.

Hij is de waardige patroonheilige van de arbeiders en van ons land.

Raymond Decoster, deken

 

 

De Katharen, feiten en ficties

 

Op dinsdag 20 maart organiseren de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring en het Davidsfonds Halle een lezing over de Katharen. John van Schaik, doctor in de theologie, komt die avond praten over deze ketterse beweging, die in de middeleeuwen zoveel commotie onder de kerkelijke en wereldlijke machthebbers teweegbracht. De laatste decennia is de belangstelling voor de Katharen alleen maar toegenomen. Maar mogen we zomaar geloven wat er allemaal over geschreven wordt? Klopt het wat de successchrijver Dan Brown in zijn bestseller “De Da Vinci Code” over hen vertelde? Wie waren de Katharen werkelijk en welke leer verkondigden zij?

In deze boeiende lezing worden de historische feiten van de ficties gescheiden en krijgt u meer te horen over de Katharen in Vlaanderen. De Vlaamse graven in de 12-de eeuw wisten het wel. Zij schonken bezittingen aan de Tempeliers, maar vervolgden de Katharen. Volgens de graven waren de Katharen dus verfoeilijke ketters, de nobele Tempeliers daarentegen beschermers van het heilig graf in Jeruzalem. Deze lezing kadert in het Davidsfonds-initiatief “De Nacht van de Geschiedenis”, met als thema dit jaar: religie.

Welkom dinsdag 20 maart om 19.30 u. in het O.L.V.-Centrum, Ninoofsesteenweg 7 te Halle. Leden van de K.G.O.K.H. en/of van het Davidsfonds betalen 5 euro, niet-leden 8 euro.

 

 

Kerkfabriek: Openbare verpachting

 

De Kerkfabriek Sint-Martinus Halle gaat over tot openbare verpachting van een perceel landbouwgrond, gelegen te

Lot 1: Gemeente Pepingen , eerste afdeling: perceel weide, Borrekensveld, sectie C/0189/C groot 19a 12ca

Kadastraal inkomen: 0 euro.

Lot 2: Gemeente Pepingen, eerste afdeling, perceel weide,

Borrekensveld, sectie C/0189/B groot 10a 71ca

Kadastraal inkomen: 10 euro.

Lot 3: Gemeente Sint-Pieters-Leeuw, vierde afdeling, perceel weide, Oudenaken, sectie B/0090/D groot 1a 66ca

Kadastraal inkomen : 6 euro

 

Lastenkohier te verkrijgen in de dekenij, Dekenstraat 15, na telefonisch contact met deken Raymond Decoster ( tel. 02/356.50.63 of 0478/36 76 48) of per mail:

raymond.decoster@telenet.be

 

 

 

KARDINAAL DE KESEL KOMT NAAR MARIAPROCESSIE

 

We hebben een tijdje moeten wachten op zijn antwoord, maar het was het waard, want de deken kreeg vorige week vanuit het aartsbisdom de bevestiging dat onze aartsbisschop, Kardinaal Jozef De Kesel, als speciale ere-genodigde, zal aanwezig zijn op Pinksterzondag om mee op te stappen in de Mariaprocessie, en nadien zal voorgaan en preken in de openluchtmis in het Mariahof.

De Broederschap en onze zone Halle voelt zich vereerd met dit hoge bezoek. Het feit dat het een jubileum-editie is, heeft natuurlijk meegespeeld. We willen daar graag een interdekenaal gebeuren van maken en alle priesters zijn dan ook welkom om te concelebreren.

Nu nog wachten hoe het hof reageert op het verzoek van het stadsbestuur om ook het koningspaar te mogen verwelkomen.

 

 

 

De grote schoonmaak

 

Vrij van verslavingen

Vasten is zowel een begrip, als een tijdsaanduiding en een werkwoord.

Veel mensen denken aan een dieet of aan de ramadan. Voor anderen is vasten verbonden aan carnaval. Vasten heeft ook iets te maken met schoonmaak, lichamelijk en geestelijk. Voor veel vrouwen kwam daar vroeger de grote schoonmaak van het huis bij. Misschien is die grote schoonmaak wel een goed beeld voor wat vasten kan zijn. Alles gaat aan de kant, geen hoekje wordt overgeslagen. Wat je tegenkomt wordt met veel inspanning onder handen genomen en opnieuw geordend. Vooraf is er een plan gemaakt en zijn er voorbereidingen getroffen.

Vasten is een tijd om veertig dagen te breken met ‘verslavingen’. Voor de ene is dat alcohol, voor de andere snoepen of roken of shoppen. Of verslaafd aan GSM en smartphone? Het gaat om dingen waarin je je kan verliezen, waardoor je moeite hebt om de goede keuzes in het leven te maken.

Lichamelijk kan het wat ongemakkelijk en soms zelfs onrustig aanvoelen als je breekt met gewoontes. Ben je sterk genoeg om de verleiding te weerstaan? Door te vasten komt er geestelijke ruimte vrij. De veertigdagentijd is de tijd om beloftes in te lossen, verstoringen te verhelpen en fouten goed te maken. Het is de tijd om regelmatig stil te staan en stil te zijn. Het is ook de tijd om je relatie met God weer eens extra aandacht te geven door middel van gebed.

Door ons drukke bestaan komen we daar vaak niet aan toe. Als we bidden, betrekken we God steeds opnieuw actief in ons leven. In de stilte kan je beter horen en je herinneren wat de bedoeling is, maar ook voelen dat je gedragen wordt door een liefdevolle Vader. En die God en Vader wil dat je ook zorg draagt voor je medemens

 

Solidariteit

De veertigdagentijd roept ons op tot ommekeer door vasten en naastenliefde, tot meeleven met de grote noden van anderen, tot Broederlijk Delen. Een oproep die nog niets aan actualiteit verloren heeft. We beleven dagelijks hoe onze aarde meer dan ooit kreunt onder natuurrampen, hoe volken gebukt gaan onder strijd en geweld, en ontelbare mensen lijden onder armoede en honger. Het stelt de mensheid voor een ongekende uitdaging. Dringender dan ooit wordt hulp en solidariteit gevraagd, maar ook een dieper besef van de eenheid van alle mensen. Alleen als we elkaar zien als kinderen van dezelfde Vader, dan is hulp aan de lijdende medemens niet alleen een daad van naastenliefde, maar een vanzelfsprekende plicht ten aanzien van onze broeders en zusters. Daarom is solidariteit ook altijd gekoppeld aan spiritualiteit, aan verantwoording voor God. Ooit zal Hij ons vragen: “Ik was naakt, ziek, arm, hongerig… en waar was jij toen?”

 

Christenen leven ieder jaar naar Pasen toe. Katholieken, en zij niet alleen, doen dat door middel van vasten, een grote schoonmaak in hun leven. Heb jij al een plan?

Raymond Decoster, deken