Doop

Proficiat met de geboorte van jouw kindje!

 

Wil je graag je kindje laten dopen, contacteer dan iemand van het doopteam:

Anne Goossens

Rasbeekstraat 4 te 1541 Sint-Pieters-Kapelle

tel. 02.3963247 maes.goossens1@telenet.be

Krista Kindermans

Kesterbeeklaan 63 te 1651 Lot

tel. 02.3567788 kristakindermans@hotmail.com

Inge Mertens

Grote Baan 175 te 1650 Beersel

tel.02.3776495 peter.inge@telenet.be

Ilse Bruyndonckx

Grote Puystraat 1 te 3040 Neerijse

Tel. 016.44.48.62 dhondtbruyndonckx@telenet.be

De vieringen gaan door in een beurtrol in een van onze kerken Don Bosco Buizingen of Sint-Vincentius Buizingen.

- éénmaal per maand op een zaterdag- of zondagnamiddag

- éénmaal per maand tijdens een weekendviering naar keuze.

De voorbereiding en alle afspraken worden gemaakt via de

mensen van dooppastoraal.

Elke maand is er een avond voorzien waarop je je kindje kan laten inschrijven voor de doop. Dit gebeurt telkens op een woensdag te 20 uur in een bovenlokaal achter de Don Boscokerk te Buizingen op de Alsembergsesteenweg 130. Gelieve als ingang rechts achteraan, boven de eerste deur te nemen.

 

Gelieve in te schrijven voor de ouderavond die doorgaat in de maand vóór de maand waarin je je kindje wil laten dopen.

Op die ouderavond spreken de ouders nl. onderling af waar en wanneer de 'doopzondagen' doorgaan.

Het is niet aangewezen onaangekondigd zomaar naar een ouderavond te komen: voor je komt, gelieve eerst telefonisch contact op te nemen met een van de mensen hierboven vermeld.

Per dopeling wordt een bijdrage van 25 € gevraagd.

indien 2 kindjes uit hetzelfde gezin op hetzelfde moment gedoopt worden bedraagt de bijdrage 40 €.

Voor mensen die met een eigen gekozen doopvoorganger de doop organiseren op een andere locatie maar die wel ingeschreven worden in het doopregister wordt een bijdrage van 15 € gevraagd.

De overschrijving gebeurt ten laatste 14 dagen voor de doopseldatum.

De betaling gebeurt via overschrijving op rek. nr BE 27 734 034 751 873

VZW Zennedal-Ommekaar, Alsembergsesteenweg 130

te 1501 Buizingen

met als mededeling:Doop Naam + voornaam kind + doopdatum

 

Don Boscoparochie Buizingen met mededeling:

"naam en voornaam van de dopeling en doopdatum"

Standaard doopviering(klik hier) Deze viering kan je naar eigen smaak en creativiteit aanpassen!

Een keer per jaar worden alle dopelingen van het voorbije jaar uitgenodig in een feestelijke viering. Na afloop kan je dan het doopdruppeltje van je dopeling mee naar huis nemen.

Foto's van de terugkomdag 2012: klik hier

Contactgegevens doopvoorgangers:

 

Anne Verhoeven: 02/305.32.84

anne_verhoeven@telenet.be

Rudy Kips: 02/377.72.81

rudy.kips@skynet.be

Johan Veys: 02/380.99.06

johan_veys@skynet.be

Christiaens Luc: 02/ 356 17 47

lucchhalle@gmail.com

 

 

 

Indien jouw gegevens op deze website niet meer juist zijn of je wenst deze gegevens of fotomateriaal om privacyredenen te laten verwijderen,

gelieve dan met ons contact op te nemen via contact@parochiesinbeweging.be

© Copyright. All Rights Reserved.