Parochies in beweging Buizingen

Een blik in het verleden...

Bij het begin van een nieuw millennium willen we toch even in vogelvlucht stilstaan en terugblikken op 2000 jaar christendom hier ter plekke. Alhoewel... dit voor onze streken onmogelijk is. Want ongeveer de helft van die tijd, nl. 1000 jaar was hier haast nog geen barbaar gekerstend. Pas in het tweede millennium is er sprake van Buizingen en Lot. Meer zelfs. Er is ook sprake van de parochie Eizingen... dat nu weer helemaal verdwenen is en nu behoort tot Buizingen.

De abten van Zinnik stichtten Buizingen. De abten van Florennes bezaten Eizingen.

EIZINGEN

De nu verdwenen parochie van Eizingen is vermeld sinds 1236. In 1469 wordt er gewag gemaakt van het herstellen van de kerk van Eizingen. In 1589 was daar minstens één kerkklok. Eind 16de eeuw brandt de pastorie af. In 1719 wordt er weer een nieuwe gebouwd. In 1798 werd het laatste kerkhof van Eizingen gesloopt en de laatste kerk van Eizingen wordt afgebroken in 1838. Toen moest het hele dorp plaats maken voor de eerste spoorlijn Brussel-Halle. Sint-Amandus was de patroonheilige van de parochie Eizingen.

BUIZINGEN

Van de parochie van Buizingen wordt gesproken rond de 9de eeuw. Zeker is ze genoemd in 1184.

In 1758 werd er een parochiekerk afgebroken en een nieuwe gebouwd. Dat geschiedde opnieuw in 1903.

Eerst was het kerkhof rond de kerk, daarna verhuisde het naar de Kerkchovestraat waar nu een kleine parking met 'n speelpleintje is.

De kerk heeft een geklasseerd Van Peteghemorgel.

Ook zijn er nog verwijzingen naar de kerk van Eizingen en beelden uit de vorige kerk zijn hier bewaard.

In 1801 werden beiden parochies versmolten; Eysinghen bleef bestaan als afzonderlijke gemeente tot 1813. In 1838 vielen het kerkje (St.-Amandus) en met vroegere dorpje Eyssinghen onder sloophamer: de spoorweg Brussel- Parijs werd aangelegd.

Op 1 januari 1829, aan de vooravond van de Belgische omwenteling, telde Buysinghen 455 inwoners.

De groeiende industrialisatie der Zennevallei bracht een bevolkingsexplosie met zich. Zo evolueerde het oorspronkelijk landelijke dorp naar een industriegemeente. In 1923 steeg de bevolking tot 2164.

Daarna deed zich nog een nieuwe versterkte bevolkingstoename voor, door een zeer sterke inwijking. Dit bracht het ontstaan mee van een nieuwe parochie: H. Jan Bosco, in 1963.

LOT

Zeker in 1200 bestond er reeds een kapel te Lot (of Laeckt). Later waren er twee: de kapel van Onze Lieve Vrouw van Laeckt en die van Wolfshagen. De huidige en eerste kerk is van 1908. Vijf grote glasramen, waarvan er vier van C. Colruyt zijn, geven aan dit gebouw een religieuze dimensie.

Enkele data over Lot:

1866: ontstaan van de parochie

1885: de St.Jozefparochie telt op het grondgebied van Dworp 2804 inwoners, en op St.-PietersLeeuw 1157 inwoners.

1897: de pastorie wordt gebouwd

1909: 31 juli eerste steen van de huidige kerk wordt gelegd.

De gemeente Lot heeft amper 50 jaar mogen bestaan (van 1927 tot 1977).

De parochie St.Jozef Lot heeft steeds haar eigenheid proberen te bewaren. Toch leeft er nog de uitdrukking: 'de mensen van over de vaart'.

Op dit ogenblik zijn er 4200 inwoners in 1660 huizen. Het dorp is gebouwd tussen de industrie-as BrusselHalle, alhoewel er van oudsher nog enkele grote boerderijen overgebleven zijn. Langblok, Blokbos en nu de Zennemeander zijn drie grote inbouwwijken die het centrum van Lot de laatste decennia een ander uitzicht geven.

Tot 1989 behoorde de parochie tot het decanaat St.PietersLeeuw. Sinds de samenwerking met de buurparochies van Buizingen behoort de parochie tot het decanaat Halle.

Op 1 november 2013 werd de parochie van Lot opgeheven.

DON BOSCOKERK

De Don Boscokerk werd gebouwd in 1951. De initiatiefnemer was de toenmalige pastoor D'Heu van de grote Sint-Vincentiusparochie die het gehele grondgebied van Buizingen omvatte. De parochie van Don Bosco Buizingen is officieel gesticht in 1963, toch heeft zij nog vier oude gestichte jaargetijden. Eentje vonden we in de geschiedenisdocumenten en is van de tweede pastoor van Eizingen, Mattheus Nazet; hij stichtte dit jaargetijde in 1428 voor hem en zijn moeder. Via de verdeling van de goederen van de Sint-Vincentiuskerk is deze 'stichting' uit 1428 terecht gekomen in de nog geen 50 jaar oude Don Boscokerkfabriek.

Pastoor Vincent D'Heu was in de jaren 1950 'de bouwheer' in Buizingen.

Hij richt het interieur van de Sint-Vincentiuskerk opnieuw in.

Hij bouwt in 1953 de Grot-van-Lourdes achter de kerk. De Don Boscokerk op de Alsembergsesteenweg, de Don Bosco Kleuterschool van het Hoogveld en de Kleuterschool de Buiteling in de Kleutersbaan worden door hem gebouwd.

 

 

 

De vier eerste parochiepriesters van Don Bosco

sinds de bouw van de kerk in 1951:

Vlnr.: Johan Boon, Albert Dierickx,

Vincent D'Heu, Gaston Langhendries

Foto genomen in 1983 n.a.v. de viering van '20 jaar Don Boscoparochie'

Vincent D'Heu, pastoor van de toenmalige 'grote' Sint-Vincentiusparochie liet de Don Boscokerk bouwen in 1951 aan de Alsembergsesteenweg. Hij bleef pastoor tot 1958.

Albert Dierickx werd de eerste kapelaan van de kapelanie Don Bosco vanaf 1958.

Hij werd opgevolgd in 1962 door Johan Boon, die op 15 oktober 1963 de eerste pastoor werd van de autonome Jan Boscoparochie.

In 1973 werd Gaston Langhendries de tweede pastoor van de parochie tot1981.

Samenwerking in de recente decennia:

Op 1 januari 1977 kwam de fusie met Halle en Lembeek tot stand.

Nu telt onze deelgemeente Buizingen, met 1950 gezinnen, 5300 inwoners.

De laatste 50 jaar zijn verschillende nieuwe wijken ontstaan: de Tuinwijk, de Floralaan, Geynstbos, Dorekensveld, Kamerijkdelle, Kornijkveld en Hof ter Biezen.

De St.Vincentiusparochie telt ongeveer 3400 inwoners in 1200 huizen. De parochiekerk staat op de grens met Halle, terwijl de Don Boscokerk gelegen is op de grens met Huizingen. De scheidingslijn tussen beide parochies loopt van de Roggemanskaai, Biezeput en Rozenlaan, naar de Turcksinstraat en de Sanatorialaan.

Sinds 1989 vormen zij samen met Don Bosco Buizingen en Sint-Jozef Lot één grote burenparochie.

Erik Meeussen was in Buizingen Sint-Vincentius werkzaam sinds 1969, en stopte in 2010.

Rik Devillé was werkzaam in Don Bosco Buizingen sinds 1981 en stopte in 2009.

Sinds 1989 waren ze beiden werkzaam voor de drie parochies van Buizingen en Lot.

Op dit moment draagt in elke parochie de respectievelijke Parochiale Ploeg de eindverantwoordelijkheid. Regelmatig is er gezamenlijk overleg om de samenwerking tussen de drie parochies mogelijk te maken.

Sinds 2009 volgt Els Paridaens Rik Devillé op als coördinator van de Don Boscoparochie.

Deze drie parochies behoren tot de federatie Halle.

De federaties Halle, Alsemberg en Sint-Pieters-Leeuw vormen samen het nieuwe decanaat Halle sinds 2001.