Parochies in beweging Buizingen

" Waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden."

dixit Christus (Mattheüs 18:20)

 

------------------------------------------------------

 

" En word je in een of ander dorp niet aanvaard...? Schud het stof uit je sandalen:

Er zijn plekken te over waar Jezus' kritische droom wel wortel schiet."

dixit Priester Rik Devillé.

 

Sint Vincentius kerk

1501 Buizingen

 

 

 

Don Bosco kerk

1501 Buizingen

 

Zondag 26 maart - 11.00 u. Viering

Gedachtenisviering overledenen

van de maand februari.

Na de viering van 11 uur, kan je genieten van een heerlijke apéro, en help je zo de bevolking van Burkina Faso aan een betere toekomst...

 

Zondag 2 april - 11.00 u. Viering

 

 

Zondag 26 maart - 10.00 u. Viering

 

Zondag 2 april - 10.00 u. Viering

Misintentie: Willy Clavie

 

AGENDA 2 KERKEN

 

 

Vrijdag 21 tot donderdag 27 maart

Verwelkomen we Zorome uit Burkina Faso

 

Vrijdag 24 maart

ontmoetingsavond in de Don Bosco kerk met Zorome uit Burkina Faso en de projecten van Broederlijk Delen

 

Woensdag 29 maart

20.00 u. voorgangersvergadering in de Don Bosco lokalen

 

Zaterdag 1 april

10.00-16.30 u. preek-en gebedsleider cursus in de Don Bosco lokalen

 

Dinsdag 4 april

20.00 u. Don Bosco ploeg

 

Zondag 9 april

10.00 u. Palmzondag viering in de Don Bosco kerk

11.00 u. Palmzondag viering in de Sint Vincentius kerk

 

maandag 10 april

20.00 u. in de Don Bosco kerk stille maandag

 

Dinsdag 11 april

20.00 u. in de Don Bosco kerk beklijvende dinsdag

 

Woensdag 12 april

20.00 u. in de Don Bosco kerk gedreven woensdag

 

Donderdag 13 april

20.00 u. Witte Donderdagviering in Don Bosco

 

Vrijdag 14 april

15.00 u. Kruisweg in Don Bosco en Sint Vincentius

20.00 u. Goede Vrijdagviering in Don Bosco

 

Zaterdag 15 april

20.00 u. Paaswake in Don Bosco

 

Zondag16 april

10.00 u. Paasviering in Don Bosco

11.00 u. Paasviering in Sint Vincentius

 

Dinsdag 18 april

19.00 u. bureau parochieraad in Don Bosco

20.00 u. Ploeg in Don Bosco

 

Donderdag 20 april - 18 mei en 8 juni

sacrale dans in de Don Bosco kerk

 

 

 

LITURGISCHE VIERINGEN ... trefpunten van hoop :

 

PAROCHIENIEUWS :

 

BIJBELGROEP DON BOSCO

 

Op maandag 3 april verwelkomen we theologe Maria Van Doren, zuster van de Jacht en vroegere missionaris in Mexico, als gastspreker op onze bijbelbijeenkomst.

Geïnteresseerden vernemen die avond meer over het twee-God principe bij de Indianen. Het is een onderwerp waar wij allicht weinig over weten, maar in Mexico is de katholieke religie doordrenkt van Indiaanse kenmerken.

Ook voor het tweede thema van de avond blijven we in Mexico. Maria heeft het dan over O.L.Vrouw van Guadalupe, de beschermheilige van Mexico en sinds 1945 van heel Latijns-Amerika.

De Maagd van Guadalupe is het symbool geweest voor onafhankelijkheidsstrijders en voorvechters van meer rechten voor de oorspronkelijke bevolking en heeft een rol gespeeld in de Latijns Amerikaanse bevrijdingstheologie en de feministische theologie.

Wij nodigen u van harte uit om te komen luisteren op maandag 3 april, om 20u in het bovenlokaal ‘Ark’, achter de Don Boscokerk in Buizingen. Gratis ingang.

 

Bijbelgroep Don Bosco Buizingen

 

 

Suma Khantaty zingt voor Broederlijk Delen

 

Zie op YouTube > https://youtu.be/xDypU3Rfpgo

 

 

OP DE KOFFIE MET EEN WARME GROET AAN AMSSETOU

 

Wij nodigen je van harte uit op

10 maart 2017 van 14 u tot 20 u

schenken jongeren van de Lange Weg een hartig bakje troost aan het Sint Maria Ziekenhuis Ziekenhuislaan 100, 1500 Halle

26 maart om 10 u na de viering in de Don Boscoparochie, Alsembergse steenweg, 1501 Buizingen

is er kans om tijdens een babbel te genieten van een heerlijk geurende kop koffie.

een kans op een betere toekomst voor Amssetou en de boeren in Burkina Faso,

zo vieren we solidariteit wereldwijd

 

 

 

 

 

 

 

 

IN GODS HAND

 

Tijdens de maand februari werd in de Sint-Vincentiuskerk gelovig afscheid genomen van:

 

Georges Rampelbergh 78 jaar - W. Irène Debuyst

Groenstraat, 6

 

Maria Couckhuyt 97 jaar - W. Remi Vanderplasschen

Zonnig huis Halle

 

Jouw leven moeten wij loslaten, in Gods hand en in ons leven houden wij je altijd vast.

 

 

PASEN KERKKUIS

 

In poetsen ben ik niet zo goed,

huis noch ziel.

Ik vergaar stof

en koester vlekken.

De grote schoonmaak...

Is mij vreemd

En soms blijf ik hangen in mysterieuze webben.

Geert De Kockere

 

Pasen, tijd om schoon te maken in je ziel en in je huis.

Je bent welkom om mee te komen schrobben en boenen

op maandag 10 april om 9.00 uur in de Don Bosco kerk

 

 

 

BLOEMSCHIKKEN VOOR PASEN

 

Op zaterdag 15 april om 10.00 uur is iedereen van harte welkom om

mee te komen bloemschikken voor Pasen in de Don Bosco kerk.

Geert en Josette nemen ons mee op weg om de Don Bosco kerk een paasuitstraling te geven.

 

 

PAROCHIERAAD VAN 15 FEBRUARI 2017

 

Onze nieuwe voorzitter, Alis, heet iedereen van harte welkom en hoopt op een goede samenwerking gedurende de volgende twee jaar.

Met een kaarsje herdenken we de slachtoffers van de treinramp in Buizingen, dag op dag zeven jaar geleden. Aandacht ook voor mensen uit onze parochie die moeilijke momenten doormaken.

Marga zorgt voor de bezinning: een tekst van Kris Gelaude ‘Op mijn werkkamer hangt een merkwaardige foto’. Als extraatje bij dit beknopt verslag: de volledige tekst.

Vorige parochieraad was er gelegenheid om elkaar beter te leren kennen aan de hand van een duo-interview. Dit keer is er een kennismakingsronde in grote groep.

 

Uit de evaluatie van de vieringen van de voorbije weken blijkt nogmaals de grote rijkdom die ons wekelijks aangereikt wordt. De titels alleen al: ‘het is goed jezelf eens te zien in dat onuitsprekelijke alles’, ‘Don Bosco, een bron van inspiratie’, ‘Smaakgevers en lichtgevers van de wereld’, ‘Kijk mee met een open, hoopvolle en milde blik naar de wereld en haar mensen’. En wat een viering al niet kan teweegbrengen: het koor mocht vier nieuwe leden verwelkomen!

 

Marga doet een oproep naar catechesereporters uit de parochieraad. Het is de bedoeling om de catechesewerking en de parochieraad naar mekaar te laten toegroeien. Vorig jaar brachten zo al enkele ‘vliegende’ reporters in het parochieblad verslag uit van hun ervaringen in verschillende catechesegroepen. Voor jongeren is het stimulerend te voelen dat de mensen uit de parochie interesse hebben voor wat zij doen en waar ze mee bezig zijn. (Zeker doen dus!)

Uit het verslag van de Parochiale Ploeg nemen we mee dat de nieuwste vormselcatechesegroep op weg gaat met twee enthousiaste vormselcatechisten.

Verder worden de mogelijkheden onderzocht om in Zennedal tijdens weekdagen zingevingsvormingen voor jeugd te organiseren.

De studie over het kerkinterieur gaat verder en de kerkgangers zullen binnenkort kennis kunnen maken met de voorstellen.

De werkgroep ‘Beheer gebouwen’ plant drie grote projecten:

-het verwijderen van de hagen op de speelweide Zennedal en de nieuwe aanplanting (is intussen in uitvoering);

-vernieuwen van de bar in het lokaal ‘Cafe’;

-overdekken van de slaapruimtes in de grote slaapzaal Zennedal.

-

Op 1 maart begint de vastentijd en dit jaar ontvangen we vanuit Broederlijk Delen een gast uit Burkina Faso, Zorome Boukari. Hij komt getuigen van zijn werk ginder, o.a. als verantwoordelijke binnen een unie die de bevolking toegang tot betaalbaar graan verzekert. Verder is het de bedoeling dat hij kennismaakt met verschillende aspecten uit onze leefwereld. Op de planning: bezoek aan school, Ommekaar, haven van Antwerpen, sociale zorg (mutualiteit, kangoeroewonen, ziekenhuis, rust-en verzorgingstehuis), bio-boer, vzw Landgenoten (= samenwerking tussen boeren en consumenten).

 

We besluiten de vergadering met een plechtig moment: oud-voorzitter Frans overhandigt de symbolische (papieren)sleutel van de parochieraad aan Alis, de nieuwe voorzitter. Blijkbaar heeft Frans zijn inspiratie voor deze sleutel gehaald uit het zeewezen, want hij is reuze!

O… en dan nog dit: we verzamelen voor de ‘officiële’ foto van de parochieraad.

Anette Rimez

 

Op mijn werkkamer hangt een merkwaardige foto.

Een tuinpad dat ooit werd aangelegd met een dikke laag asfalt, goed voor jaren degelijke dienst, vertoont diepen scheuren en barsten.

De grond eronder wordt zienderogen omhoog geduwd. Door de spleten en gaten schieten gekwetste, verfrommelde groene stengels naar boven. Ze staan ietwat verlegen in het rond te staren. Die schijnbaar tere plantjes zijn erin geslaagd, met onvoorstelbare hardnekkigheid, de verstikkende laag die leven tegenhoudt, te doorboren en opzij te leggen, om met overgave te kunnen groeien en bloeien.

Niemand die zoiets verwacht. Niemand die het heeft zien gebeuren. Zelfs dit stevige fundament, dat er maar kan komen met mankracht en zwaar materieel, blijkt weinig verhaal te hebben tegen het koppige verweer van frêle gewassen die hebben besloten voor hun bestaan te vechten. Mensen vervuld van kennen en kunnen, lopen er onachtzaam aan voorbij.

Want zoiets levert geen garanties, geen eer en ook geen godsbewijzen.

Maar zie, het is het steentje van hoog in de bergen dat de massa in beweging brengt.

Het is de vroeggeboren baby die met de kracht van elke vezel moedig zijn bestaansrecht verdedigt.

Het zijn de moeders op het plein, die al jaren, dag na dag, de stille maar niet te verstommen aanklacht vormen tegen de terreur waarin macht kan ontaarden.

Het is de man die ziek en broos en veel te jong nog om te sterven, alles overschouwt, voorzichtig afscheid neemt en met een glimlach blijft getuigen dat het leven goed is.

Grootse dingen gebeuren niet spectaculair, maar vooral ongezien, met groeiende overtuiging. (Kris Gelaude)

 

 

BROEDERLIJK DELEN? TOT IEDEREEN MEE IS

 

 

Met een regenseizoen van slechts 4 maanden is het in Burkina Faso moeilijk om voldoende graan te produceren. Stort regen voor Burkina Faso en gun de boeren meer inkomsten, zodat ze zich kunnen wapenen tegen de droogte.

Tijdens de campagne van Broederlijk Delen staat 'regen' symbool voor een vruchtbaar leven. Help ons investeren in een platteland met toekomst.

Met jouw steun:

•krijgen boeren laagdrempelige leningen

•worden erosiedijken aangelegd

•wordt onvruchtbare grond herbeplant

Geef 115.000 Burkinese boerenfamilies een eerlijke kans om te kiezen voor gezond voedsel, onderwijs en toekomstkansen.

Jij kocht ook een bloemetje ten voordele van Broederlijk Delen!

 

De zon was van de partij, het werd een lentefrisse actie!

200 narcissenplantjes werden tijdens het weekend van 11 en 12 maart 2017 verkocht in verschillende kerken van Groot Halle.

We schrijven 1075 euro over voor de projecten die vanuit Broederlijk Delen gesteund worden!

Van harte dank aan iedereen die de actie mee mogelijk maakte en een bloemetje kocht.

 

Geertje Van Cuyck

Namens Broederlijk Delen

 

 

WEEK-GEDACHTEN

 

Tijdens een viering werden we opgeroepen om elke dag van de week een quote, zin neer te pennen. De weekdagen werden

Kalmaandag

Dansdag

Wensdag

Wonderdag

Wijdag

Schaterdag

Zindag

Dank je wel voor de aanzet voor deze week : Voor mij mag deze week zich herhalen zodat we elke week een kalmaandag, een dansdag, een wensdag, een wonderdag, een wijdag, een schaterdag en een zindag mogen beleven. Op dansdag : zomaar een laagje sneeuw waar je verse krakende voetsporen zet en als een kind geloven dat God met zachte dons strooide.

maandag: Samen-zijn doe je niet alleen dinsdag: een nacht kan donker zijn, maar ook 's morgens is de zon er weer als licht-en warmtebron woensdag: wensen gaan over de toekomst,gefundeerd op de positieve ervaringen van het verleden donderdag: wees een zon voor jouw omgeving dan wordt alles warm vrijdag: de zon straalt voor iedereen zaterdag: leve het leven zondag: samen-zijn = samen-leven; = samen-werken;= samen-genieten; = samen-groeien in verbondenheid.

Dierbare gedachte van de week: Hoe meer je kan genieten in het leven hoe groter de rust in jezelf. Genieten kan je enkel als je je geest vrij maakt en niet als je ‘vooruitsnelt’ en je gedachten al met iets anders bezig zijn. Je moet ook ‘durven’ genieten en je er niet schuldig over voelen. Wie zich niet goed voelt in zijn vel en niet kan genieten, kan ook moeilijk energie opbrengen om iets voor en ander te betekenen.

“Het is goed jezelf eens te zien in dat onuitsprekelijke alles.

Hoe meer je kan genieten in het leven, hoe groter de rust in je zelf !”

Hierbij dacht ik onmiddellijk aan meer ruimte te geven en meer ruimte te maken in mijn leven.

In de fase van mijn leven die ik nu meemaak. Dat ik mezelf moet accepteren in de toestand waar ik nu in verkeer. Zelfacceptatie.

Ik ben zo een beetje zoekende hoe ik vrede met mezelf kan hebben.

Ik ben heel slecht in het piekeren over het verleden. Maar toch moet ik ook proberen om de toekomst uit te stellen.

Ik besef dat ik mijn vorig leven moet loslaten en dat ik een andere weg in mijn leven in de toekomst moet zoeken.

Maar altijd denken aan mijn toekomst maakt me ook onrustig.

Ik moet trachten ontspannen te leven zonder zorgen. Maar dat is veel gemakkelijker gezegd dan gedaan.

 

“Zoals je een kaarsje voor een ander opsteekt, zo vindt door gebed een verbinding tussen mensen plaats en dat is een grote kracht in de samenleving.”

Ik vind dit een mooie gedachte van Toon Hermans. Woensdag met mijn verjaardag heb ik dat ik familiekring mogen ondervinden en voelen.

Het kaarsje in onze familie bij het etentje was een warm geschenk.

Ook de vele attenties daarbuiten deden me veel plezier en deed me beseffen dat ik toch nog iets kan betekenen voor die persoon

Dank je wel voor de momentjes van ‘even stil staan’ van de voorbije week. Hele fijne intentie… Mijn mooiste gedachte van de voorbije week was: ‘Tijd maken om te mogen/willen luisteren naar wat leeft bij mensen (kinderen) kan deuren openen en mensen (kinderen) op weg zetten om te helen.’

Het was een ervaring die ik mocht beleven tijdens een persoonlijk gesprek met een leerling, en dat positieve gevolgen heeft gehad voor dit kind.

Van harte dank je wel om deze “week-gedachten” te delen.

 

 

 

 

OPENHEID

 

Traditioneel heeft de Parochiale Ploeg in de eerste Parochieraad van het nieuwejaar telkens iets bijzonders in petto.

Een nieuw jaar, start van een nieuwe raad, een gelegenheid om er – in het teken van de visietekst – een aangenaam werkpunt aan te koppelen.

We werden uitgenodigd om elkaar te ontmoeten/ontdekken aan de hand van enkele vragen. Kijken en luisteren, verbazen en verwonderen…. dat is ontmoeten.

Zo kreeg ik (Anette) de gelegenheid om Steven Decrock te ontmoeten, de kersvers verkozen medevoorzitter. Nu is het niet zo dat ik Steven van haar noch pluim kende, maar zo’n ontmoeting brengt zeker andere aspecten van een mens naar boven. Ik dacht achteraf aan het tv-programma ‘Het huis’ waar bekende personen in hun hart en hun ziel laten kijken.

Steven nam jaren geleden al de uitdaging aan om lid te zijn van de raad omdat hij zijn steentje wil bijdragen in de parochiewerking en in de initiatieven die er van uitgaan.

In de parochie koos hij er voor om jongeren te begeleiden op weg naar hun vormsel toe, een totaal nieuwe maar heel verrijkende ervaring voor hem en een keuze die hij niet betreurt.

Als kind zag hij zichzelf later als bakker. Een hele tijd schotelde hij zijn omgeving dan ook wekelijks zijn zelfgemaakte lekkernijen voor, maar inmiddels is dat bakkerstalent nog enkel latent aanwezig. Naast het bakken was ook vendelzwaaien één van Stevens favoriete tijdsbestedingen in zijn jeugdjaren. De dorpspastoor heeft meermaals zijn hart vastgehouden toen die gast zijn kunsten in de kerk vertoonde en de vlag onder het altaar door zwaaide.

Aan energie geen gebrek bij Steven. Zijn energiebronnen en tegelijk ook zijn bronnen van rust: sporten, genieten van de opkomende zon, van de natuur, van een sauna samen met zijn partner.

Een droom die hij hoopt te verwezenlijken is ooit eens een grote fietstocht maken, maar of dit te combineren valt met zijn droomreis – Australië of Botswana - valt te betwijfelen, zelfs met alle bewondering die ik voor Steven koester. Maar… ik zou zeggen ‘verbaas ons, Steven’! Blijf sporten, houd je ver weg van vervelende klussen zoals strijken, en wie weet!

Eén zaak intrigeert mij: Steven is trots op zijn tuinervaring… en hiermee kun je alle kanten uit. Ofwel zie ik hem wroetend in de aarde en snoeiend dat het een lust is, ofwel zie ik hem genietend in zijn hangmat… ook een tuinervaring.

Het was alvast een fijne ontmoeting en de levenslessen die Steven zijn kinderen/kleinkinderen wil meegeven wil hij ook delen met ons:

Het is belangrijk een beroep/job uit te oefenen waar je arbeidsvreugde in vindt.

Niet alles wat je doet moet vergoed worden.

Een samenleving komt er niet vanzelf, je moet er iets voor doen.

Een positief woord of een luisterend oor kan wonderen doen.

Zo kreeg ik (Ilse) de gelegenheid om André Brems te ontmoeten.

André interviewen… wat een eer! André woont in Ruisbroek; hij is gehuwd en woont in een kangoeroewoning die hij deelt met het gezin van zijn jongste dochter. Hij is vader van drie dochters en grootvader van vier kleinkinderen: twee jongens en twee meisjes. André is 84 jaar en jong van geest. Hij heeft nog veel energie te geven en wil dit graag investeren in deze parochie.

Op de vraag om in de parochieraad te zetelen zei hij snel ja omdat hij ook tot deze gemeenschap wil behoren, een gemeenschap waar leven in zit, zinvol leven met veel creatieve mensen, blije mensen die anderen mee willen trekken om gelukkig te worden.

Toen ik hem vroeg van welk deel van de dag hij het meest genoot, antwoordde hij: het moment dat de kleinkinderen de trap opklimmen om naar ons te komen.

Door een goed boek te lezen - en hij leest gemiddeld één boek per week - komt André tot rust.

Een gewoonte die hij koestert: genieten van zijn siësta. Tien minuutjes tot maximum een half uurtje rusten na het eten, dat doet deugd. Het was een fijne kennismaking. Smaakt naar meer!

Gevraagd engagement moet je beantwoorden. Dit wil hij aan kinderen en kleinkinderen doorgeven en dan moet je dat ook voorleven.

 

Zo kreeg ik (Steven) de gelegenheid om Alis te ontmoeten.

Alis woont in Buizingen en gaat de uitdaging aan om raadslid te zijn. Ze vindt het belangrijk om de mening van mensen mee te nemen naar de raad. Toen ze op weg hiernaartoe was dacht ze toch even: “Waar ben ik nu weer aan begonnen?”.

Alis leest graag levensverhalen en haar lievelingsspelletjes zijn Blokken en Tetris. Minder geliefd - ze heeft er een bloedhekel aan - zijn poetsen en verstelwerk.

Wandelen, lezen, creatief bezig zijn, daar kan ze haar vrije tijd mee vullen en dat zijn ook rustbrengers voor haar. Energie krijgt ze van ontmoetingen met mensen en van een kleurrijke regenboog.

De ene keer is het de ochtend, de andere keer is het de avond waar Alis het meest van geniet. De jeugdbeweging, meer bepaald de Chiro, was een favoriete tijdsbesteding in haar kindertijd, en verpleegster worden was haar droom.

Een eigenschap van goede vrienden volgens Alis, is er gewoon zijn wanneer je ze nodig hebt. Een keuze waar ze zeker geen spijt van heeft is het op weg gaan met Jan.

Trots is Alis op het vertrouwen dat ze van mensen krijgt en op de kleinkinderen. Twee bestemmingen kunnen haar bekoren als droomreis: Zuid-Afrika of IJsland. Op het gebied van muziek gaat haar voorkeur uit naar licht klassiek en kleinkunst en op culinair vlak is ze fan van de Vlaamse klassieker stoofvlees-friet. Een gewoonte die ze niet graag zou opgeven is ‘blijven plakken’ in de cafetaria van het sportcomplex na het wekelijkse uurtje turnen.

De levensles die ze haar kinderen/kleinkinderen wil meegeven:

Wees altijd jezelf en heb respect voor mensen en voor de natuur.

 

 

STORT REGEN VOOR BURKINA FASO

Met een regenseizoen van slechts vier maanden is het in Burkina Faso een uitdaging om voldoende graan te produceren. Een tekort aan voedsel is een jaarlijks terugkomend probleem. Tijdens onze campagne staat 'regen' symbool voor een vruchtbaar leven. Help ons investeren in een platteland met toekomst.

Met jouw steun:

•krijgen boeren laagdrempelige leningen

•worden erosiedijken aangelegd

•wordt onvruchtbare grond herbeplant

 

Maak van elke druppel een geschenk tijdens : doe een gift op BE12 0000 0000 9292

 

 

 

 

Wat gebeurt er met je geld?

Jouw gift gebeurt in volledige transparantie: van elke euro gaat 83,5 cent naar onze doelstellingen op het terrein. De rest investeren we in degelijk beheer van de organisatie. Jaarverslag 2015 (3.19 MB)

Dankzij de bijdrage van 22000 sympathisanten zoals jij behouden we onze onafhankelijkheid van de overheid en kunnen we meer realiseren dankzij het principe van medefinanciering

 

 

FEMMA ZINGEVING

 

Wij komen regelmatig samen met vrouwen van verschillende Femma’s van Vlaams Brabant.

We denken na, luisteren, bezinnen, werken creatieve zinvolle activiteiten uit.

Eentje daarvan gaat door op 30 maart 2017 in Asse.

 

 

 

Niemand hoeft zich alleen te voelen

 

Bedenk jij heel veel ‘zomaartjes’ ????

Een zomaartje : iets wat je zomaar voor iemand doet…

Een kus, een klus, een groet, iets dat niet moet, een wens, een verrassing, een hapje of drankje aanbieden….

Je bedenkt er waarschijnlijk nog veel meer.

 

Doe jij mee en schrijf je gegeven ‘zomaartjes’ onder de regenboog.

stuur je regenboog naar donboscobuizingen@gmail.com

 

 

NIEUWE PAROCHIERAAD 2017

 

Alis Lories en Steven Decrock werden verkozen als respectief voorzitster en vice-voorzitter van onze nieuwe parochieraad.

 

Dit is de samenstelling van onze nieuwe parochieraad:

 

 

 

NIEUW INTERNETADRES VOOR OMMEKAAR

 

Het initiatief dat werkt aan armoedebestrijding in Buizingen en omstreken namelijk Buurthuis Ommekaar bestaat nu reeds 27 jaar. Tot nog toe hadden ze geen eigen website, maar daar is recentelijk verandering in gekomen. Je kan vanaf nu alle informatie over buurthuis Ommekaar vinden via www.buurthuisommekaar.be. Je vindt er de openingsuren, sluitingsdagen, contactgegevens en andere algemene informatie. Er is ook een speciale pagina voorzien dat u vermoedelijk zal interesseren en deze heet de “nieuwtjes”-pagina. Hierop kan je wekelijks nieuwe promoties, acties en activiteiten vinden die er in het buurthuis plaatsvinden. Op die manier hoef je nooit meer iets te missen. Neem vandaag nog een kijkje op de nieuwe website en laat weten wat jij ervan vindt.

 

 

 

RELATIEPASTORAAL

 

Heb je trouwplannen en wil je kerkelijk huwen in één van onze parochies in Halle?

Wil je graag hieromtrent informatie zoals

Welke stappen moet ik ondernemen?

Waar en wanneer kan ik een afspraak maken?

Welke documenten heb ik nodig?

Kan ik me inschrijven voor een relatiedag?

Kan ik een wijziging aanbrengen aan datum, uur, …

Hoe maak je een viering? Hebben jullie modellen?

 

Via: relatiepastoraalhalle@gmail.com helpen we je graag verder.

 

 

FACEBOOK DON BOSCO BUIZINGEN!

 

Werken voor en met jonge mensen … hen op weg zetten naar een verdere toekomst, dat was het levenswerk van Don Bosco.

Een open kijk op de wereld, hedendaagse vormen van communicatie…

Een lied zingt door je hoofd : Een zee van mensen, mensenzee, spring er maar in, ga met ons mee…

 

En zie de facebookpagina's werden een feit:

https://www.facebook.com/DonBoscoBuizingen/

https://www.facebook.com/feestzaalkamphuisZennedal/

 

 

Korte berichtjes, foto’s, filmpjes zijn welkom,… Vragen stellen, een discussie starten,…

 

Je kan ons dagelijks volgen en vele malen leuk vinden of een kritische noot neerpennen...

 

 

 

 

EEN ANDER GEZICHT VAN DE KERK (bezield verband) © Golfslag, 9e jrg. editie 2-2015

 

 

 

KOOR SUMA KHANTATY

Het leven is muziek,je bepaalt zelf welke tekst je er op zet.

Met deze titel zou je een roman kunnen schrijven, maar je zou er ook een

uitnodiging kunnen in zien om samen met anderen een beetje muziek te maken,

te zingen en te leven en vitamientjes op te doen.

En dan zou ik alle “jongeren” - wie wil daar niet bij zijn? - willen uitnodigen

om deze levende muziek mee te komen waar maken.

We komen samen elke dinsdag in de lokalen van de parochie vanaf 20 uur

en zingen liederen uit de hele wereld.

In groep gaat dat echt prima en het wordt een muzikaal feest voor de oren

en het hart. Hoge eisen worden niet gesteld, enkel graag zingen in groep,

mekaar ondersteunend en bemoedigend in een blije sfeer van vriendschap.

Dus welkom en geef een seintje aan iemand van het koor die je kent of aan André Brems (0479 28 74 71).

Vanwege het koor Suma Khantaty (betekent: Mooie dageraad).

 

ACTIVITEITEN VIA E-MAIL

 

Ben je graag met een klein berichtje op de hoogte van wat er reilt en zeilt in de Don Boscoparochie ?

Doorheen de tijd groeide het mailbestand van de jonggezinde vieringen, waarmee je maandelijks wordt uitgenodigd voor de jonggezinde viering, uit tot een klein mailbestandje waarmee je op de hoogte geraakt en uitgenodigd wordt voor zinvolle parochie-activiteiten.

Toegevoegd worden aan dit mailverkeer kan door een berichtje te sturen naar Nancy en Bart vanvolsem.bart@scarlet.be

We letten erop dat jouw mailadres voor anderen bij de mails niet zichtbaar is.

Het is een eenvoudige manier om leuke activiteiten zeker niet te vergeten !

Nancy en Bart

 

 

 

NUTTIGE ADRESSEN

 

Lokaalverantwoordelijken:

 

DON BOSCO parochie - Buizingen

 

Zennedal - Alsembergestwg 130 - 1501 Buizingen

 

Reserveren activiteiten met overnachting:

 

Webpagina: http://parochiesinbeweging.be/zennedal.html

E-mail: cjt@cjt.be

E-mail: freddy.steens@telenet.be

Telefoon: 02 360 23 10

 

Reserveren activiteiten zonder overnachting:

Benedenzalen

Secretariaat vzw Zennedal-Ommekaar

Alsembergsesteenweg 130

1501 Buizingen

Telefoon: 02 356 77 71

 

Bovenlokalen:

Ark en Regenboog

E-mail: marij.vanisterbecq@telenet.be

 

SINT JOZEF parochie - Lot

 

Buurthuis Babbellot

(Onze Kring)

Dworpsestraat 90

1651 Lot

 

Reserveren activiteiten feestzaal:

Henri Vaeye

Dworpsestraat 66 - 1651 Lot

Telefoon: 02 377 29 03

E-mail: henri.vaeye@telenet.be

 

Vergaderingen Klaproos:

Mieke Michiels

Beerselsestraat 55 - 1651 Lot

Telefoon: 02 378 31 07

E-mail: miemichiels@hotmail.com

 

SINT VINCENTIUS parochie - Buizingen

 

De Simmebrug

O. de Kerchove d' Exaerdestraat 48 - 1501 Buizingen

Klik HIER om te zien wanneer de Simmebrug nog vrij is.

 

Reserveren:

Geert Guldentops

Bij voorkeur via mail: simmebrug_reservaties@outlook.be

Telefoon: 0496 81 14 44 (na 19u.)

 

BUURTHUIZEN

 

Buurthuis Ommekaar & Wereldwinkel:

Telefoon: 02 361 22 93

E-mail: ommekaar@scarlet.be

Website: http://www.buurthuisommekaar.be/

 

Buurthuis Babbellot & Wereldwinkel:

Mieke Michiels

Telefoon: 02 378 31 07

E-mail: miemichiels@hotmail.com

Website: http://parochiesinbeweging.be/buurthuis-babbellot.html

 

 

 

 

Korte links naar fotogalerij:

Catechese

Parochieleven

Archieven

Tekeningen

Buurthuis OMMEKAAR: virtueel bezoek van ons Buurthuis (filmpje)

 

 

Brief van Bisschop Johan BONNY

 

Portaal van de Stilte

 

 

 

 

 

NIEUWS UIT ONZE FEDERATIE :

 

Lente, ook in je leven?

 

 

Volgende week, dinsdag 21 maart, begint officieel de lente. Hopelijk is het te merken aan het weer, maar ook aan jezelf.

Heb je er al bij stil gestaan dat de veertigdagentijd valt tussen de winter en de lente? Pasen is dan ook diep verankerd in de lente. Op het paasfeest komt naar boven wat mensen altijd bezighoudt, en wat duidelijk wordt in de natuur: dood en ondergang hebben nooit het laatste woord, het leven ontwortelt zich aan de dood. Planten, bomen en bloemen zijn doods en kaal in de donkere wintermaanden, maar als de dagen beginnen te lengen en de vroege voorjaarszon zich vertoont, staan de bomen gezwollen van de levenssappen, de grond barst open van de bloemen en blad en bloemknoppen breken door.

Wie, zoals ik, het geluk heeft om een tuin te hebben, weet dat de natuur sinds enkele weken haar levenskracht weer opstuwt naar het groeiende licht. Ook de graankorrel moet eerst sterven in de grond om pas dan rijke vruchten te dragen. Het lijkt erop dat in het sterven het volle leven wordt voorbereid.

Hierin ligt een grote uitdaging voor jou en mij: veertig dagen de weg van het zaad gaan. Wij zijn immers ook een stukje natuur. Tussen al die ontwakende en oplaaiende natuurweelde wandelt de mens als een god in zijn scheppingstuin.

De vasten is dan ook een uitnodiging om uit de winterslaap te ontwaken, want al te vaak zijn we ingedommeld door onze onverschilligheid en zelfvoldaanheid, door onze drang naar altijd méér en beter.

We krijgen veertig dagen de tijd om uit die diepe slaap van gelatenheid te ontwaken zodat je

minder geleefd wordt, maar zelf bewust je leven in eigen handen neemt. We krijgen een gunstige tijd, een bekeringstijd, om zelf een beter mens te worden, niet bezeten door bezit maar bereid tot broederlijk delen. En dat is niet alleen een aalmoes geven, maar ook je hart delen. Niet somber zijn, maar sober en eenvoudig. Zo word je vrij, je herleeft, je verrijst!

We hebben nog een aantal weken om solidair te zijn, om vrijgevig te zijn. Een mooi woord:

‘vrijgevigheid’, dat is een houding die je vrij maakt door te geven. Dit jaar aan boerengemeenschappen in Burkina Faso.

Tenslotte is de vasten ook een tijd van verzoening, de overgang maken van bekoring naar bekering. Mekaar niet vastpinnen op ons verleden, maar telkens opnieuw durven vertrouwen schenken en nieuwe kansen geven. Dan wordt Pasen een feest van nieuw leven.

Nog een goed vervolg van je woestijntocht naar de Verrijzeniszondag toe.

Raymond Decoster, deken

 

 

Anders worden… ook zonder masker

 

Over enkele dagen viert Halle zijn jaarlijks carnaval, we zullen het weer geweten hebben…Vele honderden mensen zullen verkleed rondlopen, of ze verbergen zich achter een masker, zodat ze zich even iemand anders voelen.

Een tijd van vermaak waarbij men een beetje vergeet wie men zelf eigenlijk is. Velen zullen zich hals over kop in die lawaaierige pret storten. Even ontsnappen uit dat eentonig dagelijks gedoe. Ze persen er alles uit om zoveel mogelijk te genieten, want die drie dagen zijn toch zo snel voorbij.

Op Aswoensdag vroeg de Kerk ons de maskers af te zetten, en het voorhoofd vrij te houden voor het zwarte kruisje van de vergankelijkheid. En Jezus vroeg: “Gedraag je niet als huichelaars voor het oog van de mensen”. Want carnaval, hoe goed ook bedoeld, is een stukje schijnvertoning. De gemaskerde die opvalt en toch niet herkend wordt, wil de huichelarij van anderen aan de kaak stellen.

Een centraal thema in de Bijbel is de idee van ‘gerechtigheid’. Daarom is ook één van de bedoelingen van het carnaval om op een ludieke manier het onrecht aan te klagen, want het onrecht verstopt zich vaak achter uiterlijk vertoon van recht.

Carnaval… met veel toeters en bellen en veel heisa wordt afscheid genomen van de winter. De Gilles maken het nieuwe leven wakker en stampen op hun blokken de lente uit de grond.

We zijn ervan overtuigd dat nu alles weer ‘anders’ gaat worden. En dat is goed als ‘anders’ zijn ook zou betekenen ‘beter’ zijn. Maar dat is niet altijd zo. Daarom blijft het vaak beperkt tot een doen alsof.

Te veel mensen lopen niet enkel die dag met een masker rond, maar dragen dat ding heel het jaar door. Ze zijn niet zoals ze zich voordoen, en wàt ze doen is evenmin echt. Net een

nepjuweel dat mettertijd lelijk uitslaat, maar een kleine diamant is van grotere waarde dan een grote holle koperen ketel.

De echte waarde van een mens ligt in zijn ongeveinsde en onberekende liefde voor de anderen. In die zin schreef de apostel Paulus: “Als ik de liefde niet heb, ben ik een rinkelend bekken”. Misschien had hij ook al eens de carnavalstoet onder zijn raam zien en horen voorbij trekken.

Ontsnappen uit de dagelijkse sleur is meestal een illusie. Om het leven van elke dag aan te kunnen, moet zich een verandering naar binnen voltrekken. Echt menselijk leven vraagt een minimum aan bezinning en diepgang. Een woestijntijd, zeg maar. We denken en bidden wellicht te weinig. We suizen maar verder op het spoor van de eenzijdig materiële vooruitgang en missen de wissel van de inkeer. Eens heeft Jezus voor zichzelf ook ‘halt’ gezegd. Hij trok zich veertig dagen terug in de eenzaamheid van de woestijn. Voor ons lijkt dat tijdverlies, maar Hij kwam in dat vasten tot de ervaring dat een mens niet leeft van brood alleen, maar ook en vooral van het Woord van God.

Elke veertigdagentijd is een nieuwe lokroep van de stilte om een woestijntijd in ons leven in te bouwen, om zo te ontdekken of we wel op het juiste spoor zitten.

Moge onze voorbereiding op het Paasfeest een boeiende trektocht zijn, een pelgrimstocht van het hart naar het sobere (en niet sombere) evangelisch leven.

Aan ieder die op een dood spoor zit, wens ik dan opstanding en bevrijding.

Raymond Decoster, deken

 

 

Onze zone… geen utopie

 

‘Tussendoor’ is de naam van het tijdschrift van het Catechesehuis in Brussel. Het nummer van februari heeft als thema “Mogen wij nog dromen?”. Het telt 16 bladzijden met een 10-tal korte artikeltjes rond droom en utopie. Hieruit heb ik volgend artikel gedistilleerd. Vooral de bijdragen van Marie-Rose Nevens en Jan Frans Lindemans hebben mij geïnspireerd.

 

Het boek Utopia

 

Iets meer dan 500 jaar geleden, in 1516, schreef de Engelse humanist Thomas More zijn boek ‘UTOPIA’. Het beschrijft een ideale maatschappij die niet echt gerealiseerd kan worden. Het gaat over de ideale staat op een denkbeeldig eiland ‘Utopia’. Het woord ‘Utopia’ is door More uitgevonden en is de samentrekking van 2 Griekse woorden: ‘ou’ (betekent ‘niet’) en ‘topos’ (betekent ‘plaats’). De ideale staatsinrichting is dus onbestaand, het is een fictief verhaal.

Het werk bestaat uit 2 delen. Het eerste deel is een vlijmscherpe kritiek op de Engelse maatschappij in het begin van de 16-de eeuw. Het is een tijd van onderdrukking en corruptie. Machtige heren eisen steeds meer land op ten koste van de gewone landbouwbevolking. Dit leidt tot verarming van de massa en tot criminaliteit, die dan door een corrupt rechtssysteem bestreden wordt;

In het tweede deel voert Thomas More een zeker Raphaël ten tonele die verslag uitbrengt van zijn bezoek aan het eiland Utopia. Volgens deze filosoof en wereldreiziger heeft dit eiland de beste samenleving ter wereld. Omdat privé-bezit er niet bestaat, dient iedereen het publieke belang en niet het eigenbelang. Standenverschillen bestaan er niet. Iedereen is gelijk en kleedt zich ook op gelijke wijze. Er bestaat dan ook geen afgunst. Iedereen, zowel vrouwen als mannen, krijgen er een goede opleiding, en er is godsdienstvrijheid.

Dit boek van de zeer vrome Thomas More is een boeiend tijdsdocument en absolute wereldliteratuur. En sinds Utopia gebruiken wij de woorden utopie en utopisch, telkens als we vanuit een bestaande situatie die we niet goed vinden, dromen over een ideaal, een utopie, wetende dat dit ideaal moeilijk te bereiken is, maar dromen mag.

Utopia is een ‘ou-topia’, een goede plek die nergens is, onbestaand, een land waar je niet kan wonen. Je kan er enkel naar op weg zijn. En dat heeft Utopia dus gemeen met het Rijk Gods. Zoeken naar waarheid, streven nar geluk en bijdragen aan het Rijk Gods, is de roeping van elke mens.

 

De figuur

 

Thomas More werd geboren in 1478 in Londen. Hij was een Romms-katholiek staatsman, filosoof, humanist en jurist. Hij werd beroemd door zijn boek Utopia (1516) waarin hij de ideale staat beschrijft en zich afzet tegen het economisch en politiek beleid van Engeland.

Elke dag woonde Thomas de Eucharistieviering bij en las elke avond in de Bijbel.

Als gezant van koning Hendrik VIII verbleef hij in 1515 een tijdje in Brugge.

Toen Hendrik VIII zich distantieerde van de Kerk omdat More protesteerde tegen zijn echtscheiding van Catharina van Aragon, en omdat More niet wilde meewerken aan de ongeldigheid van zijn huwelijk om dan de kinderen van Hendrik met Anna Boleyn als wettige troonopvolgers te erkennen, werd hij in 1534 opgesloten in de Tower waar hij in 1535 onthoofd werd.

Thomas More werd heilig verklaard in 1935 en is de beschermheilige van staatslieden en politici. Heel wat scholen dragen zijn naam.

 

 

Parochie Utopia

 

Zou er ook niet zo een parochie of zone Utopia bestaan? Jawel, reis je even mee?

In mijn zone Utopia wonen mensen die hetzelfde betrachten, die hun verhaal verbinden met

Jezus van Nazareth. Mensen waarover Johannes schrijft: “Daaraan zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn, als jullie onder elkaar de liefde bewaren”.

De leiding i die zone berust bij een toegewijde herder, man of vrouw, gehuwd of ongehuwd, beroepskracht of vrijwilliger, maar met de nodige vorming.

Wij zijn een levende gemeenschap met liturgische voorgangers. Indien er geen priester aanwezig kan zijn, gaan gelovigen voor in de zondagsviering, een woorddienst met communie. Aan niemand wordt de communie geweigerd. Ook niet-gelovigen van goede wil die na een scheiding hertrouwd zijn, horen er evenwaardig bij.

Bekwame leken preken. Elk talent, elke vaardigheid is welkom. Zowel gehuwde mannen als vrouwen worden tot het priesterambt toegelaten. We hebben hen broodnodig!

Niemand blijft onberoerd bij de noden van anderen. Wij delen met wie behoefte heeft. Zoals in de Handelingen geschreven staat: “Ze bezaten alles gemeenschappelijk”.

Iedereen kan open en aandachtig luisteren naar elkaar, wij gaan samen op weg en willen altijd opnieuw beginnen.

Droom? Onzin? Utopie? Neen, het is niet verboden te dromen en je kan er ook voor bidden.

Yes, we can!

(Bewerking R. Decoster)

 

 

Lente-poëzie

 

Gisteren begon de lente. Herover enkele sfeerpoëzietjes, pretentieloze tekstjes, alle drie geschreven door Jozef Vandromme. Ook de titels zijn van hem.

 

Lenteleven

Frisse winden wekken strelend bloem en veldgewas.

Een schuchter zonnetje komt reeds schijnen ’s morgens vroeg op mijn terras.

Wat een speels geluid daarbuiten nu d’ eerste merels vechtend fluiten.

Het is net of ’t leven blij ontwaakt na een lange winterslaap.

De bomen en het struikgewas getooid met katjes glanzend zacht.

Alles kleurt in voorjaarspracht nu de nieuwe lente op mij wacht.

 

Lentegroet

Wij wonen nog in warme huizen, want voor de nacht zijn we bevreesd.

Maar straks gaan we weer verhuizen als ’t leven buiten weer herleeft.

Als ’t zonlicht door mijn raam komt schijnen en donkere wolken doet verdwijnen,

als alle vogels vrolijk fluiten, de lente ruikt naar ’t frisse groen.

Dan zal ik bewonderen ’t nieuwe leven, de speelse lammetjes in de wei.

Ontwaken zal ik uit mijn dromen, de tuin wordt weer mijn paradijs.

 

Lentedroom

Nu kan de morgen ons verblijden, want alle licht staat weer op groen.

Ik hoor een vroege merel fluiten, het signaal om een lentewandeling te doen.

Hoe opgewekt klinkt elk lied in de morgen

Als aan de oosterkim de zon herrijzen gaat,

’t strooit vreugde over heuvels en valleien

Terwijl in mijn dakgoot de mussen tjilpen op maat.

Al zijn wij opnieuw een jaartje ouders,

In dit seizoen worden we weer jong van hart,

Want niets is zo mooi als een huis midden in een lentetuin.

 

 

Vierde vastenzondag

 

MIJN VISIE-JOUW WAARHEID

Dé waarheid is als een diamant met vele zijden. Bekijken we de diamant van één kant, dan zien we slechts een beperkt deel van het geheel. De zijden die we bekijken kunnen fonkelen van schoonheid en pracht, de keerzijde kan nog ruw zijn, onbewerkt, dof. Ons zien is altijd beperkt, zo ook onze visie, onze waarheid. Proberen te zien met de ogen van de ander, proberen te kijken naar de onzichtbare zijde. Het is de keuze om van mijn visie en jouw waarheid onze gezamenlijke kijk op deze wereld te maken.

 

We werden warm onthaald in het dorp van ons eerste inleef verblijf. Matrassen naar buiten op het plein, wij daarop en daarrond iedereen samen getroept. Mannen en jongens op de eerste rij, de vrouwen giechelend of wat schuchter daarachter en de kinderen bewogen er vrolijk tussenin. Vragen over en weer. Tot de dorpsoudste het woord nam en vroeg: “racontez nous la Belgique”. Tja, daar stonden we, met de mond vol tanden.

Want hoe beschrijf je België in enkele zinnen ? Onmogelijk, dat snapt toch iedereen! Toch kijken wij vaak zó naar de ander. Denken wij zo snel dat we het wel weten, een goed beeld hebben van de ander, het plaatje helemaal doorzien.

Patris Van den Bossche (inleef reis Broederlijk Delen, zomer 2016)

De weerstand

 

Je weet hoe dat gaat

als een van je vrienden een nieuwe auto heeft :

 

je wandelt er eens rond,

je gaat er eens in zitten,

je ziet dat de beenruimte inderdaad voldoende is,

en de kofferruimte ruim,

en het dashboard voorzien van de laatste hightech.

 

En je verneemt dat het verbruik echt meevalt,

en welke eco-punten hij heeft,

hoewel het opnieuw een dieselwagen is,

hoewel die tegenwoordig een slechte naam hebben

wegens de uitstoot van fijn stof.

 

Maar ja, hij heeft altijd al met diesel gereden,

En zal dat zeker blijven doen.

 

“Meen je dat nu?” vraag ik.

“Volgens mij is dit je allerlaatste.

 

Als deze versleten is,

Zal alles anders zijn.

Je koopt dan geen wagen meer,

maar betaalt een abonnement

voor het gebruik van een wagen

en waarmee rijdt,

zal geen dieselwagen zijn,

maar een elektrisch voertuig.”

 

Hij fronst de wenkbrauwen,

schudt ongelovig het hoofd

en kijkt mij aan

alsof ik gek geworden ben.

 

Doe jij mee ? En/en ???

 

De kleine boer staat overal ter wereld voor heel wat uitdagingen. Net als in Burkina Faso leven de boeren in Vlaanderen op het ritme van het klimaat.

Ben je graag solidair, ook met de lokale boer? Koop dan eens seizoensgebonden groenten bij een boer in je buurt. Of kies voor eerlijke producten uit het zuiden. Zo geef je boeren wereldwijd een rechtvaardige prijs voor hun harde werk. Bovendien verkleint het je ecologische voetafdruk. Leer dankzij Foodwise de boeren die jouw voedsel produceren van dichtbij kennen en ontdek deze vastenperiode wat je allemaal kan doen met lokale en eerlijke producten. Wie weet: misschien wordt jouw creativiteit wel beloond in onze wedstrijd 'Hippe kool zoekt creatieve kok'?

 

Benieuwd naar je eigen voedselprofiel? Op zoek naar lekkere receptjes met lokale groenten? Ga de uitdaging aan om veertig dagen lang slim en creatief om te gaan met voedsel. Mét respect voor de ‘kleine’ boer en de natuur.

Meer info vanaf 1 maart op het online platform FOODWISE

 

 

Een Door-denker

Als de manier verandert waarop je naar de dingen kijkt, veranderen de dingen waarnaar je kijkt.

 

Wayne Dyer