Parochies in beweging Buizingen

" Waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden."

dixit Christus (Mattheüs 18:20)

 

------------------------------------------------------

 

" En word je in een of ander dorp niet aanvaard...? Schud het stof uit je sandalen:

Er zijn plekken te over waar Jezus' kritische droom wel wortel schiet."

dixit Priester Rik Devillé.

 

Sint Vincentius kerk

1501 Buizingen

 

 

 

Don Bosco kerk

1501 Buizingen

 

Zondag 28 mei - 11.00 u.

Gedachtenisviering

voor de overledenen van de maand

 

Zondag 4 juni - 11.00 u.

Viering

 

 

Zondag 28 mei - 10.00 u.

Viering

Misintentie voor Mathys Lea

 

Zondag 4 juni - 10.00 u.

Viering

Misintentie voor André Brems

 

AGENDA 2 KERKEN

 

Elke dinsdag om 20.30 u in Don Bosco, in lokaal

De Ark: repetitie van het Suma Khantatykoor.

 

 

Dinsdag 6 juni

20.00 u. Ploeg Don Bosco in de pastorie

 

Donderdag 8 juni

Sacrale dans in de Don Boscokerk

 

Zondag 18 juni

Relatiedag in de Don Bosco lokalen

 

Dinsdag 20 juni

20.00 u. Ploeg Don Bosco in de pastorie

 

Woensdag 21 juni

20.00 u. Parochieraad in Don Bosco

 

Zaterdag 24 juni

Start groeizegenjaar 2017-2018, In Petto

Midzomerbarbecue en nacht op de Zenneweide

 

Dinsdag 4 juli

20.00 u. Ploeg Don Bosco op verplaatsing bij Eric

 

Dinsdag 18 juli

20.00 u. Ploeg Don Bosco op verplaatsing bij Els

 

Dinsdag 1 augustus

20.00 u. Ploeg Don Bosco op verplaatsing bij Danny

 

 

 

 

LITURGISCHE VIERINGEN ... trefpunten van hoop :

 

PAROCHIENIEUWS :

 

 

DON BOSCO. Verslag parochieraad 17 mei

 

Met André Brems in onze gedachten en wat hij voor mensen betekend heeft, opent Alis de vergadering met een tekst van Geert De Kockere: ‘Slechts een even’.

 

Het leven is slechts een even.

Het is de kunst om dat leven levendig te houden

en dan in stilte verder te leven

in de bloemen, in de vogels die zingen,

in de kleine dingen die we soms achteloos deden.

In de herinneringen …

Wie ons dierbaar is, blijft ons omringen.

 

Nieuws vanuit de vormselcatechese

‘Cascaderos’, het tweede jaar vormselcatechese neemt ons met een knipoog en een hip Weesgegroet-deuntje mee op weg, ‘de berg op’.

Wat zijn de hindernissen op zulke tocht om ‘samen’ de top te bereiken?

Naar ons eigen leven toe laten ze ons nadenken over de vraag “Waar en wanneer was ik steun voor iemand” en “Wanneer kon ikzelf de berg niet beklimmen”.

Samen willen zij als groep de top bereiken, met als leidraad de waarden die terug te vinden zijn in leven en werk van Don-Bosco: dienstbaarheid, openheid, nederigheid, bereidheid, ontvankelijkheid, sociaal en onbeperkte goedheid.

Wij wensen deze jonge mensen nog veel moed om samen de top te bereiken.

 

Ploegverslag

De ploeg brengt een uitgebreid verslag over de voorbije vergaderingen.

Op termijn zullen 7 parochies vervat worden in 1 zone, onder de naam Zone Halle.

De parochieploegen worden een lokale antenne en er zal slechts op één plaats elke zondag

‘eucharistie’ zijn; voor ons is dit de Basiliek.

Op volgende vragen wenst de ploeg een antwoord van de raad zodat deze kunnen meegenomen worden op de Zone-vergadering van 14 juni:

-Zien wij onze zone als een gemeenschap waar iedereen welkom is, zonder verschil?

-Zien wij onze zone als een authentiek vierende gemeenschap?

-Zien wij onze zone als een diaconale gemeenschap, waar dienst aan de wereld een nieuwe plek krijgt?

-Zien wij onze zone als ‘onze’ nieuwe parochie?

Alleszins zien wij onszelf nu al als een ijsbreker-parochie.

Het trapproject (vernieuwing kerkinterieur)

Dit project zal aan de gemeenschap voorgesteld worden tijdens de viering van 29 mei.

Ook over de ‘inplanting’ van het tabernakel zal worden nagedacht.

 

Subsidie-aanvraag

Het vierjaarlijkse dossier ‘Personeelssubsidie’ is ingediend bij Toerisme Vlaanderen.

Hiervoor werden de nodige motivatie-elementen ingediend, alsook nieuwe initiatieven zoals het aanbieden van vormingen tijdens de week, beschikbaarheid van lokalen, polyvalentie van het kerkgebouw… In september krijgen we zo al het bezoek van een catechesegroep uit Vlezenbeek voor een vormingsweekend rond de meditatietuin en dit begeleid door mensen van bij ons.

Er zal ook contact opgenomen worden met het Don Bosco Oasecentrum in Groot-Bijgaarden,

waar de activiteiten rond zingeving en spiritualiteit stopgezet worden alsook de overnachtingsmogelijkheden voor groepen. Mogelijk kan dit bevorderlijk zijn voor de bezetting van onze lokalen gedurende de week.

Nieuw ploeglid: Jan Vereertbrugghen zal Danny Horré vervangen als ploeglid met onze welgemeende dank voor dit engagement.

Ontmoeting met het beleid over het vormsel en de lange weg.

Er werd voor die gelegenheid een schitterende montage gemaakt rond ‘wat is geloof voor mij’.

Huurprijs lokalen: de huurprijs van de lokalen wordt aangepast: verhoging met 6% , behalve voor parochiale groepen.

Ploegweekend: tijdens het jaarlijkse denkweekend van de ploeg werd de visietekst via passages uit de Bijbel getoetst aan de tradities van de parochie, met de vraag “Klopt dit allemaal nog wel?”. Verwonderlijk hoe actueel die teksten blijken te zijn!

 

Project kerkinterieur

De parochie deed beroep op een architectenbureau en won info en advies in bij de commissie Kerken en Kapellen, die het licht op groen zetten.

Vanuit de visie ‘God zit in elk van ons, niet meer en niet minder’ en ‘kijk met een OPEN, hoopvolle en milde blik’ kregen we een voorstelling van het project.

Ook met volgende elementen werd er rekening gehouden: ‘Individu en kerkgebouw’, ‘Binnen en buiten’ en ‘Traditie en toekomst’.

Nog nader te onderzoeken: de ingang, die een openheid moet uitstralen.

Toekomstgericht gaf de ploeg ons nog volgend item mee: ‘Blijven hopen en niet bang zijn, geïnspireerd vanuit het evangelie’.

 

Evaluatie vieringen

Heel wat vieringen kwamen aan bod waaronder de goede week met als sluitstuk Pasen.

De vastenvieringen werden positief onthaald. De manier waarop de jongeren de Paasviering verzorgden met het nodige respect werd gewaardeerd.

We kregen positieve reacties van mensen die niet parochiaal gebonden zijn en die onze manier van vieren uniek vonden. De communievieringen waren eveneens zeer verzorgd.

Mooie versiering en het bloemschikken voor Pasen was zeer origineel.

Enkele variapunten en een slotbezinning sloten de rijke vergadering af.

 

Freddy Steens

 

Vliegende reporter bij de voorbereiding van de achtjarigen

 

Beste,

 

Hierbij mijn verslag als vliegende reporter bij de 8-jarigen op 6 mei 2017.

Ik was uiterst blij op de voorbereiding van de 8-jarigen aanwezig te mogen zijn.

De catechisten waren Caro en Ellen. Normaal gezien is Ulrike daar ook bij, maar zij kon er door omstandigheden niet bij zijn.

De verantwoordelijken waren Marga en Kristel.

Normaal gezien waren er 21 kinderen. Maar vandaag waren er twee afwezig.

Bij de aanvang werden de namen afgeroepen.

Vervolgens werd er een liedje beluisterd: een bezinningsliedje over een kaarsje.

Dan was het tijd voor het "gezongen Onze Vader" uitgebeeld met gebaren en meezingen.

Vervolgens werden er twee groepjes gemaakt om een spelletje te spelen met allemaal foto's, dingen die we in de kerk gebruiken.

Elk kind kreeg een foto gaande van steen, doopdruppels, lezenaar met Bijbel, kruisweg, Mariabeeld, Paaskaars, Godslampje, tabernakel, altaar, kruisje, Don Bosco, wijwatervat en orgel.

Met deze woorden werd er een tekstje voorgelezen en als er één bepaald woord van deze tekst inkwam, werd dat woordje bijgelegd bij de foto.

Daarna werden alle tekeningen getoond zonder de naam erbij en moesten de kinderen raden welke naam de foto had.

Dan was het een kwartiertje tijd voor het vieruurtje. Eén van de kinderen bracht iets mee om te eten.

Na de pauze werd er in een halve kring gezeten en vertelde Marga het verhaal van het Laatste Avondmaal. Ze legde uit waarom we vanaf nu ook een hostie zullen krijgen en de betekenis ervan.

We zien ook in een film hoe de hosties gemaakt worden.

Dan was het moment suprême: het feest van het Laatste Avondmaal.

De tafel werd gedekt met wat versiering, kaarsje en een bloemetjes op de tafel.

Marga deelde met de kinderen het brood en de wijn (wijn = fruitsap).

Tot slot is er nog een liedje gezongen geweest door de kinderen "Vrienden van de Heer".

Voor mij zelf was het een interessante ervaring dit te mogen meemaken en ook mee beleefd te hebben. Heb er heel wat van opgestoken.

Het eerste deel was een zeer drukke bedoening met de kinderen.

Het tweede deel was iets minder druk (maatoch nog druk genoeg).

 

Ilse Debelder

 

 

Vliegende reporter bij de repetitie van Groeizegen

 

Beste,

 

Hierbij het verslag van mij als vliegende reporter bij de repetitie van de Groeizegen op 6 mei 2017

Ik was uiterst blij een stukje van de repetitie van Groeizegen meegemaakt te mogen hebben.

Els O, Anita Sermon en Els Paridaens waren de begeleiders.

Bij de groeizegen waren ze met 12.

Ik heb een stukje mogen meemaken met de repetitie. Het was een goede repetitie, alhoewel er sommigen een beetje zenuwachtig waren.

Ik was ook blij een stukje te mogen meebeleven, alsook een klein stukje met de repetitie te mogen meedoen met het Onze Vader, waarbij we de hand aan elkaar moesten reiken, met het liedje en de gebaren van "This little light of mine" en de vredeswens.

De kinderen van de groeizegen waren wel een beetje druk. Komt misschien door de zenuwen.

Maar alles bijéén heb ik daar ook een mooie en intense ervaring opgedaan.

Tot hier mijn bijdrage!

 

Ilse Debelder

 

 

GROEIZEGENJAAR 2017. Sprankeltjes

 

Jongeren sprankelen doorheen je huis

en genieten van een warme ‘thuis’.

Een sprankeltjesplek is een “thuis” waar je altijd welkom bent, met verschillende kamers en hoekjes, waar je vrienden kan ontvangen, familie welkom is, waar je op verhaal kan komen, je verhalen kan vertellen, waar je samen aan tafel gaat en waar je open kan staan voor andere culturen…

De jongeren van het groeizegenjaar hebben zich dit jaar gesmeten om van hun ‘thuis’ een sprankeltjesplek te maken, elk op hun eigen manier. Er waren de kleine steentjes die bijdragen om een groep op te bouwen, zij zijn onmisbaar in het geheel. En de hoeksteen die draagt een stuk van de groep, zonder hen zou de groep niet leven. Dan heb je ook nog de sierstenen, zij geven kleur en leven aan een groep: zonder hen zou het een saaie bedoening zijn. Maar ook de steunbalken zijn belangrijk, zij dragen de groep: onzichtbaar in hun inzet en hun bijdrage. En de mortel tussen stenen, zij houden de losse stenen samen: zij zijn stille aanwezigen en evenzeer broodnodig.

Een levend huis waar iedereen zich goed voelt, wordt gebouwd met liefde en waardering voor elke bouwsteen, hoe klein hij ook is.

Zo bouwden zij samen aan een thuis, waar het goed vertoeven is voor iedereen. En wij konden alleen maar dankbaar zijn dat we een deeltje van hun leven mee op weg mochten gaan.

Els, Anita en Els

 

 

 

WONDERDETAFEL

 

Lieve mensen,

op 30 april hadden we Griet Deknopper te gast in de viering in Don Bosco.

Zij vertelde heel enthousiast over de projecten voor kinderen in Nepal.

Sommigen onder jullie gaven het project al een financieel steuntje.

Op 17 juni krijgen jullie nog een kans om het project beter te leren kennen en te steunen.

 

wOnderDeTafel

 

Zaterdag 17 juni 2017

17:06u Tafelen, met muziek & amusement - 00:02u

op een magische plek in Lembeek – een solidair eetfestijn in het bos – waar vanalles boven, onder en rondom de tafels en in je bord gebeuren kan…

De keuken is open tot 21.30u.

 

wOnderDeTafel is een ongewoon benefiet-eetfestijn.

Het streeft een ‘open’ gebeuren na waarbij tafelen centraal staat,

en er vanalles rondom gebeurt.

Het podium wint naarmate de tijd verstrijkt meer in belang.

Het initiatief wordt opgezet om jullie te plezieren, maar heeft als finale doel de kinderen in Nepal te ondersteunen. De opbrengst gaat integraal naar het Belgische (Halse) wonderwise.org; dat expressie en creativiteit ingang doet vinden in het Nepalese staatsonderwijs. De opbrengst van jouw eerste wOnderDeTafel gaat naar de druk

van de nieuwe lading expressieboeken voor scholen in Nepal.

 

Prijzen zijn democratisch – voor hier én ginder.

 

Volwassenen: een wOnderBord kost 15 euro (= hoofdgerecht tot je genoeg hebt + dessertenschotel + verrassing aan muziek en ambiance voor groot en klein). Kinderen tot 15 jaar: 1 euro/leeftijdsjaar voor een wOnderBord. Houders KOMPAS-kaart = 20% korting.

 

Wil je ons alvast ’n duwtje in de rug geven, ons een idee van opkomst bezorgen

en ’n boost van energie van hier tot in Nepal??

Wel, koop dan alvast KomEetkaarten (5 euro Eetwaarde)!

Deze zijn te koop op diverse locaties in Halle vanaf half mei (zie ‘Wondere Harten’), online en bij individuele medewerkers. Kies je voor ONLINE BESTELLING? Vul dan je gegevens in via de website www.wonderdetafel.be en stort het bedrag op BE16 9731 7234 3974 met wOnderDeTafel

en je naam in de mededeling. Je krijgt ze verzilverd in eetwaarde aan de kassa.

 

Het kasteelpark ligt aan de Bondgenotenstraat 16 te 1502 Lembeek.

 

wOnderDeTafel is een initiatief ten voordele van Wonderwise.

 

 

 

GESCHREVEN STILTE

 

Als dichter

schrijf ik je graag

wat dagremmers voor.

Woorden om tussendoor

in te nemen.

Tegen dagritmestoornissen.

 

Geert De Kockere

 

Wenskaarten en kleine attenties,

ontstaan uit een samenspel

tussen vorm en poëzie

bedoeld om te glimlachen en te verrassen…

bedoeld als wensen voor ….

 

Op zondag 18 juni 2017 kunnen jullie na de viering van 10u terecht in het winkeltje ’geschreven stilte’.

Kom zeker een kijkje nemen!

Want tijdens juli en augustus gaat ons winkeltje even met verlof.

 

 

 

GLOBAL WATER DANCE

 

Op 24 juni dansen en bewegen we wereldwijd voor zuiver water. Via deze dans maken we mensen bewust over het belang van zuiver water. Hoe zou het zijn om elke dag een bad te nemen in hetzelfde water? Hoe zou ons lichaam er binnenin uitzien als we dagelijks geen zuiver water drinken? Zuiver water is een zuiver lichaam!

De Global Water Dance gaat in 2017 in België door in Halle (24/06 om 9u30 op de Grote Markt). Wees welkom.

De structuur van de dans zal er als volgt uitzien:

* deel 1: ceremonie voor water

* deel 2: movement choirs door kerngroep + kinderdans

* deel 3: globale dans (overal ter wereld vindt dezelfde dans plaats)

* deel 4: choreografie met het publiek

Er zijn mogelijkheden voorzien om de kinderdans (deel2) en de globale dans voor de volwassenen (deel 3) in te oefenen. De oefensessies hiervoor gaan door in Elingen op zaterdag 20 mei en 3 juni.

Meer informatie is te vinden in de folder als bijlage!

Doe je mee?

Vriendelijke groeten,

Nadia Denayer - i.o. AgapeBelgium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN GODS HAND

 

In de Sint-Vincentiuskerk werd gelovig afscheid genomen van:

 

Julien Delveaux 73 jaar - e. Jeannine Pellicaen - Eizingendorp, 13

 

Céleste Van Hoof 76 jaar - e. Marc Destryker - Kamerijkdelle, 27

 

Cornelius Vanobberghen 89 jaar - Frans Daystraat, 20

 

Mogen zij voor altijd de Paasvreugde ervaren.

 

 

 

Niemand hoeft zich alleen te voelen

 

Bedenk jij heel veel ‘zomaartjes’ ????

 

Een zomaartje : iets wat je zomaar voor iemand doet…

Een kus, een klus, een groet, iets dat niet moet, een wens, een verrassing, een hapje of drankje aanbieden….

 

Je bedenkt er waarschijnlijk nog veel meer.

 

Doe jij mee en schrijf je gegeven ‘zomaartjes’ onder de regenboog.

stuur je regenboog naar donboscobuizingen@gmail.com

 

 

 

NIEUW INTERNETADRES VOOR OMMEKAAR

 

Het initiatief dat werkt aan armoedebestrijding in Buizingen en omstreken namelijk Buurthuis Ommekaar bestaat nu reeds 27 jaar. Tot nog toe hadden ze geen eigen website, maar daar is recentelijk verandering in gekomen. Je kan vanaf nu alle informatie over buurthuis Ommekaar vinden via www.buurthuisommekaar.be. Je vindt er de openingsuren, sluitingsdagen, contactgegevens en andere algemene informatie. Er is ook een speciale pagina voorzien dat u vermoedelijk zal interesseren en deze heet de “nieuwtjes”-pagina. Hierop kan je wekelijks nieuwe promoties, acties en activiteiten vinden die er in het buurthuis plaatsvinden. Op die manier hoef je nooit meer iets te missen. Neem vandaag nog een kijkje op de nieuwe website en laat weten wat jij ervan vindt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATIEPASTORAAL

 

Heb je trouwplannen en wil je kerkelijk huwen in één van onze parochies in Halle?

 

Wil je graag hieromtrent informatie zoals

Welke stappen moet ik ondernemen?

Waar en wanneer kan ik een afspraak maken?

Welke documenten heb ik nodig?

Kan ik me inschrijven voor een relatiedag?

Kan ik een wijziging aanbrengen aan datum, uur, …

Hoe maak je een viering? Hebben jullie modellen?

 

Via: relatiepastoraalhalle@gmail.com helpen we je graag verder.

 

 

 

 

 

FACEBOOK DON BOSCO BUIZINGEN!

 

Werken voor en met jonge mensen … hen op weg zetten naar een verdere toekomst, dat was het levenswerk van Don Bosco.

Een open kijk op de wereld, hedendaagse vormen van communicatie…

Een lied zingt door je hoofd : Een zee van mensen, mensenzee, spring er maar in, ga met ons mee…

 

En zie de facebookpagina's werden een feit:

https://www.facebook.com/DonBoscoBuizingen/

https://www.facebook.com/feestzaalkamphuisZennedal/

 

 

Korte berichtjes, foto’s, filmpjes zijn welkom,… Vragen stellen, een discussie starten,…

 

Je kan ons dagelijks volgen en vele malen leuk vinden of een kritische noot neerpennen...

 

 

 

 

EEN ANDER GEZICHT VAN DE KERK (bezield verband) © Golfslag, 9e jrg. editie 2-2015

 

 

 

KOOR SUMA KHANTATY

Het leven is muziek,je bepaalt zelf welke tekst je er op zet.

Met deze titel zou je een roman kunnen schrijven, maar je zou er ook een

uitnodiging kunnen in zien om samen met anderen een beetje muziek te maken,

te zingen en te leven en vitamientjes op te doen.

En dan zou ik alle “jongeren” - wie wil daar niet bij zijn? - willen uitnodigen

om deze levende muziek mee te komen waar maken.

We komen samen elke dinsdag in de lokalen van de parochie vanaf 20 uur

en zingen liederen uit de hele wereld.

In groep gaat dat echt prima en het wordt een muzikaal feest voor de oren

en het hart. Hoge eisen worden niet gesteld, enkel graag zingen in groep,

mekaar ondersteunend en bemoedigend in een blije sfeer van vriendschap.

Dus welkom en geef een seintje aan iemand van het koor die je kent.

Vanwege het koor Suma Khantaty (betekent: Mooie dageraad).

 

ACTIVITEITEN VIA E-MAIL

 

Ben je graag met een klein berichtje op de hoogte van wat er reilt en zeilt in de Don Boscoparochie ?

Doorheen de tijd groeide het mailbestand van de jonggezinde vieringen, waarmee je maandelijks wordt uitgenodigd voor de jonggezinde viering, uit tot een klein mailbestandje waarmee je op de hoogte geraakt en uitgenodigd wordt voor zinvolle parochie-activiteiten.

Toegevoegd worden aan dit mailverkeer kan door een berichtje te sturen naar Nancy en Bart vanvolsem.bart@scarlet.be

We letten erop dat jouw mailadres voor anderen bij de mails niet zichtbaar is.

Het is een eenvoudige manier om leuke activiteiten zeker niet te vergeten !

Nancy en Bart

 

 

 

NUTTIGE ADRESSEN

 

Lokaalverantwoordelijken:

 

DON BOSCO parochie - Buizingen

 

Zennedal - Alsembergestwg 130 - 1501 Buizingen

 

Reserveren activiteiten met overnachting:

 

Webpagina: http://parochiesinbeweging.be/zennedal.html

E-mail: cjt@cjt.be

E-mail: freddy.steens@telenet.be

Telefoon: 02 360 23 10

 

Reserveren activiteiten zonder overnachting:

Benedenzalen

Secretariaat vzw Zennedal-Ommekaar

Alsembergsesteenweg 130

1501 Buizingen

Telefoon: 02 356 77 71

 

Bovenlokalen:

Ark en Regenboog

E-mail: marij.vanisterbecq@telenet.be

 

SINT JOZEF parochie - Lot

 

Buurthuis Babbellot

(Onze Kring)

Dworpsestraat 90

1651 Lot

 

Reserveren activiteiten feestzaal:

Henri Vaeye

Dworpsestraat 66 - 1651 Lot

Telefoon: 02 377 29 03

E-mail: henri.vaeye@telenet.be

 

Vergaderingen Klaproos:

Mieke Michiels

Beerselsestraat 55 - 1651 Lot

Telefoon: 02 378 31 07

E-mail: miemichiels@hotmail.com

 

SINT VINCENTIUS parochie - Buizingen

 

De Simmebrug

O. de Kerchove d' Exaerdestraat 48 - 1501 Buizingen

Klik HIER om te zien wanneer de Simmebrug nog vrij is.

 

Reserveren:

Geert Guldentops

Bij voorkeur via mail: simmebrug_reservaties@outlook.be

Telefoon: 0496 81 14 44 (na 19u.)

 

BUURTHUIZEN

 

Buurthuis Ommekaar & Wereldwinkel:

Telefoon: 02 361 22 93

E-mail: ommekaar@scarlet.be

Website: http://www.buurthuisommekaar.be/

 

Buurthuis Babbellot & Wereldwinkel:

Mieke Michiels

Telefoon: 02 378 31 07

E-mail: miemichiels@hotmail.com

Website: http://parochiesinbeweging.be/buurthuis-babbellot.html

 

 

 

 

Korte links naar fotogalerij:

Catechese

Parochieleven

Archieven

Tekeningen

Buurthuis OMMEKAAR: virtueel bezoek van ons Buurthuis (filmpje)

 

 

Brief van Bisschop Johan BONNY

 

Portaal van de Stilte

 

 

 

 

 

NIEUWS UIT ONZE FEDERATIE :

 

Zuurstof voor het geloof

 

We bevinden ons in de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. Het is volop lente, we zitten buiten en genieten van de groeiende kracht van de zon, en van de bloemen die het opnieuw aandurven open te gaan. Een tijd vol hoop! De zomer en de vakantie zijn in aantocht. Maar nog niet voor iedereen, er is eerst nog de examentijd. Dat brengt de nodige spanning met zich, studeren en hopen. Hopen dat het niet te moeilijk is, hopen dat je zult slagen. Zoals jonge ouders die een kindje verwachten, intens hopen dat alles goed zal gaan, dat hun kindje gezond en wel ter wereld zal komen.

 

We leven in een wereld boordevol activiteiten, bijna doorlopend dag en nacht. Slechts heel even valt alles stil om dan vroeg in de morgen opnieuw te beginnen. Dit jachtige ritme palmt ons in. Wij zijn doe-mensen geworden die er soms van terugschrikken om stil te zijn en tot rust te komen. Nochtans ervaren we aan den lijve hoe noodzakelijk het is de drukte te doorbreken, en tijd te maken voor het gezin, voor onze vrienden en voor onszelf.

Af en toe moeten we ons terugtrekken om op adem en op krachten te komen. Ook als gelovige heb je steun van anderen nodig en doet het deugd mekaar te ontmoeten in een bijbel- of gezinsgroep of in een vereniging of in de plaatselijke kerkgemeenschap.

 

De voorbije weken hebben we in de liturgie, in de Handelingen der Apostelen van dichtbij

het ontstaan van de Kerk gevolgd en het leven van de eerste christengemeenschappen. We horen over de apostelen die samen met Maria in een bovenzaal in Jeruzalem verbleven. Zij waren eensgezind samen, volhardend in gebed. Zij konden alleen maar hopen dat de heilige Geest die Jezus hun beloofd had, weldra over hen zou komen.

Heel onze gelovige gemeenschap bidt in deze dagen om de komst van de H. Geest. Duizenden jongeren ontvangen de kracht van Gods goede Geest in het sacrament van het Vormsel. Hoezeer wij ook menen dat Hij werkzaam is in onze wereld, toch wordt dat geloof vaak op de proef gesteld, omdat je de indruk krijgt dat de resultaten nogal aan de magere kant liggen.

Stilte en gebed, rust en bezinning, wat doe je ermee?

Ofwel zeg je: dat haalt niets uit, daarmee verander je de wereld niet.

Ofwel ga je in op de uitnodiging, vanuit het besef dat deze waarden wel eens zuurstof zouden kunnen zijn van heel je gelovig mens-zijn. Het zijn zo een rijke en veelzeggende woorden: bezield zijn, gedreven zijn, geestdriftig en begeesterd zijn, leven vanuit een goede spiritualiteit, de spirit erin houden. Laat de Geest maar waaien!

 

Raymond Decoster, deken

 

 

 

PINKSTEREN. Zijn begeesterende aanwezigheid

Toch aanwezig

Bij zijn hemelvaart zei Jezus tot zijn apostelen: “Gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u zal komen om mijn getuigen te zijn tot aan het einde der aarde”.

Als we de krant openslaan of het TV-journaal volgen, zouden we geneigd zijn te zeggen: “Waar is die beloofde Helper, die Geest van waarheid?” We voelen ons eerder wat verweesd achtergelaten, zoals de apostelen.

En toch gebeuren er in onze wereld nog veel goede dingen, bezield door de Geest. Er zijn nog altijd mensen die zich inspannen voor de vrede en een oplossing zoeken tegen honger en armoede. Er zijn nog altijd mensen die het ongeboren leven beschermen, en zich met liefde buigen over mensen in hun laatste levensfase. Heel wat mensen zetten zich dag en nacht in om het lijden van zieken te lenigen over alle grenzen heen. Er zijn nog veel eenvoudige mensen die elkaar niet in de steek laten bij verdriet of eenzaamheid. Overal waar we die goedheid tussen mensen bespeuren, daar is de door Jezus beloofde Helper, de heilige Geest, zichtbaar aanwezig en aan het werk.

Ook Jezus zelf was doordrongen van die aanwezigheid. Je zag dat aan zijn manier van omgaan met de mensen. Bij Hem was er plaats voor iedereen. Vandaar dat mensen van allerlei slag Hem opzochten. Jezus heeft oor voor hun verhaal en oog voor hun noden. Zo is de heilige Geest zichtbaar en tastbaar onder ons aanwezig.

En die aanwezigheid vieren we in de sacramenten, de momenten bij uitstek waar we God de kans geven om die beloofde Helper te zenden. Neen, Jezus heeft ons niet verweesd achtergelaten., in zijn sacramenten blijft Hij voortdurend bij ons.

 

Begeestering

We kennen allemaal het Pinkstergebeuren. De apostelen zijn bang om van Christus te getuigen, bang om zijn boodschap door te geven. Uit vrees voor tegenkanting en mogelijk

lijden hadden ze zich afgesloten van de buitenwereld. Zoals angstige kinderen zich veilig voelen bij moeder, zo schaarden zij zich rond Maria, de Moeder van Jezus. Ze hadden haar zien staan onder het kruis en hadden Jezus’ woorden vernomen: “Ziedaar uw moeder!” Zo was zij in die cenakelzaal reeds aanwezig als ‘Moeder van de Kerk’. Maria sprak hen geen moed in, zij bad hen moed in. En geleidelijk aan zijn de apostelen met Maria gaan meebidden.

In haar huisje in Nazareth, toen bij de boodschap van de engel, werd zij overschaduwd door de heilige Geest om de Messias ter wereld te brengen. Die uitverkiezing heeft zij aanvaard door de kracht van de heilige Geest.

Zij was dan ook de geschikte persoon om met Pinksteren de bange apostelen te ‘begeesteren’.

Vlammen van vuur boven hun hoofd, maar vooral begeesterend vuur in hun hart. Ook de twaalf en nog vele anderen werden overschaduwd door de Geest. Hun angst veranderde in enthousiasme. Ze openden niet alleen de deuren maar ook hun hart. Ze begonnen te spreken in vele talen naargelang de Geest hen ingaf. Verschillende nationaliteiten horen hen spreken van Gods grote daden.

In onze maatschappij leidt verscheidenheid vaak tot verdeeldheid. Op het eerste Pinksterfeest

werd de verscheidenheid van taal een taal van eenheid, van vrede en van liefde. De verscheidenheid van taal en afkomst werd door de Geest omgebogen tot één grote nationaliteit, die van de ‘kinderen van de Vader’.

 

Het spreekwoord zegt: ‘De wonderen zijn de wereld niet uit’. Ook het Pinksterwonder niet!

Kom, heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen, en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Ik wens je een zalig en geestdriftig Pinksterfeest, een gebeuren dat je in vuur en vlam zet om te getuigen van de verrezen Heer.

 

Raymond Decoster, deken

 

 

GREGORIAANS KOOR ‘SCHOLA SAINNESIS’ TE GAST IN DE BASILIEK

 

Op zondag 11 juni is de Schola Sainnesis te gast in de Sint-Martinusbasiliek. Bij het begin van het jubeljaar ‘Halle, 750 jaar Mariastad’ zal dit jong Gregoriaans koor op het feest van de Heilige Drievuldigheid (Sancta Trinitas) de hoogmis van 10.00 u. opluisteren. Zij brengen voor deze feestelijke zondag passende Gregoriaanse gezangen, en uiteraard ter ere van Maria ook het ‘Salve Regina’.

 

De Schola Sainnensis wekt de eeuwenoude Gregoriaanse muziek terug tot leven in de Zennevallei en het Pajottenland. De Schola bestaat intussen één jaar, en is nu al voor de vijfde keer te beluisteren. Eerder waren ze al te gast in Sint-Pieters-Leeuw, Herne en Gaasbeek. Recent nog lieten ze in de O.L- Vrouwkerk van Alsemberg een talrijk publiek kennis maken met get Gregoriaans en zijn rijke geschiedenis tijdens de ‘Nacht van de Geschiedenis’, een organisatie van het Davidsfonds. Daar werd bijgaande foto genomen.

Het koor staat onder leiding van Joachim Kelecom, docent aan het Centrum Gregoriaans in Drongen. En Hugo Casaer, dekenassistent voor dekenaat Lennik, verzorgt mee de coördinatie.

Voor de repetities heeft het koor zijn thuisbasis in Sint-Pieters-Leeuw. Het is niet vast verbonden aan een parochie, maar treedt op waar en wanneer het welkom is.

Geïnteresseerde zangers en zangeressen vinden alle informatie op

www.gregoriaans-zennevallei. org.

 

 

 

 

TWEEDE INTERDEKENALE ZANGAVOND IN DE BASILIEK

 

Vorig jaar organiseerden we in de Sint-Martinusbasiliek te Halle voor de eerste maal een interdekenale zangavond, onder de aanstekelijke en energieke leiding van norbertijn Jos Bielen van de abdij van Averbode. Met zo'n kleine 200 enthousiast meezingende aanwezigen werd het een bijzonder geslaagde avond.

 

Vrij snel werd dan ook beslist om ook dit jaar zo'n zangavond te organiseren, meer bepaald op donderdag 8 juni om 20 uur.

In samenspraak met de Broederschap O.L. Vrouw van Halle is deze zangavond overigens opgenomen in het programma rond "750 jaar Mariastad".

Ook dit jaar zal Jos BIELEN ons meenemen op een boeiende tocht langs een aantal bekende, een aantal minder bekende en ook enkele totaal nieuwe liederen. Er komen uiteraard ook enkele Marialiederen aan bod.

Aan het orgel zal die avond Kris WITTEVRONGEL plaatsnemen. Deze toporganist is onder meer verbonden aan het Lemmensinstituut en aan Koor & Stem en is als één van de voortrekkers van het ‘Vlaams Centrum Liturgische Muziek’ een specialist orgelbegeleider; hij componeert ook kerkliederen, koor- en orgelwerken. Kortom, de geknipte man om op deze zangavond voor het muzikale vuurwerk te zorgen !

Wij nodigen u hierbij dan ook graag van harte uit op deze interdekenale zangavond, om mee te zingen of gewoon te luisteren. Warm aanbevolen !

 

 

 

INTERDIOCESANE CATECHISTENDAG IN HALLE

 

Alle catechisten van Vlaanderen worden uitgenodigd op de interdiocesane catechistendag op zaterdag 17 juni in Halle. Met als thema ‘SamenGeroepen’ wordt dit een dag van vorming en ontmoeting in onze bedevaartstad. Men verwacht tussen de 700 en 800 catechisten. Omwille van de markt en andere activiteiten in de basiliek, speelt de voormiddag zich af in de Emmaüskerk, waar vanaf 10.00 u. het onthaal plaatsvindt. Om 11.00 u. geeft Joris Polfliet (Interdiocesane Commissie voor Liturgie) een inleiding over “Wat doen wij eigenlijk in de Eucharistieviering?” Vanaf 12.30 u. is er een staptocht van 5 of 11 km door de glooiende natuur van de Alsput en Stroppen met picknick onderweg.

Om 15.45 u. wordt een zangrepetitie gehouden in de basiliek, waarna Mgr. Lode Aerts, de nieuwe bisschop van Brugge, zal voorgaan in de Eucharistieviering. Daarna, rond 17.00 u. kan iedereen huiswaarts keren.

Inschrijven is noodzakelijk en dringend, deelname in de kosten bedraagt 5 euro.

 

 

Zet er vaart achter…

 

Hemelvaart

Donderdag 9 mei viert de Kerk het feest van Ons Heer Hemelvaart. Het is goed om weten dat Hemelvaart geen afzonderlijk gebeuren is, en dat we ons hoofd niet moeten breken over de vraag hoe we ons dat moeten voorstellen. Alleszins is hier geen sprake van ruimtevaart.

Pasen, Hemelvaart en Pinksteren zijn eigenlijk één enkel feest, een drievoudige viering van eenzelfde mysterievol gebeuren, namelijk de opstanding van Jezus Christus, zijn thuiskomst bij de Vader, vanwaar Hij ons toerust met de kracht van zijn Geest. Indien je het verband tussen die drie aparte feestdagen niet ziet, dan zou Hemelvaart overkomen als het droevig afscheid van Jezus. Maar het is eerder een nieuw begin, geen afscheid maar een aankomst. Jezus heeft zijn doel bereikt. De vreugde van Pasen verstilt niet na Hemelvaart, maar klinkt 50 dagen lang in het kerkelijk jaar en kleurt elke zondag.

Het evangelie opent voor ons op dit hoogfeest een tweeluik. Aan de ene kant zien we Jezus die opgenomen wordt in de volheid van het goddelijk leven, en aan de andere kant zien we de apostelen erop uittrekken om overal het evangelie te preken. Zo vloeien hemel en aarde samen tot één grote werkelijkheid.

Hemelvaart kent dus eigenlijk twee bewegingen: een verticale en een horizontale. De verticale is de gang naar boven: Jezus heeft zijn eindbestemming bereikt en mag delen in de heerlijkheid van zijn Vader. De horizontale beweging is dat Jezus zijn leerlingen de wereld inzendt, dus de gang naar de mensen toe.

 

Zendingsfeest

Het mag dus duidelijk zijn dat hemelvaart een zendingsfeest is. Het verhaal roept ieder van ons op om de zending van Jezus verder te zetten. Niet naar de hemel blijven staren, maar voortzetten wat Jezus hier begonnen is.

We zouden het ook zo kunnen zeggen: de hemelvaart van Jezus is niet zijn opstanding van de nabije aarde naar de verre hemel, maar de nederdaling van de verre hemel naar deze concrete aarde. Misschien kan dit beeld helpen: als we een volle emmer water op de grond uitgieten, zoekt het water onmiddellijk zijn weg naar alle kanten…

Tenslotte even uw aandacht voor dit Jezuswoord: “Het is goed voor jullie dat Ik heenga”. In deze uitspraak schuilt ook iets van zending. Het lijkt er op dat Jezus wil zeggen: “Nu is het aan jullie!” Nu hebben jullie zelf de opdracht en de verantwoordelijkheid om hier in deze wereld aan de hemel te bouwen. Ik heb het jullie voorgedaan, daarom trek Ik Mij nu terug.”

Moge dit verhaal over de hemelvaart van Jezus ook een beetje vaart zetten in ons leven, ons leven een beetje optrekken boven de dagdagelijkse beslommeringen, en een beetje ruimte geven aan het goede in ons, aan het visioen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

 

Raymond Decoster, deken

 

 

Een duwtje in de rug

 

Als je van iemand houdt, dan probeer je te doen wat die ander graag heeft. Liefde en vriendschap zijn creatief in het vinden van attenties. Je zegt niet altijd met woorden wat die andere voor jou betekent, maar vaak wordt dat zichtbaar in kleine dingen. Een moeder weet wat haar kinderen graag eten en zal hen hiermee eens verrassen. Je koopt voor je moeder of vriendin de bloemen die ze het liefst ziet. Je beleeft deugd aan je gezamenlijke inzet voor eenzelfde doel of vereniging. Je kan op mekaar rekenen en het verstevigt jullie onderlinge band. Zelfs wanneer je in het leven moet afscheid nemen van iemand die je dierbaar is, zal je toch nog proberen verder te zetten of hoog te houden wat die geliefde overledene ter harte ging. Zo leven mensen verder in hun gemeenschap, familie en vriendenkring, en in die zin

draagt liefde iets ‘eeuwigs’ in zich. Liefde is een stukje eeuwigheid. Dat is het thema van heel wat commerciële liedjes, maar veel meer dan dat is het ook een concrete levenservaring. Liefde trotseert de afstand in tijd en ruimte, ja ze wordt soms nog steviger en inniger wanneer zij beleefd wordt vanuit een gemis of een afwezigheid van de ander.

 

Vlak vóór zijn lijden en sterven wil Jezus zijn leerlingen herinneren aan wat hen met elkaar verbindt. Hij zal hen niet alleen achter laten, maar over de dood heen voor hen blijven zorg dragen. Daarom belooft Hij zijn leerlingen de komst van de Helper, de Geest van de waarheid, die hen zal leiden op de weg van de liefde. Zo blijft Jezus hen voor altijd met zijn liefde omringen. Zo duurzaam is Zijn liefde, zo eeuwig is Zijn trouw.

En de 11 apostelen van hun kant worden uitgenodigd om het enthousiasme waarmee ze Hem ooit zijn gevolgd vast te houden, ook in moeilijke omstandigheden, en om hun liefde voor Hem zichtbaar te maken in het onderhouden van Zijn geboden. De hoop en de vreugde van Pasen weerklinken ook vandaag. Zij tekenen heel het bestaan van Jezus en ook het onze. Misschien zijn het wel juist deze twee waarden, de hoop en de vreugde, die je als gelovige mens ‘anders’ in de wereld doen staan.

 

Als je mag ontdekken dat je geroepen bent om geliefd te worden en om zelf lief te hebben, dan krijgt je leven de kleur van dankbaarheid en optimisme. Zowel je verbondenheid met mensen als de nabijheid van God, ervaar je dan als een geschenk, niet enkel op grond van wat je doet, maar ook dank zij die éne Jezus Christus, die jou heeft uitgekozen om lief te hebben.

Het is dit paasgeloof dat je hoopvol en vreugdevol stemt.

 

Raymond Decoster, deken

 

 

Maria heet je welkom

 

We zitten halverwege de meimaand. Duizenden mensen zakken weer af naar één of ander Mariaoord, steken er een kaars aan, bidden er een Weesgegroet of kijken er, zonder iets te zeggen, naar het beeld van de moeder van Jezus. Bedevaartkerken zijn plaatsen van hoop en verwachting, zoals de lente uitziet naar de zomer.

Volksdevoties worden niet opgelegd, ze ontstaan bij het volk. Het zijn immers pogingen van de mens om bij God en Maria te komen, los van zwevende en zwaar theologische beschouwingen. Op een menselijke en herkenbare wijze geven zij uitdrukking aan het geloof dat in wezen hoop is, overgave en vertrouwen. Dat soort geloof is zo verweven met het leven zelf dat lachen, huilen en bidden er thuis horen.

Dat een kaars branden in de kerk en nadien een pint drinken in het café, deel uitmaken van dezelfde uitstap, zegt eigenlijk ook veel. In een bedevaartsoord krijgt godsdienst de smaak van feest, een feest voor de hele mens, naar lichaam en geest. Het materiële en het immateriële geven er elkaar de hand. Het eigene van de religieuze volksgebruiken is immers dat ze het tastbare, zichtbare en hoorbare niet uitsluiten, maar insluiten.

Het geestelijke wordt in bedevaartkerken gematerialiseerd: onze gebeden worden kaarsen, onze devotie krijgt de vorm van een medaille. En ook het omgekeerde gebeurt: het materiële

wordt er vergeestelijkt. Onze dagelijkse routine-handelingen worden er rituelen en een rozenkrans. Onze lichamelijke klachten en materiële noden worden als intenties in een boek geschreven.

Volksdevoties zijn zichtbare pogingen om de genade van God te ervaren en de hulp van moeder Maria. We gaan naar haar die ‘vol van genade’ is. Haar geloof gaat ons ver te boven, maar haar menselijkheid is zo herkenbaar. Wat zij heeft meegemaakt met haar Zoon, maken moeders nu ook mee. Maria staat dicht bij ons.

Daarom is ons gebed tot haar eveneens een bidden mét haar. Niet toevallig omspant het rozenhoedje alle facetten, gebeurtenissen en mysteries van ons leven en van haar leven: al het blije, al het droevige en al het wonderbare.

Welkom bij Maria in deze meimaand. Ze verwacht veel volk over de vloer, ze zal je blij en gastvrij ontvangen. Een bezoekje van de kinderen kan zo een deugd doen!

 

Raymond Decoster, deken